Geologické práce

Lubomír Janko

Úpravy toků a hrazení bystřin, skládání kamenných opěrných stěn, ukládání kamenného záhozu na březích vodních toků, výkopy rybníků, nádrží a jejich čištění, výkopy a čištění vodních elektráren, výkopové a dokončovací planýrovací práce pro ...

SG - Geoinženýring s.r.o.

SG - Geoinženýring s.r.o.

Specializovaná geotechnická firma, která se zabývá projektováním, inženýringem a project managementem zejména inženýrských podzemních a ekologických staveb a prováděním geotechnických a ekologických průzkumů, jakož i samostatnou realizaci výše uvedených ...

K2H s.r.o.

Nabízíme komplexní servis v oblasti životního prostředí zejména hydrogeologie, inženýrské geologie, sanační geologie a odpadového hospodářství. Naše společnost nabízí také v oblasti stavebních prací komplexní výstavbu inženýrských sítí – vodovodů a ...

Čištění studní

Nabídka čištění, prohlubování, oprav a desinfekce studní. Dále nabízíme: výměnu sacích košů, výměnu a montáž sacích potrubí, výměnu svrchní skruže, výměnu zákrytové desky (dřevěné, betonové), výměnu a opravu poškozených částí ostění (vnitřního ...

Jakub Hrdlička – TOPENÁŘSKÉ, INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, HLOUBENÍ STUDNÍ

Zabýváme se především topenářskými a instalatérskými pracemi. Dále nabízíme čištění a hloubení studní.

Miroslav Jeník

Miroslav Jeník

Zabýváme se prodejem, montáží a servisem čerpací techniky. Nabízíme služby v oblasti vrtání studní, geologických posudků a poradenství. Čištění studní, úprava vody. Půjčujeme čerpadla.

Martin Kareš

Provádíme úřední měření objemové aktivity radonu v souladu s platnými zákony ČR, dle příslušných metodik a povolení SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) kvalitně a rychle v tomto rozsahu. Měření OAR v půdě za účelem stanovení radonového indexu ...

Kamery a zabezpečovací systémy – Petr Svoboda

Naše společnost se orientuje na projektování, instalaci a servis zabezpečovací techniky a kamerových systémů. Pokud plánujete realizovat zabezpečení vašeho domu, bytu či areálu, obraťte se na nás. Měření radonu.

Smečno

Služby pro projektanty – měření radonu a realizace geologického průzkumu

Profesionální měření radonu na pozemcích a ve stavbách. Realizace geologického a hydrogeologického průzkumu. Vše kdekoliv v ČR. Neúčtujeme DPH ani cestovné. Jsme odborníci v oboru.

Karlovy Vary

AQUA PLUS, s.r.o.

Vrtání a rekonstrukce studní včetně vyhledání pramene. Vypracování projektové dokumentace. Geologický, stavebně geologický a hydrogeologický průzkum.

Martin Beran - Vodoinstalatérství

Martin Beran - Vodoinstalatérství

Provádíme inspekce kanalizace, instalatérské práce, hydroizolace a protiradonové izolace.

KP PROJEKT - Ing. Zdeněk Korotvička

Nabízíme kompletní služby v oboru architektury a zpracování projektové dokumentace staveb pro bydlení, občanských staveb, průmyslových staveb, regenerací obytných a občanských staveb. Inženýrskou činnost provádíme od zajištění potřebných vyjádření, ...

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

ADAM Josef - STAVEBNÍ IZOLACE

Nabízíme izolace fóliovými systémy, se specializací na izolace spodních staveb, izolace plochých střech s možností zateplení, izolace teras, balkonů, bazénů a jezírek, izolace proti radonu. Též podlahové desky, kabelové mosty, zpomalovací prahy a podstavce ...

Koloc Miroslav – stavby, demolice, destrukce, vrtání studní

Nabízíme provádění staveb občanské vybavenosti, bytových i průmyslových staveb, zemní práce, projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, opravy a údržbu objektů. Provádíme realizaci stavebních zakázek od zprostředkování, ...

Ing. Pavel Krč

Nabízíme geologické práce.

Petr Holubář

Nabízíme čištění, prohlubování, kopání, opravy a rekonstrukce studní.

Pitná voda - TEPELNÁ ČERPADLA, STUDNĚ, VODOVODY, KANALIZACE

NABÍZÍME instalaci tepelných čerpadel a zajišťování zdrojů podzemní vody. Též realizace a provozování vodovodních a kanalizačních přípojek.

František Keyř - studnařství

Prodej a montáže domácích vodáren a ručních pump, čištění a desinfekce studní, rozbory vody, filtrace a úpravny pitné vody, jímky, septiky.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Mgr. Martin Štěřík – Geologický průzkum

Mgr. Martin Štěřík – Geologický průzkum

Geologický průzkum - projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Ložisková geologie (průzkum ložisek nerostných surovin, výpočty zásob, surovinové studie), hydrogeologie (hydrodynamické zkoušky, zdroje podzemní vody, návrhy ochranných pásem), …

MINIGEO, Eva Kunešová

Nabízíme inženýrskogeologický průzkum včetně laboratorních zkoušek zemin pro rodinné domy, průmyslové stavby, malé vodní nádrže a větrné elektrárny. Provádíme přetřídění zemin a hornin ve výkopech z hlediska těžitelnosti.

GEOTOP ROSA s.r.o.

GEOTOP ROSA s.r.o.

Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrické plány, inženýrskou geodézii, vyhledávání podzemních sítí, termovize, stanovení radonového indexu pozemku, vypracování protokolu EBU, snímkování dronem, vytyčení pozemků, vytyčení staveb, ...

CHEMCOMEX, a.s.

Příprava staveb, projektování, inženýrská činnost, investiční výstavba, informatika, geologický průzkum, vrtné a sanační práce. Nabídka služeb v oblasti v oblasti jaderné i klasické energetiky, teplárenství, chemického a petrochemického průmyslu.

Studnařství H&T s.r.o.

Studnařství H&T s.r.o.

Nabízíme vrtané studny nejvyšší kvality. Vyhledáme vhodné místo pro vrtanou studnu. Navrhneme vrtaný průměr, průměr pažnice, hloubku vrtu dle plánované spotřeby vody. Vyřídíme za Vás stavební a vodoprávní povolení nové studny. Doporučíme vhodné čerpadlo a ...

Igor Holomčík - Aqua Plus

Nabízíme čištění studní a vodovodního potrubí a kontrolu vrtů TV kamerou.

Antonín Doseděl

Provádíme vrtání studní i v těžko dostupných lokalitách, min. přítok 2.000 l/24 hod, vystrojení vrtu trubkami.

MND Servisní, a.s.

Poskytujeme vrtné prace, opravujeme těžební sondy.

František Kmínek Alfra

František Kmínek Alfra

PODLAHY -průmyslové podlahy, speciální úpravy povrchu betonových podlah, plovoucí podlahy, pokládaní podlahových krytin. IZOLACE hydroizolace staveb, izolace nopovými foliemi, speciální izolace proti vlhkosti, izolační pásy za ...

Tomáš Lechmann - studnářství

Nabízíme studnářské práce, prohlubování hornickým způsobem a čistění kopaných studní.

Václav Matoušek

Vrtání studní o průměru 125 až 150 mm včetně vypažení PVC. Zajistím hydrogeologický posudek, projekt a vyhledání pramene. Dodám čerpadla, vodárny a skruže. Zaručím pitnou vodu v kojenecké kvalitě v každém zdroji. Provádím vrty pro tepelná čerpadla.

AQUA-VRT, spol. s r.o.

Specializujeme svoji činnost především na vrtané studny a vyhledání vodního zdroje (pramene). Vrtané studny a průzkumné vrty jsou vhodné pro nejširší okruh spotřebitelů. Nabízíme také zajištění vnitrostátní dopravy do 12 tun. Na přání zákazníka zabezbečíme …

Petr Klikar

Vyhledávání vodních zdrojů. Vrtání studen. Vrty pro tepelná čerpadla. Geologické práce.

Studnařství ALT-V

Vrtání studní, průzkumné a hydrogeologické vrty, hledání vody, vrty pro tepelná čerpadla, zajišťování projektové dokumentace.

Radim 73+
František Čejka – studnařství

František Čejka – studnařství

Vyhledávání pramene s určením přibližné hloubky vrtu, vyvrtání studní včetně vyvložkování PVC rourami s atestem na pitnou vodu, čištění kopaných i vrtaných studní, zemní a výkopové práce (microrypadlo DH0115), komplexní administrativní ...

Jaroslav Hrdlička – Čištění a rekonstrukce kopaných studní

Jaroslav Hrdlička – Čištění a rekonstrukce kopaných studní

Provádíme rekonstrukce, čištění, dezinfekce, spárování, přeskružování, čerpací zkoušky, opravy ručních čerpadel (pouze s čištěním studně). Čistíme studny kopané, skružené i roubené z kamene a to do hloubky 25 metrů.

Vladimír Stuchlík

Hloubení, čištění a rekonstrukce kopaných studní, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, výkopové a zemní práce minibagrem Bobcat, zámečnická činnost.

Ekosoma, s.r.o.

Měření radonu ve všech kategoriích, projektování, nabídka protiradonových úprav ve stavbách i na zdrojích vody. Poradenský servis a odborná supervize.

HS geo, s.r.o.

HS geo, s.r.o.

Společnost se specializuje na technické provádění prací v oborech inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, ložiskový průzkum, vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla, ponorná čerpadla, vodárny,rozborů vod, instalací tepelných čerpadel.

Milan Moravec - Aquabest

Milan Moravec - Aquabest

Provádíme čerpací zkoušky, instalaci čerpadel a ručních pump, vrtání, čištění studní, úpravy vod a výrobu plastových šachet.

Sano CB, s.r.o.

Sano CB, s.r.o.

Provádění geologických prací.

Brzy zavírá (16:30)

Bohuslav Janeček - VODOVRT

Provádíme vrtání studní, vyhledání pramene, hydrogeologický a stavební průzkum. Zajistíme projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Vrty pro tepelná čerpadla, monitorovací vrty, montáž čerpadel, rozbory vody.

BORGATA, s.r.o.

BORGATA, s.r.o.

Pyrotechnický průzkum - provádíme pyrotechnické průzkumy na celém území ČR. Jedná se především o pyrotechnický průzkum stavebních parcel, pyrotechnickou asanaci a odminování bývalých vojenských výcvikových prostorů. Provádíme vyhledání nevybuchlé munice ve ...

A-pasat, s.r.o.

Provádění hloubení jímek. Akomulační nádrže, spouštěné železo-betonové jímky

HG partner, s.r.o.

HG partner, s.r.o.

Projekční a inženýrská činnost v oboru vodohosp. stavby (úpravy toků, jezy, protipov. opatření, rybníky, revitalizace) a v oboru geotechnika (spec. zakládání, piloty, zápory, kotvy, injektáže). Dále zajišťujeme geologický a hydrogeol. průzkum.

RNDr. Josef Bártek

Provádění geologických průzkumů, zeměměřičských a kartografických prací. Poskytování architektonických a inženýrských činností včetně poradenství.

RNDr. Tomáš Rössler Ph.D.

Provádíme měření radonu na pozemcích a v objektech. Nabízíme konzultace a poradenství v radonové problematice. Navrhujeme izolace proti radonu.

Geologické práce Mgr. Libor Novotný

Provádění geologických prací v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie a sanační geologie. Zpracování geologických podkladů pro přípravu a projektování staveb, především inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy a posudky, případně geologický dozor ...

Michal Hnojský

Nabízíme hloubení, kopání, čištění a opravy studní včetně vyhledání pramenů. Zajišťujeme opravy zahradní techniky. Posuzujeme hydrogeologické podmínky v dané lokalitě, stav terénu, pravý účel stavby studny a složení zeminy i hornin ovlivňující stavbu a ...

GEOSTAV STRAKONICE , s.r.o.

GEOSTAV STRAKONICE , s.r.o.

Nabízíme geologicko-průzkumné práce pro stavby všeho druhu, geologický dozor při přejímkách základových spár a provádění zemních prací. Zkoušky vodotěsností vodárenských a kanalizačních nádrží limnigrafickým zápisovým přístrojem.