Inženýrské služby

Ing. Antonín Macháček

Nabídka kompletních projektových a inženýrských služeb. Zajišťujeme statické posudky budov a konstrukcí.

PONTEX

PONTEX

Zajišťujeme projektovou činnost pro mosty a dopravní stavby, výpočty a posudky mostů a inž. konstrukcí, prohlídky a diagnostický průzkum staveb. Dále provádíme inženýrskou a konzultační činnost, supervize, systém hospodaření s mosty.

Jaroslav Masaryk

Nabídka projekční a inženýrské činnosti v oblasti elektro.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

PRODA, s.r.o.

Nabídka projekčních prací. Zajištění realizace, dozoru a poradenství v oblasti stavitelství.

DPstyle - stavební firma

Realizujeme: kompletní stavební zakázky v občanské a průmyslové výstavbě, veškeré stavební práce včetně nových techologií provádění : omítky (strojní, sádrové), anhydritové podlahy, strojní potěrové betonové mazaniny, technologie související s výstavbou ...

PIK - Projekční a inženýská kancelář

PIK - Projekční a inženýská kancelář

Projektování a inženýring dopravních, pozemních, inženýrských a technologických staveb.

Bestas, s.r.o.

Bestas, s.r.o.

Nabídka inženýrských služeb. Rodinné domy na klíč, zateplovací systémy, nátěry fasád a pokládku dlažeb.

Ing. Ľubomír Šenovský

Nabízíme projektové práce v investiční výstavbě včetně inženýrské činnosti. Pozemní stavitelství.

1. Bohdalecká, s.r.o.

1. Bohdalecká, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti inženýrského stavitelství.

Ing. Zdeněk Ješeta - Alba Děčín

Právní činnosti. Pozemní a inženýrské stavitelství. Výstavba pozemních a inženýrských staveb. Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy. Architektonické a inženýrské činnosti (včetně projektování).

Specta, s.r.o.

Projektování a realizace staveb.

ZAVŘENO (Otevírá 06:30)

Jurica, a.s.

Nabídka projektantských a inženýrských služeb, provádění staveb, rekonstrukcí a demolic, poskytování poradenství v oblasti architektury.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

LuSo plus, s. r. o.

Nabízíme Vám vypracování stavební projektové dokumentace, zajištění veškerých administrativních úkonů a bezproblémové provedení samotné stavby na celém území České republiky.

Ing. Antonín Endl

Nabízíme vám vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, tvorbu mapových podkladů pro projekty staveb a inženýrských sítí.

AVAP - Ing. Jaroslav Vrána

AVAP - Ing. Jaroslav Vrána

Projekční a inženýrská kancelář AVAP. Projekty a realizace protihlukových opatření či akustiky.

BP - FACILITY - KOMPLEXNÍ SPRÁVA BUDOV

U nás najdete všechno, co vám zaručí optimální a plynulý provoz kancelářských budov, hospodářských a výrobních objektů, obchodních center i obytných budov. Nabízíme: údržba a úklid nemovitostí: zednické, malířské, lakýrnické, elektrikářské, zamečnické, ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

GIS trade, s.r.o.

Nabídka kompletních geodetických služeb. Specializujeme se na tvorbu, využití a aktualizaci pasportů inženýrských sítí, zejména vodovodních řadů, kanalizačních stok, silových a sdělovacích kabelových vedení. Pro vlastní vyhledání a zaměření podzemních vedení …

Nebovidy 114+

MZP Magdalena Zpěváková – Projekce

Komplexní projekční činnost včetně inzenýrské činnosti a autorského dozoru, projednání a zajištění vyjádření dotčených správců podzemních sítí potřebných ke stavebnímu povolení, jednání s administrativou a vyřízení stavebního povolení, geodetické práce …

Atelier ZILVAR

Zajišťujeme kompletní projektové a stavební práce v oblasti architektury a stavebnictví. Naší specializací jsou rodinné a bytové domy. Zpracováváme architektonické studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace. Současně klientům …

Ing.Karel Foltis - SAC

Provádím stavební dozor, funkci stavbyvedoucího, technický dozor stavebníka, inženýrskou činnost, poradenské služby (záměr, předprojektová příprava, projektová dokumentace, dozor, výkony po dokončení stavby), výkon odpovědného zástupce. Servis služeb pro ...

THERMOPLUS, s.r.o.

Na základě odborných znalostí a zkušeností nabízíme: inženýrskou a projekční činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vedení, dohled a dozory ve výstavbě – odborný dozor, autorský dozor, technický dozor, služby správcům, provozovatelům a …

Světlana Žítková

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí včetně souvisejících služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Green Energy 3000, s.r.o.

Projektování a výstavba obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaických a větrných elektráren.

Profiprojekt, s.r.o.

Zabýváme se projektováním elektrického vedení nízkého a vysokého napětí včetně trafostanic 22/0,4 kV.

Ing. Stanislav Bajer

Hledání úsporných řešení pro energetické zásobování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.

FORM - N, spol. s r.o.

Zabýváme se inženýrskou činností v investiční výstavbě. Poskytujeme realitní a stavební služby.

Jarmil Gregor

Zabýváme se projektováním elektrických zařízení.

Vltavská stavební AB, s.r.o.

Komplexní služby realitní kanceláře. -Podrobná prohlídka a kalkulace skutečné tržní ceny nemovitosti-doporučení ceny pro prodej -Řízení prodeje - postup k dosažení maximální tržní ceny -Zpracování nabídky včetně fotografie, inzerce v realitních …

Projekce staveb – Ing. Leona Sedláková

PROJEKTY Sedláková s.r.o. působí v oblasti projektování staveb. Náš tým spolupracovníků vám zabezpečí vypracování kompletní projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí, průkaz energetické náročnosti budov, tržní oceňování nemovitostí. Výpočty zelená …

SaP, spol. s r.o. - e-shop

. elektroprojekce,výroba rozvaděčů, měření a regulace-elektřina, specializujeme se na zabezpečení kolektrorů, inženýrské sítě.

ELAZ, spol. s r.o.

Zabýváme se projekční a inženýrskou činností v oblasti elektroenergetiky.

Tecont, s.r.o. - měření, regulace a řízení

Tecont, s.r.o. - měření, regulace a řízení

Jsme inženýrská a dodavatelská společnost. Nabízíme tyto služby: - projektování - programování - dodávky a zprovoznění řídících systémů - montáž a revize - záruční a pozáruční servis - distribuce regulačních systémů ...pro měření, regulaci a ...

JELMARK, s.r.o.

JELMARK, s.r.o.

Nabízí montáže, údržbu a opravy elektrozařízení, revize a rekonstrukce rozvoden nn, vn, vvn, revize elektro, projekční činnosti a termovizní činnosti.

Ing. Pavel Holub - PTP

Projektování energeticky úsporných systémů vytápění, větrání a klimatizace pro rodinné domy, bytové domy, občanskou výstavbu a průmysl. Chlazení serverů.

EGÚ Brno, a.s.

Poskytování vědeckovýzkumných, inženýrských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. Výzkum, vývoj, výroba, ...

AWEKON - Pavel Weber

Projektování a konstrukce jednoúčelových strojů či robotizovaných linek.

Bedřich Dvořák - s.r. -P4D-projektová kancelář

Nabídka projektové činnosti ústředního vytápění, zdravotní techniky, plynovodů a rozvodů propanu.

Atelier A ČR, s.r.o.

Nabízíme projekční a inženýrské práce v oblasti pozemních staveb a obytných budov.

BUTREX, s.r.o.

Nabízíme projekční a konstrukční práce. Provádíme zámečnické služby.

APEG, spol. s r.o.

Analýza statického, seismického, teplotního a deformačního zatížení systémů pomocí metody konečných prvků. Vývoj speciálního softwaru.

Architektonický atelier Ypsilon, spol. s r.o.

Architektonický atelier Ypsilon, spol. s r.o.

Zpracování projektové dokumentace, poskytování inženýrské činnosti se specializací na zdravotnické stavby.

ARENA spol. s r. o. Frýdek - Místek

Projekční a inženýrská činnost v oboru elektro Stavební dozor v průmyslu Sádrokarton