Advokáti a notáři

JUDr. Eva Dufková, advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, bytové, obchodní a pracovní právo. Nabízíme právní servis u obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a ...

JUDr. Michal Zeman, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, dědické, trestní i pracovní právo, dopravní trestní činy, trestné činy mladistvých či na výkon rozhodnutí a exekuce.

Mgr. Jiří Helán

Poskytuji služby v oblasti práva pracovního, bytového a nemovitostního pro makléře i veřejnost, právního servisu podnikatelů či zakládání obchodních společností. Zpracovávám zadávací dokumentaci u veřejných zakázek včetně organizace zadávacího či výběrového …

Fronc Chalupecká a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Poskytujeme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na občanské, obchodní a insolvenční právo. Nabízíme pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťujeme zpracování smluv a jejich posouzení. Zajistíme právní ...

JUDr. Pavel Bohorodčaner, advokát

Nabízíme služby advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní společnosti, družstva i na občanské, obchodní a mezinárodní soukromé právo. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Andrea Gomoll, advokátka

Zaměřuji se na pracovní, občanské a obchodní právo včetně mezinárodního práva, dále rodinné právo, zastupování v řízeních o rozvodu manželství, vypořádání, výživném na děti. Služby poskytuji v českém, německém a anglickém jazyce.

JUDr. Pavlína Zíková, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře se zaměřením na výkon rozhodnutí, exekuce a občanské i obchodní právo. Dále se specializuji na zakládání společností, družstva, rozvody a společné jmění manželů. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných ...

Mgr. Lucie Badalová, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční, trestní a pracovní právo.

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, mediálního, trestního a rodinného práva. Zabývám se problematikou výchovy a stanovení výživného nezletilých dětí, dále reklamy, ochrany osobních údajů, lidských práv i ochranou osobnosti. Praxi ...

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ POŘÍZKOVÁ

Nabízím advokátní služby v oblasti mediálního, trestního a pracovního práva. Zabývám se reklamou, ochranou osobních údajů, rozvody a společným jměním manželů.

JUDr. Jaroslav Šich. advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti autorského, obchodního, trestního, pracovního a správního práva. Zastupuji klienty v soudních a rozhodčích řízeních. Zabývám se vymáháním pohledávek. Připravuji nájemní smlouvy a smluvní dokumentace týkající se nemovitostí.

JUDr. Radim Cízl, advokát

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na rodinné, občanské, obchodní, trestní, pracovní právo a další oblasti právní praxe. Zajišťuji právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Nabízím právní ...

JUDr. Sylvie Donthová, Ph.D., advokátní kancelář

Nabízíme služby advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní společnosti, družstva a na občanské, bytové, finanční i insolvenční právo.

Mgr. Hana Petaková, advokát

Poskytuji advokátní služby v českém a anglickém jazyce. Zaměřuji se na občanské, obchodní, insolvenční a pracovní právo, rozvody i společné jmění manželů.

JUDr. Anežka Klimešová, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, bankovní a bytové právo.

Mgr. Jiří Melkus, advokát

Advokátní kancelář byla založena jako specializovaná advokátní kancelář zaměřená na oblast mediálního a telekomunikačního práva a práva informačních a komunikačních technologií.

Mgr. Iva Baronová, advokátka

Poskytuji služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, trestní, rodinné, obchodní a správní právo.

Weinholdlegal

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské a bankovní právo.

JUDr. Irena Homolová, LL.M., advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, evropské a pracovní právo. Řeším rodinné právo, výchovu, výživné, rozvody, společné jmění manželů, dále pak vlastnictví, nájmy a SVJ. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Iveta Pelánková, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, bytové a pracovní právo.

JUDr. Martin Frisch, advokátní kancelář

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, insolvenční, trestní, rodinné a pracovní právo. Zabývám se rozvody, společným jměním manželů, výkony rozhodnutí i exekucemi.

Odškodněte mě!

Odškodněte mě!

Získáme pro vás maximální finanční odškodnění za újmu na zdraví. Zaměřujeme se zejména na pomoc účastníkům dopravních nehod, pracovní úrazy, nemoci z povolání, úrazy na chodníku, školní úrazy dětí, trestné činy, pochybení lékařů a další oblasti. Odškodné ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Lukáš Dušek

Jsem samostatným advokátem v Praze a věnuji se všem hlavním právním oborům. Mou filosofií je poskytovat prvotřídní právní služby co nejefektivnějším způsobem a vždy na míru klientovi. Právní služby vždy poskytuji s maximálním respektem k Vaším obchodním ...

Melzerová Tereza - notářka

Melzerová Tereza - notářka

Služby notářské kanceláře: převody nemovitostí a úschovy peněz, manželské majetkové smlouvy, zástavní smlouvy a rejstřík zástav, přímá vykonatelnost, závěti a jiné pořízení pro případ smrti, společenství vlastníků jednotek, osvědčení, obchodní …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Legans advokátní kancelář s.r.o.

Jsme advokátní kancelář, jejíž členové ctí stejné profesní hodnoty a morální principy. Spojuje nás chuť neustále se zdokonalovat, a poskytovat Vám tak ještě kvalitnější služby. Každý z nás se o Vaše záležitosti postará s péčí, zaujetím a radostí z ...

Mgr. Patrik Tulinský, LL.M., advokát

Mgr. Patrik Tulinský, LL.M., advokát

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby primárne pre podnikateľov či majiteľov firiem. Dokážeme však pomôcť aj fyzickým osobám. Ovládame perfektne české aj slovenské právo týkajúce sa nehnuteľností, obchodných spoločností - vrátane sporov ...

OTEVŘENO (nonstop)

HASCH & PARTNER, v.o.s.

Rakouská advokátní kancelář s pobočkami ve Vídni, Linci, Štýrském Hradci, Praze, Českých Budějovicích, Bratislavě, Záhřebu a Novém Sadu. Díky neustálé a výrazné expanzi v posledních několika letech se nyní řadíme mezi největší rakouské advokátní kanceláře. …

JUDr. Petra Koubová, advokátní kancelář

JUDr. Petra Koubová, advokátní kancelář

Advokátní kancelář se sídlem v Českých Budějovicích. Sepis smluv, advokátní úschova, zastupování u soudu a před úřady, vymáhání pohledávek, pracovní právo, rozvody, péče o děti, výživné, vypořádání majetku.

Realitní advokáti s.r.o.

Realitní advokáti s.r.o.

Zaměřujeme se výhradně na nemovitostní právo, známe i realitní trh. Kompletní právní služby šité na míru prodávajícím, kupujícím, realitním kancelářím, developerům. Advokátní servis pro bezpečnou koupi či prodej nemovitosti se zárukou. Máme nadstandardní ...

Šalamoun Lenka, JUDr., Ph.D., advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů, společného jmění manželů a rozhodčích řízení. Zaměřuji se na nezletilé děti a obchodní a italské právo.

Mgr. Petr Nosek, advokát

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, trestního a přestupkového práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i ...

Mgr. Vlastislav Andrš, advokát

Poskytování právních služeb v oblasti generální praxe. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Jiří Burda

Nabídka ekonomického, finančního a právního poradenství.

JUDr. Petr Orct, advokát

Nabídka služeb v oblasti správního řízení včetně správního soudnictví, soudních sporů a rozhodčích řízení, daňového řízení včetně soudního přezkumu. Zabývám se také občanským, stavebním a závazkovým právem a poskytuji služby v anglickém i českém jazyce.

JUDr. Jiří Vaněk

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na fúze a akvizice, prodej a transformaci podniku, investiční či evropské právo.

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.

Nabídka advokátních služeb. Specializace na občanské právo, obchodní právo, fúze a akvizice i insolvenční právo. Řešíme korporátní agendu pro tuzemské i zahraniční společnosti včetně zakládání a změn. Poskytujeme právní poradenství v českém, německém, polském …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MGR. MARTIN CYPRIS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

MGR. MARTIN CYPRIS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Zaměřujeme se na náhrady újmy na zdraví (dopravní nehody, pracovní úrazy, lékaři), zastupování obětí trestných činů, obhajobu obviněného, rodinné právo a ochranu osobnosti. Samozřejmostí je zastupování před soudy v celé ČR.

Mgr. Jiří Kocík, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti generální praxe. Specializuji se na oblast práva obchodních společností, soudní spory a arbitráže a dále na oblast veřejných zakázek, právo IT a pracovní právo.

JUDr. Martin Vojtíšek

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního práva, cenných papírů, obchodních společností, družstev, fúzí, akvizic a exekucí. Advokátní služby poskytuji také v anglickém jazyce. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Filip Orel, advokát

Provoz advokátní kanceláře s nabídkou právních služeb se zaměřením na občanské a obchodní právo včetně práva veřejných zakázek. Poskytuji poradenství v českém, anglickém i německém jazyce.

Mgr. Ester Šamajová, advokátní kancelář

Nabízím komplexní právní služby, včetně zastupování v soudních, správních či rozhodčích řízeních. Zabývám se občanským, obchodním, trestním, pracovním, insolvenčním i rodinným právem. Zajišťuji převody nemovitostí. Provádím vymáhání pohledávek a úřední ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Hana Konečná, advokátka

Právní služby v oblasti převodů nemovitostí a práva občanského, rodinného, obchodního a trestního.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Veronika Husičková, advokátka

Poskytujeme komplexní právní služby napříč jednotlivými právními odvětvími. Zaměřujeme se na právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní a trestní. Klientům nabízíme kompletní právní pomoc, od udělování porad, sepisu právních analýz, přípravu smluv a podání, …

Advokátní kancelář Ambrož & Bílý

Advokátní kancelář poskytující právní služby a poradenství ve všech oblastech práva. Individuální přístup, a to jak ve formě jednorázového právního poradenství či zastoupení před soudy a jinými státními orgány, tak ve formě komplexní právní služby ve všech ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Pojištění na pokuty.cz

Naše služba funguje na principu běžné právní služby. Náš tým je složen z profesionálů.

Advokátní kancelář Čermák Legal

Advokátní kancelář Čermák Legal

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva nemovitostí (kupní, darovací smlouvy), obchodního práva (zakládání společností), práva rodinného (rozvodové řízení, řízení o svěření do péče a výživné) a občanského, dále také v oblasti ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Mgr. Bc. Stanislav Bruncko, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře. Specializujeme se na rodinné, občanské, trestní a obchodní právo.