https://www.atlasfirem.info/ekobest

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

EKOBEST s.r.o.

  • Poradenství v oblasti odpadového hospodářství, obalů, ochrany ovzduší, vod, chemických látek a havárií. Školící činnost v oblasti legislativy životního prostředí.
  • Podnikový ekolog, rozptylové studie, havarijní plány, provozní řády, hlášení a evidence odpadů, zdrojů znečišťování. Školení odborně způsobilou osobou v nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, apod.
  • Zpracování rozptylových studií, posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování a projednávání žádostí IPPC, oznámení a dokumentací vlivu na životní prostředí EIA, pomoc při získání finančních prostřed z prostředků SFŽP, ESF, ekologické audity, plány odpadového hospodářství, územní plány – ovzduší a odpady.
  • Zavedení systémů řízení jakosti (dle normy ČSN EN ISO 9001:2001), EMS (dle normy ČSN EN ISO 14001:2005), EMAS a SM BOZP (dle OHSAS 18001) a udržování těchto systémů.
Web:
http://www.ekobest.cz
Adresa:
Elišky Krásnohorské 798
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Královéhradecký kraj / okres Trutnov
Mobil:
+420 608 879 563
E-mail:

Kontaktní osoby:

Ing. Jan Rutrle

jednatel

E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

EKOBEST s.r.o.

Elišky Krásnohorské 798
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 25959085
DIČ: CZ25959085

Obory činnosti:

EKOBEST s.r.o.