Geologické práce

SERVE, spol. s r.o.

Provádíme hydrogeologické, studniční, odvodňovací či injektážní vrty.

Oto Malíšek

Provádíme zřizování, kopání, prohlubování a čištění studní.

Hageo, s.r.o.

Hageo, s.r.o.

Provádíme geologické, hydrogeologické, geofyzikální, archeologické či pyrotechnické průzkumy.

ALTEC International, s.r.o.

ALTEC International, s.r.o.

Provedeme vrtané studny a vyhledání vody, hydrogeologický průzkum a posudky, analýza rizik, monitoring, čerpací zkoušky, komplexní zhotovení vodního zdroje, instalaci - tepelné čerpadlo. Dodáme soláry, krby, sanační práce, tepelná čerpadla.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Hygienická a klinická laboratoř nabízí odběry vzorků a laboratorní chemické rozbory. Zahrnuje analýzy vod, zemin, odpadů, potravin, ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Měříme radon ve stavbách, kontrolujeme účinnost sterilizátorů. Zahrnuje ...

Filip Čížek - Studnařství

Provádíme veškeré studnařské práce. Čištění, renovace, opravy, prohloubení, revize a dezinfekce kopaných studní. Výstavbu nových kopaných studní, čištění a dezinfekce vrtu, opravy a servis ručních pump.

Ing. Jaroslav Albrecht

Nabízím veškeré geodetické práce, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, vytyčování staveb i budov a další služby.

TRIAL STAV s.r.o.

TRIAL STAV s.r.o.

Stavební a obchodní společnost s působností na domácím trhu od roku 2003. Naše služby a činnosti realizujeme vlastní dopravní technikou, auty s hydraulickou rukou a zemními stroji. Máme kvalitní technické zázemí a vybavení. Pojištění pro veškeré škody, …

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

SANGEO, v.o.s.

Přehled hlavních služeb společnosti SANGEO, v.o.s.: zpracování projektů OPŽP - hlavně pro osu 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží analýzy rizik - zpracování dle aktuálního metodického pokynu MŽP ...

Ing. Jan Surý, RADTEST

Měření radonu, poradenství radioaktivita, protiradonová opatření.

PPS servis

Nabízíme veškerý servis, který se týká stavby rodinného domu včetně veškerého poradenství – vyřízení ohlášky stavby, vyřízení stavebního povolení, prodej typového projektu, projekt na míru, měření radonu, stavební dozor, stavební poradenství a další.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

STUDNY TREMI

Naší specializací je vrtání studní pro rodinné domy, chaty, chalupy či průmyslové objekty. Provádíme prohlubování stávajících studní. Vyhledávání vodního zdroje proutkařem. Vystrojení čerpací technikou. Dále zajistíme projektovou dokumentaci včetně stavebního …

FEKO - LT s.r.o.

FEKO - LT s.r.o.

Vysokotlaké čištění kanalizací a revize s využitím kamer i tlakových zkoušek. Dále zajišťujeme odvoz a likvidaci kalů a odpadních vod včetně ADR odvozu, čištění studní a práce sacími bagry.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Mojmír Novotný - GP, s.r.o.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti geodézie, zeměměřictví, kartografie, projekční a poradenské činnosti a služby v oblasti katastru nemovitostí.

PRORADON s.r.o.

Stanovení radonového indexu pozemku pro novostavby a jako podklad pro projektanta a k žádosti o stavební povolení. Měření objemové aktivity radonu v interiéru v nově dokončených i stávajících stavbách pro účely kolaudace, prodeje nemovitosti, či jako ...

LETIDA, s.r.o.

Nabízíme úplný servis pro výstavbu rodinných domů. Projektování, osazení a měření radonu. Zajištění stavebního povolení, výběrových řízení či dotací.

RADON v.o.s.

RADON v.o.s.

Radonový průzkum, radonový index pozemku, měření radonu - vzhledem k množství zakázek v různých lokalitách provádíme průzkumy v rámci celé ČR za stejné ceny.

AQUA ENVIRO, s.r.o.

Provádíme hydrogeologické, sanační a inženýrsko-geologické průzkumy i odstraňování ekologického znečištění.

OVSP spol. s r.o.

OVSP spol. s r.o.

Vrtání studní, čištění studní, prodej a instalace čerpací techniky a příslušenství, prodej a instalace tepelných čerpadel IVT, vrtné práce, vyhledávání vodních pramenů a úprava a filtrace vody. Jsme schopni vám dodat studnu od vyhledání pramene až po pitnou …

OTEVŘENO (nonstop)

ArtepGeo s.r.o.

Konzultace, expertní posudky (inženýrská geologie, hydrogeologie, geomechanika), zajišťování a vyhodnocování geotechnických a hydrogeologických průzkumů, vypracování výpočetních modelových řešení, zpracování průzkumných podkladů pro životní ...

STUDNY S&K s.r.o.

Vrtáme studny a vrty pro tepelná čerpadla. Vrtáme již od roku 1990 a za tu dobu jsme získali mnoho zkušeností v oblasti vrtání studní a vrtů. Vrtané studny hloubíme podle platných oprávnění a všechny naše vrty provádíme ve vysoké kvalitě díky zkušenostem z ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ján Vendég

Ján Vendég

Čištění a kompletace kopaných a vrtaných studní. Realizace kompletního hydrosystému. Provádíme monitoring vodních zdrojů. Instalaci čerpadla, elektronické hlídání hladiny, tlakové nádoby a filtraci. Zemní, vodo-instalatérské a elektrikářské práce.

LAHIG, s.r.o.

Hydrogeologický průzkum k zajištění vodních zdrojů, ke vsakování vod, snížení hladiny, odvodňování a k ochraně podzemních vod. Inženýrsko-geologický průzkum k získání doplňujících údajů k projektování staveb.

Ondřej Karlík - přípravné práce pro stavby

Hydrogeologický průzkum pro posouzení vsakování. Vrtání studní. Projekce studní a hydrogeologie. Zahradní domky.

Petr Kupka - RadonStop

Petr Kupka - RadonStop

Měření radonu v pozemcích a stavbách, pro účely stavebního povolení a kolaudace s výsledným protokolem. Operativní vyhotovení výsledků měření radonu i u větší měřících celků. Zpracujeme a navrhneme účinné protiradonového opatření. Geopatogenní zóny.

OTEVŘENO (Zavírá 21:00)

RADON STAV s.r.o.

RADON STAV s.r.o.

Provádění radonového průzkumu. Jsme držiteli všech potřebných osvědčení nezbytných k provádění radonového průzkumu na pozemcích a k měření objemové aktivity radonu v budovách.

GEORADONTEST

Měření radonu – radonový index pozemku, inženýrsko-geologický průzkum, geotechnika – stabilitní výpočty, návrh pažící konstrukce, polní a laboratorní zkoušky, statická zatěžovací zkouška.

RADONA s.r.o.

Stanovení radonového indexu pozemku pro novostavby a jako podklad pro projektanta a k žádosti o stavební povolení. Měření objemové aktivity radonu v interiéru v nově dokončených i stávajících stavbách pro účely kolaudace, prodeje nemovitosti, či jako ...

Moravské Geovrty s.r.o.

Naše služby nabízíme v těchto vrtných a souvisejících činnostech: vrty od 0 do 200 m, vrtané studny s výstrojí od 110 mm do 225 mm, hydrogeologické průzkumné vrty, sanační vrty při odstraňování ekologických zátěží, vrty pro tepelná ...

Zděné rodinné domy.cz

Rodinný dům Vám postavíme na klíč, jako dům na dokončení, nebo jako hrubou a rozšířenou hrubou stavbu. Zajišťujeme veškeré přípravné práce, měření radonu, hydrogeologické průzkumy, průkazy energetické náročnosti budov, projekty osazení domu na pozemek a další.

RealizaceDomů s.r.o.

RealizaceDomů s.r.o.

Svým klientům poskytujeme služby v oblasti architektury, projekční činnost, inženýrskou činnost i realizaci staveb. Navrhujeme studie a kompletní projektovou dokumentaci staveb, které tvoříme na základě pravidelných konzultací s Vámi. Připravíme Vám ...

STUDNAŘSTVÍ KOVÁŘ s.r.o.

Firma se zabývá především studnařstvím a střelmistrovskými pracemi pro jednotlivce, obce, organizace atd. S vývojem technologií jsme začali provádět hlubinná vrtání pro tepelná čerpadla. Dále provádíme vrtané studny, kopané studny, zemní práce, demolice, ...

Studny Šumperk

Čištění a regenerace studní. Čištění vrtaných studní. Dokončení stavebních prací po zhotovení vrtů. Instalatérské práce. Čerpací technika. Výkopové práce.

Ing. Oldřich Merta

Nabízím služby v oboru hydrogeologie. Zajistím odborné posouzení, administrativu, komunikaci s úřady či hloubení studny. Dále se zaměřuji na hydrogeologické studie, průzkum a posudky, jímání podzemní vody, inženýrskou geologii, sanační a posanační monitoring …

ECO AQUA Solution s.r.o.

Systémy pro využití dešťové a studniční vody pro zavlažování zahrady a dům. Biologické čističky odpadních vod pro rodinné domy a větší objekty do 300 EO. Automatické inteligentní zavlažovací systémy, závlahy Hunter pro zahrady, fotbalová hřiště a ostatní ...

OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Mgr. Miroslav Veselý

Provádím geologické práce. Zajišťuji hydrogeologické posudky k vrtaným či kopaným studnám (odběr podzemních vod), domovním ČOV (vsakování přečišťěných odpadních vod), retenčním nádržím, vsakovacím objektům dešťových vod a inženýrsko-geologické posudky pro ...

Jiří Hobza

Jiří Hobza

Nabízíme vrtání studní v Jihlavě, na Vysočině, ale také na území celé České republiky. Přijedeme za Vámi a připravíme všechny potřebné dokumenty pro odvrtání zkušebního vrtu. Povolení na vrtání pod 30m. Zajistíme hydrogeologický posudek, projektovou ...

TEREBO

Nabízíme komplexní rozsah geologických prací. Provádíme průzkumy pro vsakování dešťových vod, průzkumy pro zakládání staveb. Provádíme také realizaci a legalizaci vrtaných studní (včetně čerpacích zkoušek, čištění a odkalení vrtů) a další.

Mgr. Pavel Tůma

V oboru inženýrské geologie nabízím: podklady pro projekci, zakládání staveb, kompletní zajišťování průzkumných prací pro stavby, vsakování srážkových vod, posuzování geotechnických rizik jako je stabilita a další. Jako člen asociace inženýrských geologů ČAIG …

MK Hydrogeologie s.r.o.

Hydrogeologické posudky a projekty domácích čistíren odpadních vod(ČOV), dešťové vody, studny. Vyhledání vodního zdroje. Rozbory vody. Hydrodynamické zkoušky, inženýrská činnost - vodní stavby. Vynětí ze ZPF Zajištujeme měření radonu, vrtání studny, vsakovací …

Brzy otevírá (08:00)

CStudny s.r.o.

Provádíme vrtané studny, průzkumné vrty, vrty pro tepelná čerpadla a kompletní servis týkající se jímání spodních vod. Vrtáme i vodním výplachem v problémových lokalitách. Zajišťujeme hydrogeologické posudky a projekty včetně zpracování závěrečných zpráv. ...

OTEVŘENO (nonstop)

FinCorp, a.s.

Nabízíme kompletní báňské služby, spočívající v zajištění provádění hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a souvisejících činností nutných pro zajištění provozu těžebních lokalit.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

František Makal

Čištění, dezinfekce a rekonstrukce studní s následnou čerpací zkouškou, výplachy vrtů a montáž stojanových čerpadel.

Vladimír Komárek

Poskytujeme profesionální služby v oblasti péče o Vaše vodní zdroje. V rámci celé České republiky jsme schopní zajistit komplexní péči od údržby (čištění vrtů a studní, opravy/revize čerpadel a dalších zařízení) po kompletní realizaci nových instalací. ...

Lubor Janeček

Zabývám se hloubením, čištěním a opravou studní. Provádím realizaci ražených studní do nesourodých podloží a vrtaných studní do středně tvrdých podloží malou vrtací soupravou s vodním výplachem. Nabízím hledání pramenů či montáž čerpadel. Zajišťuji zemní a ...

FONS - podzemní vody

Jsme poradenská a posudková firma v oboru hydrogeologie. Naše společnost nabízí zhotovení geologického projektu pro vrtání studní, vyhodnocení vrtané studny potřebné pro vodoprávní řízení k povolení odběru vody, řešení zasakování srážkových vod nebo odpadních …

OK-RO s.r.o.

Realizujeme vrtání pro tepelná čerpadla a studny včetně kompletních dodávek studní.

Geo fonte s.r.o.

Provádíme vrty pro tepelná čerpadla systému země – voda včetně osazení zemními kolektory, hydrogeologické průzkumné vrty, piloty a speciální vrty. V neposlední řadě realizujeme také vrtání studen.

Atelier Penta, spol. s r.o.

Atelier Penta, spol. s r.o.

Projektová činnost v investiční výstavbě. Inženýrská činnost. Statické návrhy a posouzení konstrukcí. Požárně bezpečnostní řešení staveb. Průkazy energetické náročnosti staveb. Výkon koordinátora BOZP práce na stavbách. Měření radonu na pozemku i …