Advokáti a notáři

Mgr. Jan Kervitzer, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na obchodní, rodinné, občanské, pracovní, nemovitostní a trestní právo. Poskytuji právní poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Advokátní kancelář Mgr. JANA ŠTĚPNIČKOVÁ STRACHOVÁ

Poskytujeme služby ve všech oblastech civilního a správního práva. Naší specialitou je právo obchodních společností, realitní právo a právo rodinné. Naše služby poskytujeme též v jazyce anglickém a německém.

JUDr. Jana Tomešová - advokáti Písek

Jako advokát poskytuji komplexní právní služby ve všech oblastech práva, a to občanům i podnikatelům. Příklad poskytovaných právních služeb: smlouvy, zastoupení ve sporu, oddlužení, advokátní úschova apod.

Mgr. Zuzana Nedomlelová, advokát

Nabízím advokátní služby v oblastech rodinného práva (úpravy poměrů k nezletilým dětem, výživné, rozvod), vypořádání společného jmění manželů, exekuce, insolvence, převody nemovitostí a dále zastupování ve všech dalších oblastech práva občanského, obchodního, …

Mgr. Martin Strýček, advokát

Advokátní kancelář se zaměřením na převody nemovitostí, občanské, obchodní, trestní a rodinné právo. Zajišťujeme zastupování před soudy a státními orgány, obhajobu v trestním řízení, poskytování právních porad, vyhotovování a připomínkování smluv všeho druhu, …

JUDr. Mgr. Pavel Kosek, advokátní kancelář

JUDr. Mgr. Pavel Kosek, advokátní kancelář

Advokátní kancelář byla založena v roce 2014 a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, a to jak jednotlivcům a obchodním korporacím, tak i veřejnoprávním subjektům. V naší kanceláři klademe důraz na profesionální přístup, komplexnost a flexibilitu.

Mgr. Daniela Šenarová

Advokátka a advokátní mediátorka s ev. č. 9547. Zapsaná mediátorka u MS ČR.

Mgr. PETRA MAJEROVÁ, advokátka

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva platného na území České republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mgr. Bc. JANA DLOUHÁ, advokát

Poskytuji právní služby zejmnéna v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva. Zabývám se zastupováním klientů v soudních řízeních, včetně řízení exekučních.

Legal Artis s.r.o.,advokátní kancelář

Dynamická advokátní kancelář, s cílem nabízet komplexní právní služby kvalitně, rychle a s důrazem na aktivní osobní přístup k našim klientům. Spojujeme právní službu s osobním přístupem a pomáháme hledat řešení šitá na míru. Zaměření: Obchodní, občanské, ...

Mgr. Vojtěch Blažek, advokát

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské právo, trestní právo a správní právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. IVETA PETŘEKOVÁ, advokát

Právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva, obchodního práva, práva insolvenčního, práva směnečného, zpracování smluv, dohod a jiných dokumentů. Nabízíme komplexní právní poradenství včetně právní analýzy dané věci a navržení pro klienta ...

Mgr. Monika Vrabcová, advokátka

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské právo, obchodní právo včetně práva obchodních společností a družstva, pracovní právo a právo slovenské Poskytuji právní poradenství v českém, slovenském i v anglickém jazyce.

Mgr. Arnošt Ryšavý, advokát

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské, obchodní, rodinné, insolvenční, bytové a trestní právo. Řeším rozvody, společné jmění manželů, výkon rozhodnutí a exekuce. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Ludmila Hájková, advokát

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské, rodinné, trestní, pracovní a přestupkové právo. Řeším výchova, výživné, rozvody a společné jmění manželů. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Petr Pernica, advokát

Nabízím advokátní služby. Specializuji se na občanské právo, obchodní právo a veřejné zakázky. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Denisa Rollová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Jakub Reitschmied, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby generální advokátní praxe se zaměřením na právo občanské, trestní, obchodní a rodinné. Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Jana Velhartická, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti generální praxe. Specializuji se na občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, insolvenční právo, pracovní právo a právo německé. Řeším rozvody, společné jmění manželů. Poskytuji právní poradenství.

Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář, s.r.o.

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, obchodního a soutěžního práva a ochrany hospodářské soutěže. Zaměřujeme se na veřejné zakázky, korporátní právo, duševní vlastnictví, spory a zastupování před soudy i jinými orgány, obhajobu v trestním řízení a …

Advokátní kancelář Kopecký

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech právních oblastech se zaměřením na občanské, obchodní, trestní, rodinné, pracovní,dědické právo. Zvlášť můžeme nabídnout bohaté zkušenosti se zastupováním v komplikovaných soudních sporech. Zaměřujeme si na …

ZUZANA CANDIGLIOTA, advokátka

Zabývám se především ochranou osobnosti, zdravotnickým právem, správním právem, ústavním právem a lidskými právy a svobodami včetně zastupování před Evropským soudem pro lidská práva. Spolupracuji s Ligou lidských práv.

Advokátní kancelář Havránková & Kulhánek

Nabízíme advokátní služby. Zabýváme se obchodním, rodinným, občanským, pracovním, správním, stavebním nebo daňovým právem.

AK Voda s.r.o.

Advokátní kancelář se zaměřením na insolvenční právo se specializací na přeshraniční kauzy.

Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s.

Nabízíme soustavné a systematické poradenství v oblasti práva. Pomáháme firmám i jednotlivcům.

JUDr. Mariyana Dimitrova

Poskytuji právní služby se specializací na bulharské právo. Zastupování klienta před soudy a orgány státní správy. Zaměřuji se také na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo. Svou činnost vykonávám v českém, anglickém a bulharském jazyce. Dále ...

Mgr. Jan Bažant, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na trestní, zdravotnické či pojišťovací právo. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji rovněž v anglickém a německém jazyce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním ...

Mgr. ONDŘEJ KEHAR, advokát

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti práva rodinného, občanského, převodů nemovitostí, práva obchodního, zakládání a změny obchodních společností, zastupování před soudy, sepis smluv a podání, vymáhání pohledávek, práva trestního a pracovního.