Geologické práce

Aquarex WATERPROFIT, s.r.o.

Provádíme studnařské práce, vrtané, i kopané studny, jejich čištění a opravy.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Jiří Fuksa

Jiří Fuksa

Provádění vrtů, vyhledávání vodních zdrojů. Instalace a prodej čerpadel, vodáren, ručních pump a šachet pro záhlaví vrtů. Čištění studní.

GEODYN, spol. s r.o.

Provádíme geologické průzkumy, znalecké posudky, seismické měření, měření radonového indexu či stanovování tektonických poruch v lomech. Zajišťujeme trhací práce včetně zajištění povolení v lomech a na inženýrských stavbách. Měříme detonační rychlosti ...

Jaroslav Bělohoubek

Čištění kopaných studní, jejich dezinfekce, instalace čerpadel a další práce dle dohody.

GEOTECHNIKA, spol. s r.o.

Nabídka architektonických a inženýrských činností včetně souvisejícího technického poradenství. Provádění průzkumu a zakládání staveb.

After mining, a.s.

Nabízíme přípravu, realizaci, kontrolu a supervizi hornické činnosti, geologických prací a činností se zajišťováním bezpečnosti v souvislosti s výskytem nebezpečných plynů a par.

FIRMA ŽMIJÁK

FIRMA ŽMIJÁK

Provádíme studnařské práce - vrtání, kopání, prohlubování, rekonstrukce, čištění a dezinfekce studní. Průměr kopané studny dle přání, vrtané studny průměr 130 mm. Dále provádíme podvrtání tvrdých hornin pod komunikacemi a zemní práce s minibagrem.

RNDr. Martin Rinn

Nabídka geologických a hydrogeologických prací včetně poradenství v oblasti životního prostředí. Zajištění zdrojů vody a sanace ekologických zátěží. Poskytujeme inženýrsko - geologický průzkum pro potřeby pozemního stavitelství. Řešení problematiky odvodnění …

Ing. Michal Vacek

Provádím hydrogeologické posudky a průzkumy, ekologické audity, studie a posuzování vlivů staveb na životní prostředí.

Radonindex

Provádíme měření radonu v budovách a na pozemcích pro podnikatele i soukromé osoby.

INSTALKLUB Vančura

Nabízíme tepelná čerpadla, solární systémy, vodoinstalace, kanalizace, čerpací techniku, čistění studní, vodojemů a chladících věží. Automatické zavlažování zahrad, ústřední topení a podlahové topení, radiátory.

Miroslav Pechoušek

Zabývám se vyhledáváním vodních zdrojů. Nabízím vrtání, rekonstrukce a kompletaci studní. Dále provádím zámečnické práce i svářečské práce. Zajišťuji projektovou dokumentaci a odborné poradenství.

Geages

Zaměřuji se na geologických a ekologický servis, zemní a stavební práce. Mezi mé služby patří sanace ekologických zátěží, inženýrsko- geologických průzkumů, analýza rizik, posudková a projektová činnost, řízení zakázek, hydrogeologické práce, ekologické ...

RNDr. Radek Procházka

Nabízím měření radonu na stavebním pozemku a stanovení radonového indexu, který je třeba pro získání stavebního povolení. Zaměřujeme se na vodní zdroje, domovní čistírny odpadních vod, likvidaci srážkových vod zasakováním, hlubinné geotermální vrty pro ...

Geologická kancelář PROSPEKTA

Hydrogeologické průzkumy a posudky na studny a vrty, možnost jejich realizace a ochrany, odběry a analýzy vzorků vod a zemin, posudky pro likvidaci odpadních vod a realizaci tepelných čerpadel, průzkumy pro zakládání všech druhů staveb, ekologické průzkumy, …

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Mgr. Tomáš Fair

Provádění archeologických prací. Servis prací pro archeologický výzkum. Nabídka exkavace, laboratorního zpracování a popularizace.

OTEVŘENO (nonstop)

STUDNY SLÁNSKO

Provádíme čištění, údržbu a opravy kopaných studní. Nabízíme montáž čerpadel, čerpací zkoušky z protokolem, výměnu poškozených skruží a zákrytové desky, odstranění sedimentu ze dna studny, demontáž starých ručních pump, dodávku ponorných čerpadel a další ...

Ing. Jiří Kvěš

Provádím inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy. Zpracovávám posudky pro zasakování dešťových a odpadních vod, studny a vrty pro tepelná čerpadla.

GammaX s.r.o.

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností. Zaměřujeme se na komplexní přípravu, provoz a likvidaci následků těžby nerostů. Nabízíme služby v oblasti geologie, životního prostředí či zpracování dat. Zajišťujeme zpracování důlní měřické dokumentace či ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Pavel TRIPAL

Zabýváme se všemi posudky, které potřebujete pro výstavbu jakékoliv stavby. Nabízíme Vám komplexní rozsah průzkumných inženýrskogeologických a pedologických prací. Provádíme průzkumy pro vsakování dešťových vod, pro zakládání staveb, výpočty odvodů ze ZPF, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Geotechnika Holý

Projekční činnost v oboru geotechnika - skalní svahy a sesuvy, hornická a zeměměřická činnost, stavební dozor, stavební rozpočty, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, práce ve výškách a v podzemí. Působnost v rámci celé ČR.

Ing. Pavel Krč

Nabízíme geologické práce.

ABOSS CZ s.r.o.

Prodej a opravy průmyslových i spotřebních čerpadel. Prodej a servis zbraní. Nabídka střeliva a mysliveckých potřeb. Prodej dřevoobráběcích strojů pro odkorňování kulatiny. Stavby rodinných domů na klíč, rekonstrukce obvodových plášťů staveb, opravy střech …

GEOSTAR, spol. s r.o.

Dodáme úplný geologický průzkum, hydrogeologický, IG, geotechnický – vrty, penetrace. Servis geologických prací – zkoušky zemin, akreditovaná laboratoř. Navrhneme základy, posoudíme stabilitu svahu. Provedeme geotechnický monitoring a polní zkoušky pro stavby.

VODOVRTY, s.r.o.

Provádíme kompletní vrtané studny vč. projektu a hydrogeologického posouzení. Zajistíme stavební povolení. V nabídce i čerpací technika-čerpadla Grundfos. Provádíme i vrty pro tepelná čerpadla. Zemní práce. Lze objednat i jednotlivé práce.

GEROtop - tepelná čerpadla

GEROtop - tepelná čerpadla

Nabízíme kompletní služby v oblasti řešení primárních okruhů systému - země x voda pro tepelná čerpadla (všechny druhy). Poradenství, dimenzování, dodávky ziskových částí, sondy, vystrojení vrtů, plošné kolektory, potrubí. Vše pro studny firmy STÜWA.

RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D

Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie. Zajištění hydrogeologických posudků a průzkumů k ochraně či využití zdrojů podzemní vody.

AZ Aqua-Garden, s.r.o.

AZ Aqua-Garden, s.r.o.

Provádíme celoroční vrtání studní s garancí vydatnosti, vrty pro tepelná čerpadla, vrtané studny, prohlubování studní, hydrogeologický průzkum. Zajistíme podklady pro stavební povolení, zaskružení, instalace čerpadel, vodáren a zavlažovacích systémů.

Blanka Křivánková – JMB RADON

Provádíme měření RADONu v budovách, na stavebních pozemcíh, stanovení radonového indexu, vyhotovení posudků a odborné konzultace v oblasti radonové problematiky.