Advokáti a notáři

Mgr. Marek Nemeth, advokátní kancelář

Nabízím právní služby samostatného advokáta a pomoc v různých oblastech práva.

Mgr. Blanka Morávková, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, správní, pozemkové, lesní a vodní právo. Poskytuji právní poradenství v českém, ruském i v anglickém jazyce.

JUDr. Eva Pokorná, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby v oblasti trestního práva. Služby poskytuji také v anglickém a ruském jazyce.

Mgr. Jitka Bortlíčková, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, pozemkové, lesní a vodní právo.

Mgr. Tomáš Steidl, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, trestní, rodinné a obchodní právo. Dále se specializuji na exekuce, rozvody a společné jmění manželů. Zastupuji své klienty v řízení před soudy a v rozvodových řízeních. Zajišťuji zpracování smluv, …

Advokátní kancelář JUDr. Petr Šaštinský

Advokátní kancelář, poskytující komplexní právní služby, zejména v oblasti práva občanského, obchodního a trestního.

Mgr. Patrik Ferkl, LL.M., advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, pozemkové, bytové, lesní a vodní právo.

Mgr. Lenka Kroupová, advokátní kancelář

Poskytuji advokátní služby. Nabízím právní poradenství v českém i v německém jazyce.

Mgr. Ivana Nevěčná, advokátní kancelář

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. Služby poskytuji také …

Advokátní kancelář Sirotek

Nabízíme právní služby. Advokátní služby poskytujeme také v anglickém jazyce.

Mgr. Barbora Limrová, advokát

Poskytuji služby v oblasti generální praxe. Poskytuji právní poradenství v českém i anglickém jazyce.

Advokátní kancelář Mgr. Martina Blahová

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní, bytové a rodinné právo. Dále se specializuji na exekuce, výkon rozhodnutí, rozvody nebo společné jmění manželů. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných ...

Mgr. Ondřej Pecák, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na právo trestní (obhajoba, zastoupení poškozeného, poradenství), občanské (smlouvy, spory, nemovitosti a vymáhání pohledávek) a správní (přestupky v oblasti zejména dopravy či evidence tržeb a všechny případy, kdy veřejná …

Mgr. Jan Marášek, advokát

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Zabývám se občanským, obchodním, rodinným a trestním právem. Řeším rozvody, společné jmění manželů. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Advokátní kancelář, Mgr. Magda Hanáčková

Advokátní kancelář poskytuje služby odpovídající vysokým standardům právnické profese. Zaměřujeme se zejména na občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo, přičemž úvodní konzultaci v rozsahu 30 min. poskytujeme po předchozím objednání zpravidla zdarma.

Advokátní kancelář Šimáně

Nabízím služby v oblasti občanského, obchodního, pracovního a zdravotnického práva, rozvodů a společného jmění manželů. Svou činnost poskytuji v anglickém a francouzském jazyce.

JUDr. Ing. Luboš Mahdoň, advokátní kancelář

Nabízím právní služby v oblasti rodinného, obchodního a trestního práva. Zastupuji před soudy. Poskytuji poradenství při převodech nemovitostí, rozvodech, sousedských sporech a autorizacích smluv. Zaměřuji se také na vymáhání pohledávek, rušení ...

Mgr. Klára Voznicová, advokátka

Nabízím služby v oblasti občanského, pracovního či rodinného práva. Zaměřuji se také na generální praxi.

Mgr.Jaroslav Klapal, advokátní kancelář

Poskytuji služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, bankovní a obchodní právo, kapitálové trhy, investice a cenné papíry.

Advokátní kancelář Petrásek & Slepička, s.r.o.

Poskytujeme komplexní služby advokátní kanceláře. Zaměřuje se na obchodní, trestní, rodinné, občanské a trestní právo. Nabízíme přípravu, sjednávání a sepis smluv, zastupování klientů v trestním řízení, zajištění a vymáhání pohledávek a všeobecné poradenství.

Advokátní kancelář JUDr. Hana Desenská

Poskytuji advokátní služby. Specializuji se na trestní, občanské, pracovní, správní, insolvenční, rodinné a přestupkové právo či rozvody. Zajišťujeme spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele, vypořádání společného jmění manželů, zastupování před orgány ...

Mgr. Jitka Linhartová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti správního, telekomunikačního a soutěžního práva. Zabývám se ochranou hospodářské soutěže a energetikou.

Mgr. Kateřina Jandová, LL.M., advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, evropského, obchodního, správního a telekomunikačního práva. Zabývám se i energetikou a veřejnými zakázkami. Veškeré služby zajišťuji také v anglickém a německém jazyce. Věnuji se i právnímu poradenství.

Mgr. Alena Najgebaurová, advokátka

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na bytové, rodinné či ústavní právo a dále na problematiku výživného, péče o děti a zastupování před evropskými soudy. Své klienty zastupuji i při rozvodových řízeních. Zajišťuji zpracování smluv, jejich posouzení a ...

Advokátní kancelář Kužílek a Mihoková

Poskytuji advokátní služby a poradenství. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní, trestní a pracovní právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv, právní úschovu nebo zastupování před soudy. ...

Mgr. Michal Postl, advokát

Poskytuji advokátní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, rodinné, pracovní a správní právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Blanka Kucerova De Bernardi di Valserra, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby se zaměřením na finanční a obchodní právo, obchodní společnosti, mezinárodní právo soukromé.

Mgr. Daniela Hnídková, advokátka

Zajišťuji advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního práva se zaměřením na anglický jazyk. Zajišťuji vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, převody nemovitostí a zastupování před soudem i v exekučním řízení. ...

Mgr. Ing. Václav Staňkovský, LL.M., advokát

Zajišťuji komplexní právní služby. Zaměřuji se na obchodní právo, vyjednávání akviziční dokumentace, právní due diligence, obchodní smlouvy, vztahy ze směnek, zakázané dohody mezi soutěžiteli, valné hromady a další. Služby poskytuji v anglickém i německém ...

Mgr. Jaroslaw Czernek, advokát

Poskytuji advokátní služby v oblasti obchodního práva. Zaměřuji se na prodej a transformace podniku, fúze a akvizice.

Mgr. Michal Balcar, advokát

Nabízím služby v oblasti občanského, obchodního i pracovního práva, obchodních společností a družstev. Služby poskytuji v českém i anglickém jazyce.

Mgr. Lucie Bečvářová, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby. Specializuji se na obchodní, občanské a stavební právo a to zejména na obchodní společnosti, obchodní závazkové vztahy a právní vztahy k nemovitostem i smlouvy o dílo. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob a …

JUDr. Judita Jakubčíková, advokátka

Poskytujeme advokátní služby se zaměřením na generální praxi.

JUDr. Alexander Kasatkin, advokátní kancelář

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo.

Denys Badziuk, advokátní kancelář

Poskytuji advokátní služby v oblasti mezinárodního soukromého i veřejného práva.

MDK advokátní kancelář

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní, rodinné a pracovní právo, výkony rozhodnutí i exekuce. Poskytuji právní poradenství.

JUDr. Barbora Keindl Flaková, advokátka

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo. Zajišťujeme řešení rozvodů a společné jmění manželů. Nabízíme právní servis u obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy.

Advokátní kancelář Mgr. Ivana Milotová

Nabízím právní služby. Zabývám se občanským, bytovým a dědickým právem. Řeším také spory o svěření do péče, výživné, rozvody, společné jmění manželů. Zaměřuji se i na obchodní právo včetně práva obchodních společností a družstev. Poskytuji právní poradenství …

JUDr. Jan Šamánek, LL.M., Ph.D., advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na obchodní, soutěžní a softwarové právo. Specializuji se na fúze a akvizice. Zakládám, likviduji obchodní společnosti a družstva. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a ...

JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D., advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského a dědického práva.

Mgr. Radka Rutar, advokátka

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, dědického, insolvečního práva a exekucí. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji klienty při soudních řízeních. Praxi vykonávám také v ...

JUDr. Markéta Schönbornová, advokátka

Poskytujeme právní služby českým i zahraničním klientům v nejširším možném rozsahu v oblasti práva soukromého i v oblasti práva veřejného.

JUDr. Martin Jakeš, advokátní kancelář

Nabízím služby advokátní kanceláře. Poskytuji právní poradenství.

JUDr. Martina Šuterová Vašková, advokátka

Nabízíme služby advokáta v oblasti občanského, bytového a obchodního práva. Řeším vlastnictví, nájmy a SVJ. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.