Mediátoři

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Advokátní kancelář - Mgr. Eva Veltrubská

Poskytuji komplexní právní služby. Zabýváme se právem veřejným i soukromým, poskytujeme právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízíme svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz ...

Ing. Kateřina Bělková – zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Mediátorka, koučka a lektorka. Absolvovala jsem specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou. Jsem ...

Mgr. Tereza Coufalová

Nabízíme metodu rychlého řešení konfliktů a sporů mimosoudní cestou za asistence třetí neutrální strany mediátora.

Mgr. Jana Pavlová

Nabízím služby mediačního centra. Zabývám se řešením vztahových, rodinných, občanských, pracovních, firemních, trestněprávních a sousedských sporů.

Stanislav Termann, Ph.D.

Psychologická poradna. Poradenství, psychodiagnostika, grafologie, mediace, facilitace. Trénink v komunikačních, prezentačních, vyjednávacích, obchodních a manažerských dovednostech.

Mediace Teplice

Nabízíme řešení sporů formou mediace. Mediátor je odborník vyškolený k řešení sporů, jehož hlavním úkolem je vytvoření podmínek pro společnou dohodu.

Mgr. Petra Franková

Poskytuji služby v oblasti biofeedback, ADHD, mediace a grafologie. Věnuji se dětem předškolního, školního i středoškolského věku a dospělým.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Nabízím služby mediátora a rozhodce. Poskytuji právní a rozvodové poradenství.

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová

Poskytujeme právní služby v těchto oblastech: obchodní právo a právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž, občanské a rodinné právo, náhrada škody, vč. náhrady škody na zdraví, právní vztahy k nemovitostem, ...

Mgr. Andrea Vedralová

Nabídka služeb mediátora včetně poradenství a lektorské činnosti v oblasti komunikace.

Mgr. Ondřej Vaculík

Nabídka mimosoudního řešení rodinných, občanských a firemních sporů formou mediace.

PhDr. Miroslav Hájek

Nabízím mimosoudní řešení konfliktů se zaměřením na spotřebitelské a rodinné spory.

PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Nabízíme služby mediátora v rodinných, právních i obchodních sporech.

Ing. Karel Pešout

Nabídka služeb akreditovaného mediátora, zaměřeného na rodinné a občanskoprávní mediační řízení a mediace spotřebitelských sporů.

AAA Mediátor

AAA Mediátor

Mimosoudní řešení rodinných, občanských a firemních sporů. Řešení konfliktů vlastními silami. Výsledkem mediace je jasně formulovaná dohoda. Dodržujeme Kodex Asociace mediátorů ČR. Zápis z mediace lze použít u soudu a tím zrychlit soudní jednání.

ZAVŘENO (Otevírá Po nonstop)

JUDr. Radka Medková

Nabízím právní a psychologickou pomoc při řešení partnerských, rodinných a jiných sporů, mimosoudní jednání.

Mediační kancelář Osladil a partneři

Nabídka mimosoudního řešení sporů, vyjednávání, zastupování, rozvodového poradenství, řešení zadlužení a sepisování smluv.

Mgr. Šárka Pešová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Helena Stőhrová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Dana Vrabcová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Jitka Řezaninová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Iva Stratilová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Jan Zouhar

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Naděžda Kouklová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Ing. Jaroslav Jilemický

Nabízíme mediaci sporů obchodních, občanských, rodinných, sporů věřitel-dlužník a dalších. Řešíme mimosoudní dohody a pohledávky.

Anna Kubešová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Kateřina Matulová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Milena Tichá

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Family poradna

Family poradna

Jsme privátní manželská, rodinná a psychologická poradna. Nabízíme krátké objednací lhůty do 3 dnů a diskrétní prostředí. Poskytujeme též služby mediátora, zejména rodinnou mediaci, před - a porozvodové mediace, řešení sporů o dítě.

Mediatorgroup.cz

Mediatorgroup.cz

Pořádáme kurzy mediace, mediační výcvik, kurzy komunikace. Vede je zkušený mediátor, vydáváme potvrzení o absolvování. Firemní, obchodní, rodinná mediace, mediace pro rozvod, dědické řízení, či jakýkoli spor. Dohoda i zápis lze použít u soudu.

Mgr. Taťána Vodňanská

Nabídka mimosoudního řešení rodinných, občanských a firemních sporů formou mediace.

Stanislava Havlová

Nabízím mediační služby a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Tereza Vajtová

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Mgr. Eva Vaňková, mediátorka a advokátka

Nabídka mediace. Jde o jednání, během kterého účastníci sporu hledají oboustranně přijatelné řešení s pomocí neutrálního prostředníka (mediátora).

PhDr. Jaroslav Holek

Nabídka mediace a konzultací při řešení sporů.

Andreas Ueltzhöffer

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na kartelové právo, veřejné zakázky, rozhodčí řízení, smluvní právo či právo obchodních společností. Specializuji se na mediace, poradenství při konfliktech v okruhu společníků nebo při konfliktech s vedením podniku a …

Mgr. Ing. Vlastislav Vlček, zapsaný mediátor

Zapsaný mediátor, oprávněný k výkonu tohoto povolání na základě zápisu do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, které nad námi vykonává dohledovou činnost. Naše práce se řídí právní úpravou vztahující se na zapsané mediátory i etickým kodexem, vycházejícím z …