Mediátoři

Advokátní kancelář - Mgr. Eva Veltrubská

Poskytuji komplexní právní služby. Zabýváme se právem veřejným i soukromým, poskytujeme právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízíme svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz ...

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Ing. Kateřina Bělková – zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Mediátorka, koučka a lektorka. Absolvovala jsem specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou. Jsem ...

JUDr. Pavel Němec, advokát

JUDr. Pavel Němec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se zaměřuje převážně na obchodní a občanské právo. Zastupuje své klienty u soudu a při jednání s dalšími orgány státní správy. Jednou z nejvýznamnějších činností ...

Mgr. Tereza Coufalová

Nabízíme metodu rychlého řešení konfliktů a sporů mimosoudní cestou za asistence třetí neutrální strany mediátora.

Advokacie mediacie

Právnický svět pro vás nemusí být místem abstraktních a nesrozumitelných paragrafů. S námi budete v obraze. Pomůžeme vám se zorientovat ve vašem problému, poskytneme vám varianty řešení, a vyhodnotíme klady a rizika každé z nich. Nepouštějte se do ...

JUDr. Martin Svatoš - FORARB

Nabízím mediace, alternativní řešení sporů, arbitráž a kurzy mediace.

Mgr. Jana Pavlová

Nabízím služby mediačního centra. Zabývám se řešením vztahových, rodinných, občanských, pracovních, firemních, trestněprávních a sousedských sporů.

Stanislav Termann, Ph.D.

Psychologická poradna. Poradenství, psychodiagnostika, grafologie, mediace, facilitace. Trénink v komunikačních, prezentačních, vyjednávacích, obchodních a manažerských dovednostech.

Mediace Teplice

Nabízíme řešení sporů formou mediace. Mediátor je odborník vyškolený k řešení sporů, jehož hlavním úkolem je vytvoření podmínek pro společnou dohodu.

Mgr. Petra Franková

Poskytuji služby v oblasti biofeedback, ADHD, mediace a grafologie. Věnuji se dětem předškolního, školního i středoškolského věku a dospělým.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Nabízím služby mediátora a rozhodce. Poskytuji právní a rozvodové poradenství.

Mgr. Jiří Kocourek

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Andrea Vedralová

Nabídka služeb mediátora včetně poradenství a lektorské činnosti v oblasti komunikace.

Mgr. Ondřej Vaculík

Nabídka mimosoudního řešení rodinných, občanských a firemních sporů formou mediace.

PhDr. Miroslav Hájek

Nabízím mimosoudní řešení konfliktů se zaměřením na spotřebitelské a rodinné spory.

PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Nabízíme služby mediátora v rodinných, právních i obchodních sporech.

Ing. Karel Pešout

Nabídka služeb akreditovaného mediátora, zaměřeného na rodinné a občanskoprávní mediační řízení a mediace spotřebitelských sporů.

AAA Mediátor

AAA Mediátor

Mimosoudní řešení rodinných, občanských a firemních sporů. Řešení konfliktů vlastními silami. Výsledkem mediace je jasně formulovaná dohoda. Dodržujeme Kodex Asociace mediátorů ČR. Zápis z mediace lze použít u soudu a tím zrychlit soudní jednání.

JUDr. Radka Medková

Nabízím právní a psychologickou pomoc při řešení partnerských, rodinných a jiných sporů, mimosoudní jednání.

Mediační kancelář Osladil a partneři

Nabídka mimosoudního řešení sporů, vyjednávání, zastupování, rozvodového poradenství, řešení zadlužení a sepisování smluv.

Helena Stőhrová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Dana Vrabcová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Jitka Řezaninová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Iva Stratilová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Jan Zouhar

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Naděžda Kouklová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Ing. Jaroslav Jilemický

Nabízíme mediaci sporů obchodních, občanských, rodinných, sporů věřitel-dlužník a dalších. Řešíme mimosoudní dohody a pohledávky.

Anna Kubešová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Kateřina Matulová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Milena Tichá

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Family poradna

Family poradna

Jsme privátní manželská, rodinná a psychologická poradna. Nabízíme krátké objednací lhůty do 3 dnů a diskrétní prostředí. Poskytujeme též služby mediátora, zejména rodinnou mediaci, před - a porozvodové mediace, řešení sporů o dítě.

Mediatorgroup.cz

Mediatorgroup.cz

Pořádáme kurzy mediace, mediační výcvik, kurzy komunikace. Vede je zkušený mediátor, vydáváme potvrzení o absolvování. Firemní, obchodní, rodinná mediace, mediace pro rozvod, dědické řízení, či jakýkoli spor. Dohoda i zápis lze použít u soudu.

Mgr. Taťána Vodňanská

Nabídka mimosoudního řešení rodinných, občanských a firemních sporů formou mediace.

Stanislava Havlová

Nabízím mediační služby a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Tereza Vajtová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Eva Vaňková, mediátorka a advokátka

Nabídka mediace. Jde o jednání, během kterého účastníci sporu hledají oboustranně přijatelné řešení s pomocí neutrálního prostředníka (mediátora).

PhDr. Jaroslav Holek

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Ing. Vlastislav Vlček, zapsaný mediátor

Zapsaný mediátor, oprávněný k výkonu tohoto povolání na základě zápisu do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, které nad námi vykonává dohledovou činnost. Naše práce se řídí právní úpravou vztahující se na zapsané mediátory i etickým kodexem, vycházejícím z …

Ueltzhöffer Andreas, partner

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na kartelové právo, veřejné zakázky, rozhodčí řízení, smluvní právo či právo obchodních společností. Specializuji se na mediace, poradenství při konfliktech v okruhu společníků nebo při konfliktech s vedením podniku a …

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, advokátka

Poskytujeme právní služby v těchto oblastech: obchodní právo a právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž, občanské a rodinné právo, náhrada škody, vč. náhrady škody na zdraví, právní vztahy k nemovitostem, ...

Mgr. Silvie Ročovská

Mgr. Silvie Ročovská

Nabízím psychoterapii dětí a dospělých, mediaci (řešení sporů). Pořádám besedy a kurzy pro rodiče. Služby: Vývojová psychologie, Rodinná terapie, Autogenní trénink, Párová terapie.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)