Inženýrské služby

Ing. arch. Dana Zákostelecká

Architektonická, projekční a inženýrská činnost. Nabízíme novostavby, rekonstrukce, zahrady.

Jan Dudr

Zabývám se projektováním sportovních staveb. Poskytuji inženýrské činnosti, zajistím povolení stavby, dendrologické průzkumy, hluková studia, autorský dozor, zpracování plánu BOZP a dokumentace skutečného provedení. Projektuji víceúčelová hřiště, kurty, ...

Technické a inženýrské služby Kratonohy, s.r.o.

Nabídka projektové a inženýrské činnosti. Provádění technických služeb a údržby zeleně.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Stavby Portášik

Provádíme stavební činnost (krovy, střešní krytiny, provětrávané fasády, inženýrství, rekonstrukce a další).

Ing. Miroslav Mikula

Jako statik zajišťuji statické posudky pozemních staveb a návrhy konstrukcí, stavebně technické posudky, zastupování firem, stavební dozory i statické posudky v oblasti malé statiky jako je porucha konstrukce, dílčí stavební úpravy či rekonstrukce bytového ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Elektroinstalace Michal Vebr

Zajišťujeme kompletní elektroinstalace a dodávky elektroinstalačního materiálu, revize ručního nářadí a elektrických spotřebičů. Specializujeme se také na anténní systémy, satelitní techniku, datové sítě či zabezpečení objektů.

JKPO - Ing. Alena Kůrková

Nabízím služby v oblasti požární ochrany staveb a technické pomoci při naplňování legislativních podmínek. Provádím projektovou a inženýrskou činnost. Zajišťuji zpracování projektové dokumentace, architektonických studií, statických posouzení či investorský …

ATELIÉR HERITAS s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti architektury, projektování a inženýrské činnosti. Zaměřujeme se na obnovu a rekonstrukce historických památkových staveb. Zajišťujeme zpracování architektonických návrhů, projektové dokumentace, zaměření či průzkumů. Poskytujeme …

TERTOMA, s.r.o.

Provádíme veškeré stavební práce včetně vypracování projektové dokumentace.

Geoplány, s.r.o.

Provádíme geodetické práce, tvorbu geometrických plánů a zápis budovy do katastru nemovitostí. Poskytujeme vyměření při rozdělení pozemku. Nabízíme vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a vytyčení hranic. Dále zhotovujeme mapové podklady.

Meritum Kladno - Projekce, s.r.o.

Nabízíme inženýrské a projekční služby. Zajišťujeme zpracování územního rozhodnutí, projektové studie či dokumentace pro stavební povolení. Provádíme technický a stavební dozor. Realizujeme pasporty energetických zařízení či veřejného osvětlení. Poskytujeme …

GammaX s.r.o.

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností. Zaměřujeme se na komplexní přípravu, provoz a likvidaci následků těžby nerostů. Nabízíme služby v oblasti geologie, životního prostředí či zpracování dat. Zajišťujeme zpracování důlní měřické dokumentace či ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

ELBE elektromontáže

Návrhy, realizace a údržba slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace. Rekonstrukce činžovních domů, domků, bytů, nebytových prostor, bytových jader. Revize elektrických strojů a přístrojů, ručního nářadí, spotřebičů, rozvodů a hromosvodů. Elektrické …

Pavel TRIPAL

Zabýváme se všemi posudky, které potřebujete pro výstavbu jakékoliv stavby. Nabízíme Vám komplexní rozsah průzkumných inženýrskogeologických a pedologických prací. Provádíme průzkumy pro vsakování dešťových vod, pro zakládání staveb, výpočty odvodů ze ZPF, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Terra Service CZ s.r.o.

Provádíme zakázky malého a středního rozsahu pro soukromé osoby, firmy a obce, ale také realizujeme formou subdodávek kompletních zemních prací náročné zakázky při uplatnění mechanizované techniky s využitím speciálních přídavných zařízení.

Geotechnika Holý

Projekční činnost v oboru geotechnika - skalní svahy a sesuvy, hornická a zeměměřická činnost, stavební dozor, stavební rozpočty, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, práce ve výškách a v podzemí. Působnost v rámci celé ČR.