Advokáti a notáři

Mgr. Helena Pániková

Nabídka služeb advokátní kanceláře, generální praxe. Všechny služby též v anglickém jazyce.

Mgr. Marek Hudlický, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, trestní, správní, cizinecké a azylové právo.

Mgr. Petr Filippi, advokát

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na rodinné, občanské, obchodní, trestní, pracovní právo a další oblasti právní praxe. Zajišťuji právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv, advokátní úschovy a zastupování u ...

JUDr. Mgr. Martin Horák, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, ústavní, obchodní, trestní, správní a přestupkové právo. Řeším lidská práva a svobody. Poskytuji právní poradenství v českém, německém i v anglickém jazyce.

Mgr. Eva Řeháčková Gruzovská

Poskytuji advokátní služby. V rámci praxe se zaměřuji na insolvenční právo vč. podávání insolvenčních návrhů, právo bytové, převody nemovitostí a rodinné právo vč. vypořádávání společného jmění manželů.

JUDr. Jan Kotous, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti fúzí a akvizic. Zaměřuji se na finance, bankovnictví a korporační právo.

Mgr. Petr Kuběna, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, ...

Mgr. Ondřej Mánek, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti fúzí, akvizic a transformací podniků. Zaměřuji se na obchodní společnosti a družstva.

Mgr. Petr Nový, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské, insolvenční, trestní, rodinné a pracovní právo. Služby poskytuji v anglickém i německém jazyce.

Mgr. Tereza Diaz Outlá, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, insolvenční, rodinné a správní právo.

Mgr. Silvie Majtánová, advokátka

Věnuji se generální praxi se zaměřením zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní právo a právo správní. Nabízím komplexní vymáhání včetně pohledávek ze směnek u obecných soudů a v rozhodčím řízení. Poskytuji právní poradenství v českém, ...

JUDr. Věra Racková

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, pracovní a trestní právo, obecně prospěšné společnosti, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Pavla Janečková, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní, trestní a rodinné právo, výchovu i výživné. Zabývám se rozvody, společným jměním manželů, výkony rozhodnutí a exekucemi. Právní poradenství poskytuji také v anglickém jazyce.

JUDr. Kateřina Petriláková, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské, trestní, bytové a rodinné právo.

Avv.Federico Berni, evropský adokvát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na evropské, mezinárodní a italské právo. Služby poskytuji v italském a anglickém jazyce.

Mgr. Viktorie Pokorná, advokátní kancelář

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, italské právo a další oblasti právní praxe. Zajišťuji právní servis obchodních společností, sepisování smluv, advokátní úschovy a zastupování u soudu. Nabízím právní poradenství a služby v …

Mgr. Martin Nejezchleb, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na bytové, dědické, obchodní, pozemkové a lesní právo a generální praxi.

Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti e-commerce. Zaměřuji se na občanské, evropské, mezinárodní, obchodní, přepravní a italské právo.

Jiří Kafka, advokát

Poskytuji advokátní služby se zaměřením na oblast obchodního práva, práva nemovitostí a spornou agendu. Nabízím právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Olga Daňková, advokátka

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na bytové, obchodní a trestní právo, rozvody i společné jmění manželů. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji v anglickém a německém jazyce.

Mgr. Jan Zrnovský, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, dědické a trestní právo, rozvody i společné jmění manželů. Nabízím právní poradenství v českém, francouzském i v anglickém jazyce.

JUDr. Klára Rybáková, advokátka

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské a obchodní právo. Zabývám se také rozvody a společným jměním manželů. Zajišťuji právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Nabízím právní ...

Mgr. Zuzana Kučerová, advokátka

Nabízím služby advokátní kanceláře. Poskytuji služby v občanském a obchodním právu. Zastupuji své klienty v řízení před soudy. Zajišťuji zpracování smluv a právní poradenství. Zaměřuji se také na právní problematiku v oblasti nekalé soutěže.

Mgr. Oksana Rizak, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na cizinecké, občanské, obchodní a rodinné právo. Dále se specializuji na právo nemovitosti a Ukrajiny a Ruské federace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Jarmila Nedoma, advokátka

Zaměřuji se na právo občanské a obchodní. Právními tématy jsou věci nemovité (nájemní smlouva, agenda společenství vlastníků jednotek, převody věcí nemovitých a mnoho dalších) a obchodní smlouvy (smlouva o dílo, kupní smlouva a mnoho dalších). Právní služby …

JUDr. Nikol Popovská, LL.M., advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti cenných papírů, fúzí, akvizic, daní a družstev. Zaměřuji se na občanské, finanční, obchodní, mezinárodní a německé právo.

IBLegal Advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní a slovenské právo. Zastupuji své klienty v řízení před soudy. Má agenda zahrnuje i právo EU. Zajišťuji zpracování smluv a jejich ...

JUDr. Dušan Kyseľ, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní, pracovní, správní a slovenské právo.

JUDr. Peter Goryczka, MBA, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, bankovní, obchodní a slovenské právo. Dále se specializuji na kapitálové trhy, reklamu a právní vztahy. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a ...

Mgr. Denisa Gerdová, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na občanské, obchodní, pracovní a slovenské právo. Poskytuji právní poradenství v českém, maďarském, slovenském i v anglickém jazyce.

Mgr. Jaroslav Mazůrek, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na evropské, obchodní, mezinárodní, trestní a slovenské právo.

Mgr. Henrieta Fialová, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na občanské, obchodní, pracovní a slovenské právo.

Mgr. Tomáš Svoboda, advokát

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní a pracovní právo. Dále se specializuji na exekuce a výkon rozhodnutí. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům.

Mgr. Vlasta Svobodová, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Zdeněk Kratochvíl, advokát

Poskytuji advokátní služby i v německém jazyce. Zaměřuji se na občanské, obchodní a trestní právo, výkon rozhodnutí i exekuce.

Mgr. Jan Valoušek, advokát

Poskytuji všestrannou právní pomoc a poradenství v oblastech kanonického, mediálního a správního práva. Dále zajistím právní služby v oblasti reklamy, ochrany osobních údajů či územních správních celků. Nabízím pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných …

Mgr. Jan Ševčík, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře v anglickém i českém jazyce. Zaměřuji se na generální praxi.

JUDr. FILIP ČERNÝ Ph.D., advokát

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní a mezinárodní právo. Dále se specializuji na generální praxi nebo na investiční bankovnictví. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a ...

Mgr. Rudolf Bartošík, advokát

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na obchodní a trestní právo. Dále se specializuji na cenné papíry a rozhodčí řízení. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Právní služby ...

Mgr. Barbora Fišerová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti kapitálových trhů, cenných papírů, fúzí, akvizic, daní a nekalých soutěží. Zaměřuji se na občanské, bankovní, finanční a sportovní právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Dominik Okenica, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, správní, autorské, obchodní, telekomunikační a trestní právo. Zastupuji své klienty v řízení před soudy. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení a právní poradenství. Zajistím soudní vymáhání …

Mgr. Adéla Turečková, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní a rodinné právo včetně výchovy, výživného, rozvodů a společného jmění manželů, dále exekuce, obchodní společnosti. Poskytuji právní poradenství i v německém jazyce.

Mgr. Alžběta Bartoňková, advokátka

Poskytuji právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské, bytové a obchodní právo, dále právo obchodních společností, družstev. Poskytuji právní poradenství i v anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Sedláčková

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, insolvenční a rodinné právo.

Mgr. Jan Buček, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. …

Mgr. Lenka Krčová, advokátka

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské právo hmotné i procesní, insolvenční, směnečné, rodinné, pracovní, správní, trestní a obchodní právo i společnosti, družstva, rozvody a společné jmění manželů.

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Šárka Krejčířová, Ph.D.

Advokátní kancelář poskytující právní služby ve všech oblastech práva. Zejména se zaměřujeme na právo občanské, obchodní, rodinné, insolvenční, trestní. Samozřejmostí je sepis smluv a zastupování před soudy a jinými orgány. Poskytujeme právní služby s důrazem …

Mgr. Daniel Sekanina, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, bytové a insolvenční právo. Řeším výkon rozhodnutí, exekuce. Nabízím právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Daniela Bidmonová, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové a obchodní právo, obchodní společnosti a exekuce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení. Služby ...