Geologické práce

Studna-fm

Nabízíme kompletní práce okolo vrtání, čištění, zapojení studen.

RNDr. Vladimír Stejskal

Provádíme průzkumné práce a zabýváme se konzultační činností v oblastech inženýrská geologie, hydrogeologie, sanační a ložisková geologie.

AGS Hruby s.r.o.

Geologické práce v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie, užitá geofyzika. Geologické průzkumy a posudky pro stavební účely, vodárenství a environmentální problematiku.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Mgr. Antonín Kopřiva

Geologické práce, inženýrská a stavební geologie, zpracování hydrogeologických posudků vrtaných a kopaných studní, projektové dokumentace, posouzení zasakování dešťových a odpadních vod, vyhledávání vodních zdrojů.

Studny Martin Klimeš

Nabízíme kompletní služby v oblasti vrtání studní. Postaráme se o vše od získání potřebné dokumentace, po instalaci čerpací techniky. Naše firma je profesionální a můžeme vám zaručit, že s námi se vám finance vrátí v podobě snížených výdajů za zásobování ...

WaterQuality.cz

Provádíme analýzy a rozbory vody. Nabízíme odstranění vybraných nežádoucích látek z vody jako jsou například bakterie, železo, dusičnany, mangan apod. Dokážeme trvale odstranit vodní kámen z Vaší domácnosti.

Ing. Miroslava Mlčáková

Nabídka služeb v oblasti měření a diagnostiky radonu. Provádění měření radonu na pozemcích i uvnitř staveb, ke kolaudaci u novostaveb a ke stavebnímu povolení před rekonstrukcí či změně v užívání stávajících staveb.

Bc. Václav Lazárek

Provádíme měření radonu, stanovení radonového indexu pozemku, měření rodonu. Nabízím projekční činnost. Provádím měření radonu, projekty staveb a stanovení radonového indexu pozemku. Navrhneme optimální a současně úsporné zabezečení proti radonovému záření.

Brzy zavírá (16:00)

R.P.GEO, s.r.o.

Máme zkušenosti v oborech geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a ekologie. Disponujeme technickým zařízením pro svou činnost. Nabízíme konzultační a poradenské služby, správní administrativu. Provádíme čerpací a nálevové zkoušky, přípravné a ...

RPStudny

Provádíme vrtání studní, průzkumné hydrogeologické vrty, mikropiloty, výkopové práce.

RNDr. Peter Horváth

Nabízím hydrogeologické posudky - studny, vsaky, domovní ČOV, regionální práce. Poskytuji služby v oblasti inženýrské geologie jako jsou průzkumy na založení staveb a archivní rešerše.

Ing. Karin Dyková

Provádíme hydrogeologické průzkumy a posudky pro vsakování srážkových i odpadních vod, projekty studní. Nabízíme konzultační činnost. Zajišťujeme chemické rozbory vody a zemin. Poskytujeme hydrogeologické práce pro zřízení vrtů pro tepelná čerpadla. ...

HGSG - Mgr. Jaroslav Kořistka

Nabízím projektování a realizace hydrogeologických průzkumů za účelem zajištěí vodního zdroje, vyhodnocení hydrogeologických poměrů na pozemku či pro zařízení DČOV. Provádím sanančí geologii.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Michal Chudeš

Nabídka měření radonu, služeb stavební geologie a hydrogeologie. Vydávání posudků k žádosti o povolení odběru podzemní vody a zajištění projektů vrtaných a kopaných studní.

Měření radonu, hydrogeologický, geologický, IG průzkum - Geologická služba

Provádíme geologický průzkum pro zakládání domů i měření radonu. Nabízíme komplexní služby v oblasti geologie a hydrogeologie, čerpací zkoušky studny.

Poděbrady

Nabídky na brigády v Plzni

Aktualizované nabídky brigád v Plzni a okolí. Pravidelný výčet nových brigád z okolí města Plzeň.

Geologické práce RNDr. Ivan Venclů

Navrhování, provádění a vyhodnocování inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů. Nabízíme i další geologické práce – měření radonu, vrtané studny.

Přerov

ABOSS CZ s.r.o.

Prodej a opravy průmyslových i spotřebních čerpadel. Prodej a servis zbraní. Nabídka střeliva a mysliveckých potřeb. Prodej dřevoobráběcích strojů pro odkorňování kulatiny. Stavby rodinných domů na klíč, rekonstrukce obvodových plášťů staveb, opravy střech …

Geo Data, s.r.o.

Provádíme geodetické a kartografické práce. Zabýváme se leteckou fotogeoametrií, ortofotomapu a 3D visualizací a animací krajiny.

VODOVRTY, s.r.o.

Provádíme kompletní vrtané studny vč. projektu a hydrogeologického posouzení. Zajistíme stavební povolení. V nabídce i čerpací technika-čerpadla Grundfos. Provádíme i vrty pro tepelná čerpadla. Zemní práce. Lze objednat i jednotlivé práce.

DRILLING TRADE s.r.o.

DRILLING TRADE, s.r.o. je soukromá konzultačně - realizační společnost v oblasti životního prostředí specializující se na hydrogeologii, sanační geologii, inženýrskou geologii, geotechniku, důlní geologii a oblast povrchového vrtání.

Výškové Práce Plzeň Pelikán & Schneider

Výškové práce z lan za pomoci horolezecké techniky, žebříků, lešení a plošin. Veškeré výškové práce od drobných oprav po celkové řešení velkých projektů. Nabízíme: mytí oken, práce na střeše, nátěry fasád, zateplení fasád, zateplení panelových a rodinných …

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Nabídka geologických, ekologických asanačních prací, monitoringu, vyhodnocování a prognózování v oblasti životního prostředí.

Česká geologická služba - Geofond

Provádíme shromažďování, odborné zpracovávání a zpřístupňování výsledků provedených geologických prací.

Geonika, s.r.o.

Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. Geofyzikální průzkum.

Geotrend, s.r.o.

Geotrend, s.r.o.

Komplexní geologický, geotechnický a geofyzikální průzkum. Vrtné práce, statická a dynamická penetrace, zatěžovací zkoušky, karotáž, georadar, geosonar, geoelektrika, měření radonu, HG posudky na studny a čističky odpadních vod.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

STEPRO, spol. s r.o.

STEPRO, spol. s r.o.

Provádění stavebně technických průzkumů v oblastech geologie, vlhkosti a pevnosti zdiva, betonu. Návrhy sanačních opatření.

Jiří Slepička

Jiří Slepička

Realizace vrtaných studen Nabízíme kompletní servis – terénní průzkum, vyhledání spodní vody, vyvrtání studny, instalaci ponorného čerpadla a napojení studny na domácí vodovod. Zemní protlaky a podvrty Realizujeme hydraulické, ...

Geobrick Si & Pe, spol. s r.o.

Provádění laboratorních a komplexních geologicko-technologických prací v oblasti cihlářských, keramických a dalších surovin.

Vodní zdroje Holešov a.s.

Provádění vrtání studní, vrty pro tepelná čerpadla, čištění a regenerace vrtů, hydrogeologický průzkum a posudky, monitoring podzemní vody a horninového prostředí, sanace.

Stavební geologie - Geosan, s.r.o.

Geologické a balneologické práce. Hydrogeologické vrty pro tepelná čerpadla.

Moravská zeměvrtná společnost, s.r.o.

Firma se zabývá činnostmi souvisejícími s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů.

Zbyněk Kopáč

Nabídka měření a stanovení radonového indexu pozemku a objemové aktivity radonu v objektech.

Petr Mušálek - vodaservis

Nabízíme vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla v průměru 150 - 250 mm ve skále, jílu i písku.

APLGEO

APLGEO

Stanovení radonového indexu pozemku před stavbou objektů a měření objemové aktivity radonu v objektech pro účely kolaudace, před rekonstrukcí či nástavbou.

OTEVŘENO (nonstop)

Václav Vlček

Poskytování služeb v oblasti hledání vodních zdrojů.

Ostravská vrtná, s.r.o.

Nabídka vrtání studní, vrtů pro tepelná čerpadla a vyhledávání vodních zdrojů.

Blanka Křivánková – JMB RADON

Provádíme měření RADONu v budovách, na stavebních pozemcíh, stanovení radonového indexu, vyhotovení posudků a odborné konzultace v oblasti radonové problematiky.

Josef Klapáč vrtání studní

Josef Klapáč vrtání studní

Strojní vrtání studní. Studny vrtáme rotačně - příklepovým systémem ve skalním podloží i v nesoudržných horninách.

Aqua servis KZ

Vrtání studní s průměry 140 - 400 mm a vrtů pro tepelná čerpadla včetně geologických průzkumů. Provádíme - studny, vrtané studny, studnařské práce, hydrogeologické posudky, průzkumné vrty a monitorovací vrty.