Geologické práce

Jan Béza

Provádím vrtání studní.

OTEVŘENO (nonstop)

Jaroslav Kolář

Provádím čištění studní, jejich dezinfekce a drobné opravy.

TOP GEO Group CZ, spol. s r.o.

Provádíme geologické a sanační práce, analýzy rizika, ekologické audity, posudky a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Stanislav Lechman

Provádíme studnařské a specializované práce včetně kopání, prohlubování, dezinfekce, čištění a realizace studní, výkopů sond a úprav terénů.

Studnařské práce - Ivan Houska pobočka Kunice

Studnařské práce - Ivan Houska pobočka Kunice

Nabízíme komplexní služby v oboru studnařství. Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla provádíme ve všech typech horninového prostředí. Též provádíme komplexní čištění studní a laboratorní analýzu vaší vody. Lokalita středočeský kraj.

Kunice 38+

Ing. Ivan Jelič

Provádíme informativní měření radioaktivity na parcelách, v budovách a materiálech.

Ing. David Javorský - KST STAVBY s.r.o.

Jsme projektová a inženýrská kancelář poskytující služby v oblasti projektování pozemních staveb a související inženýrskou činnost. Zabýváme zejména projekční činností, ale i prováděním všech druhů staveb, především bytových, a to jak novostaveb, tak i ...

Brzy otevírá (08:00)

Abvest s.r.o.

Abvest s.r.o.

Provádíme výstavbu kopaných studní, čištění studní včetně nových vodovodních přípojek a elektroinstalace s možnosti revize. Rekonstrukce vodovodních řádů včetně čistících technologií pro domovní, užitkové a zahradní potřeby.

Aquarex WATERPROFIT, s.r.o.

Provádíme studnařské práce, vrtané, i kopané studny, jejich čištění a opravy.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Jiří Fuksa

Jiří Fuksa

Provádění vrtů, vyhledávání vodních zdrojů. Instalace a prodej čerpadel, vodáren, ručních pump a šachet pro záhlaví vrtů. Čištění studní.

GEODYN, spol. s r.o.

Provádíme geologické průzkumy, znalecké posudky, seismické měření, měření radonového indexu či stanovování tektonických poruch v lomech. Zajišťujeme trhací práce včetně zajištění povolení v lomech a na inženýrských stavbách. Měříme detonační rychlosti ...

Jaroslav Bělohoubek

Čištění kopaných studní, jejich dezinfekce, instalace čerpadel a další práce dle dohody.

GEOTECHNIKA, spol. s r.o.

Nabídka architektonických a inženýrských činností včetně souvisejícího technického poradenství. Provádění průzkumu a zakládání staveb.

After mining, a.s.

Nabízíme přípravu, realizaci, kontrolu a supervizi hornické činnosti, geologických prací a činností se zajišťováním bezpečnosti v souvislosti s výskytem nebezpečných plynů a par.

FIRMA ŽMIJÁK

FIRMA ŽMIJÁK

Provádíme studnařské práce - vrtání, kopání, prohlubování, rekonstrukce, čištění a dezinfekce studní. Průměr kopané studny dle přání, vrtané studny průměr 130 mm. Dále provádíme podvrtání tvrdých hornin pod komunikacemi a zemní práce s minibagrem.

RNDr. Martin Rinn

Nabídka geologických a hydrogeologických prací včetně poradenství v oblasti životního prostředí. Zajištění zdrojů vody a sanace ekologických zátěží. Poskytujeme inženýrsko - geologický průzkum pro potřeby pozemního stavitelství. Řešení problematiky odvodnění …

Ing. Michal Vacek

Provádím hydrogeologické posudky a průzkumy, ekologické audity, studie a posuzování vlivů staveb na životní prostředí.

Radonindex

Provádíme měření radonu v budovách a na pozemcích pro podnikatele i soukromé osoby.

INSTALKLUB Vančura

Nabízíme tepelná čerpadla, solární systémy, vodoinstalace, kanalizace, čerpací techniku, čistění studní, vodojemů a chladících věží. Automatické zavlažování zahrad, ústřední topení a podlahové topení, radiátory.

Miroslav Pechoušek

Zabývám se vyhledáváním vodních zdrojů. Nabízím vrtání, rekonstrukce a kompletaci studní. Dále provádím zámečnické práce i svářečské práce. Zajišťuji projektovou dokumentaci a odborné poradenství.

Geages

Zaměřuji se na geologických a ekologický servis, zemní a stavební práce. Mezi mé služby patří sanace ekologických zátěží, inženýrsko- geologických průzkumů, analýza rizik, posudková a projektová činnost, řízení zakázek, hydrogeologické práce, ekologické ...

RNDr. Radek Procházka

Nabízím měření radonu na stavebním pozemku a stanovení radonového indexu, který je třeba pro získání stavebního povolení. Zaměřujeme se na vodní zdroje, domovní čistírny odpadních vod, likvidaci srážkových vod zasakováním, hlubinné geotermální vrty pro ...

Geologická kancelář PROSPEKTA

Hydrogeologické průzkumy a posudky na studny a vrty, možnost jejich realizace a ochrany, odběry a analýzy vzorků vod a zemin, posudky pro likvidaci odpadních vod a realizaci tepelných čerpadel, průzkumy pro zakládání všech druhů staveb, ekologické průzkumy, …

Brzy otevírá (08:00)

Mgr. Tomáš Fair

Provádění archeologických prací. Servis prací pro archeologický výzkum. Nabídka exkavace, laboratorního zpracování a popularizace.

OTEVŘENO (nonstop)

STUDNY SLÁNSKO

Provádíme čištění, údržbu a opravy kopaných studní. Nabízíme montáž čerpadel, čerpací zkoušky z protokolem, výměnu poškozených skruží a zákrytové desky, odstranění sedimentu ze dna studny, demontáž starých ručních pump, dodávku ponorných čerpadel a další ...

Ing. Jiří Kvěš

Provádím inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy. Zpracovávám posudky pro zasakování dešťových a odpadních vod, studny a vrty pro tepelná čerpadla.

GammaX s.r.o.

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností. Zaměřujeme se na komplexní přípravu, provoz a likvidaci následků těžby nerostů. Nabízíme služby v oblasti geologie, životního prostředí či zpracování dat. Zajišťujeme zpracování důlní měřické dokumentace či ...

Brzy otevírá (08:00)

Pavel TRIPAL

Zabýváme se všemi posudky, které potřebujete pro výstavbu jakékoliv stavby. Nabízíme Vám komplexní rozsah průzkumných inženýrskogeologických a pedologických prací. Provádíme průzkumy pro vsakování dešťových vod, pro zakládání staveb, výpočty odvodů ze ZPF, ...

Brzy otevírá (08:00)

Geotechnika Holý

Projekční činnost v oboru geotechnika - skalní svahy a sesuvy, hornická a zeměměřická činnost, stavební dozor, stavební rozpočty, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, práce ve výškách a v podzemí. Působnost v rámci celé ČR.