https://www.atlasfirem.info/ekologie

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Ekologie v praxi

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:
 • oznámení EIA,
 • dokumentace EIA,
 • posouzení SEA.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
 • posuzování vlivů na krajinný ráz (ochrana krajinného rázu),
 • biologický průzkum,
 • biologické hodnocení,
 • NATURA 2000 (naturové hodnocení),
 • dendrologický průzkum a ocenění dřevin (dendrologie),
 • ÚSES,
 • průzkumy životního prostředí (ekologické audity).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
 • posouzení vlivů na veřejné zdraví,
 • hluková studie (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivým vlivem hluku a vibrací),
 • rozptylová studie dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech:
 • nakládání s dopady (podklady, výpočty a plány pro potřeby DUR),
 • v rámci Jihočeského kraje nově také čištění studní.
Web:
http://www.ekologievpraxi.cz
Adresa:
Průmyslová 465
391 11 Planá nad Lužnicí
Jihočeský kraj / okres Tábor
Mobil:
+420 608 813 800
E-mail:
Provozní doba:
Po − Pá:
07.30 − 18.00
Mimo pracovní dobu dle telefonické dohody.

Pobočky:

Pobočka: Ekologie v praxi − Praha 4 - Kunratice, Chemická 954

Kontaktní osoby:

Mgr. et Mgr. Josef Senčík

vedoucí řešitel projektů, majitel společnosti

Mobil:
+420 608 813 800
E-mail:

Mgr. Jakub Holec

biologické průzkumy, návrhy rekultivací, environmentální výc

E-mail:

Petr Jetelina

zateplování budov, fasádní systémy, Zelená úsporám

E-mail:

Mgr. Libor Pintér

hydrogeologické posudky a hydrogeologické práce

E-mail:

Mgr. Jitka Šimková

environmentální vzdělávání

E-mail:

Ing. Šárka Jechová

dendrologické a biologické průzkumy

E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Josef Senčík

Průmyslová 465
391 02 Planá nad Lužnicí

IČO: 67725121
DIČ: CZ8303181722

Rok založení: 2009

Obory činnosti:

Ekologie v praxi
Poctivá firma
Ekologie v praxi