Advokáti a notáři

Pojištění na pokuty.cz

Naše služba funguje na principu běžné právní služby. Náš tým je složen z profesionálů.

Advokátní kancelář Čermák Legal

Advokátní kancelář Čermák Legal

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva nemovitostí (kupní, darovací smlouvy), obchodního práva (zakládání společností), práva rodinného (rozvodové řízení, řízení o svěření do péče a výživné) a občanského, dále také v oblasti ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Bc. Stanislav Bruncko, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře. Specializujeme se na rodinné, občanské, trestní a obchodní právo.

Mgr. Bc. Veronika Tauchenová, advokátka

Poskytuji služby advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní právo. Nabízím právní poradenství, vypracování smluv, zastupování před soudy a správními orgány, vymáhání pohledávek a další. Advokátní služby poskytuji i v …

Mgr. Martin Kostrhoun, advokát

Právní služby pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Oblast nemovitostního práva (převody nemovitostí) i smluvního práva (tvorba a revize smluv). Zastoupení v civilních sporech (včetně vymáhání pohledávek) a obhajoba v trestním řízení. Pomoc v …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Silvie Ročovská

Mgr. Silvie Ročovská

Nabízím psychoterapii dětí a dospělých, mediaci (řešení sporů). Pořádám besedy a kurzy pro rodiče. Služby: Vývojová psychologie, Rodinná terapie, Autogenní trénink, Párová terapie.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Advokátní kancelář Mgr. Markéta Pánková

Poskytuji komplexní advokátní služby, tedy advokátní služby ve všech oblastech práva na území České republiky od konzultací, přes vypracování smluv se zajištěním právního postavení klienta až po zastupování klienta. Také jsme insolvenční kanceláří.

Sverenskyspravce.org

Založíme Vám Váš soukromý Svěřenský fond - nástroj ochrany majetku. Ochrana před exekucí a insolvencí. Ke ztrátě majetku v důsledku exekuce nemusí dojít, pokud správně a včas nastavíte ochrannou strategii.

Mgr. Tomáš Mikula, advokát

Poskytování komplexních právních služeb (především v oblasti občanského a obchodního práva).

BDO Legal

Jsme advokátní kancelář zaměřená zejména na korporátní právo pro středně velké firmy. Poradenství má široký záběr – od obchodního práva, M&A, nemovitostního a stavebního práva, přes daňové právo, pracovní právo a financování.

AKT Legal

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Markéta Nováková, advokát

Poskytuji všestrannou pomoc a poradenství v oblasti generální právní praxe. Pomohu s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zastupuji při soudních řízeních v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. …

Večerníková Dana JUDr. - advokátní kancelář

Poskytuji právní služby v oblasti rozvodů, vypořádání společného jmění manželů a péče o děti a dále v oblasti převodů nemovitostí včetně advokátní úschovy.

Prestupkoverizeni.cz

V oblasti řešení dopravních přestupků a odborných školení jsme to my. Expert na dopravní delikty Josef Nekvapil a advokát David Rašovský. Zachráníme vám řidičák, body i peníze za pokuty. Neznalost oblasti dopravních přestupků vás může přijít dost draho. Aby …

AK Mgr. Dana Bartelsenová

AK Mgr. Dana Bartelsenová

Komplexní právní poradenství pro fyzické osoby, podnikatele i právnické osoby.

Advokátní kancelář – Mgr. Pavlína Plačková

Advokátní kancelář v Ostravě - specializace na realitní trh, nakládání s nemovitostmi a obchodní právo. Dále právní služby v oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Martina Skřivánková

Advokát poskytuje komplexní právní služby z oblasti občanského a obchodního práva, právní poradenství, sepisování smluv, zastupování na soudech, stavební právo či převody nemovitostí.

JUDr. Helena Součková

Notářská činnost v Náchodě.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

OKmoney, s.r.o.

OKmoney, s.r.o.

OKmoney je společností zabývající se především řešením finančních problémů klientů. Řešíme oddlužení nemovitostí, exekuce, dražby, půjčky a majetkové vypořádání manželů. Naší hlavní předností je především rychlost, s jakou jsme schopni konkrétní případ řešit.

B E L L consulting s.r.o.

Poskytujeme tyto služby - vedení účetnictví, daňové poradenství, audit. Daně, finance, mzdy a personalistika, právní služby, finanční poradenství - Brno.

Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři

Advokátní kancelář poskytující právní služby v oblasti obchodního práva, nemovitostí, financí a bankovnictví, práv duševního vlastnictví a v dalších oborech. Právní poradenství poskytujeme také v anglickém, francouzském a německém jazyce.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru platného práva na území ČR a to jak fyzickým právním osobám v oblasti práva soukromého - civilního, zejména občanského a obchodního, práva veřejného, zejména trestního.

JUDr. Michal Vejlupek, advokát

Advokátní kancelář nabízí kompletní právní služby v oblasti trestního, obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva. Zahrnuje problematiku dopravních nehod a vymáhání náhrad škod na zdraví. Máme zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a ...

Petr Zýka Mgr. Ing.

Zajišťujeme veškeré odborné právní služby z oblastí práva občanského, obchodního, pracovního a trestního.

Jaroslava Šafránková JUDr.

Poskytování právních služeb ve všech oborech práva se zaměřením na občanské, trestní, obchodní, správní a pracovní právo. Daňové poradenství, vymáhání pohledávek. Smlouvy, podání, zastupování i obhajoba v civilních i trestních věcech před soudy.

Advokátní kancelář - JUDr. Šárka Kincelová

Zastupování v řízení před soudem i před správními orgány. Podnikatelům i jednotlivcům pomůžeme při řešení jejich postavení v občanskoprávních vztazích. Právo: směnečné, občanské, pracovní, obchodní, trestní a správní právo.

Advokátní kancelář - JUDr. Vlasta Wege Killianová

Advokátní kancelář. Poskytneme Vám rychlé řešení vašich problémů v oblastech práva občanského, rodinného, obchodního, správního, trestního a pracovního. Nabízíme služby formou poradenství i právního zastoupení. Sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí a dále …

Mgr. Hana Kuncová - HK advokátní kancelář

Poskytujeme právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního, konkursního, přestupkového, mezinárodního a trestního práva. Zastupujeme klienty před soudy, orgány státní správy a Evropským soudem pro lidská práva.

JUDr. Bohumil Záleský

Právní služby se zaměřením na univerzální právo.

JUDr. Alena Buriánová

Advokátní praxe se zaměřením na bytové, občanské a stavební právo.

JUDr. Hana Mesthene

Advokátní kancelář specializující se na obchodní, smluvní a trestní právo, konkurzy a likvidace společností. Poradenství při prodeji a nákupu nemovitostí.

Pazdziora, Škoda a spol. advokátní kancelář

Advokátní kancelář se zaměřuje na občanské a obchodní právo, obhajobu klientů v trestním řízení, ochranu osobnosti, sepisy smluv a zakládání společností.

Achim Fritz Jähnke

Advokátní praxe se zaměřením na obchodní, německé a stavební právo.

JUDr. Anna Stará

Právní pomoc. Specializace, trestní, občanské, rodinné i se zahraničním prvkem.

Mgr. Jozef Haládik

Advokátní kancelář poskytující právní služby v České republice a na Slovensku.

Mgr. Petr Kyncl

Advokátní kancelář poskytuje právní služby firmám a občanům podle zákona o advokacii v oblasti obchodního a občanského práva (včetně převodu bytů a nemovitostí), pracovního, rodinného a trestního práva. Právní služby v českém a anglickém jazyce.

Advokátní kancelář Čermák, Kolínová, Rožnovský, veřejná obchodní společnost

Advokátní kancelář zabezpečující při poskytování právních služeb kompletní servis od zajištění právní pomoci přes právní zastupování u orgánů státní správy až po právní pomoc před soudy.

Advokátní kancelář JUDr. JOSEF BAJCURA

Nezávislý právník. Na trhu právních služeb od r. 1991. Procesní obrana stran žalovaných. Obchodní právo. Směnky. Kontraktační i sporná problematika investiční výstavby. Zastoupení před soudy a správními orgány. Komplexní právní služby.

JUDr. Jiří Spousta

Advokátní kancelář zaměřená zejména na obchodní a občanské právo, poskytující trvalé zastupování firem a společností, zastupování v soudních sporech, zakládání obchodních společností, provádění změn v těchto společnostech a řešení sporů společníků.

Mgr. Milada Škvainová

Advokátní kancelář. Obchodní právo, právo občanské (zvláštní zaměření na smluvní vztahy v oblasti nemovitostí), stavební právo, správní právo, finanční právo. Pomohu s vypracováním smluv, advokátní úschovou, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků …

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Bönisch

Advokátní kancelář zaměřená na obchodní a občanské právo, vymáhání pohledávek, směnky, zakládání a změny společností. Dále zajišťujeme převody nemovitostí, prohlášení vlastníka, rozvod, majetkové vypořádání, SJM, náhrady škody a trestní obhajoba.

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

Advokátní kancelář - JUDr. Richard Maleček

Naše advokátní kancelář Vám poradí a pomůže vyřešit jakýkoliv soudní spor v oblastech: trestní právo, obchodní právo, právo občanské a rodinné, právo obchodních společností. Abychom maximálně vyšli vstříc našim klientům, zvolili jsme si sídlo mimo …

Mgr. Markéta Tillerová

Právní pomoc v každodenním životě - občanské, bytové, rodinné a pracovní právo, právní vztahy k nemovitostem, vymáhání pohledávek, náhrada škody.

Advokát JUDr. Jan Kužel

Zajišťujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, rodinné a trestní právo. V naší nabídce rovněž bytová problematika, zastupování v soudním řízení a vymáhání pohledávek. Poradíme v oblasti převodů nemovitostí.

Meridea, s.r.o.

Meridea, s.r.o.

Zabýváme se vedením jednoduchého, podvojného účetnictví, mezd malých organizací, daňovým a účetním poradenství a zastupováním před úřady. Daňový poradce bude za vás hlídat lhůty vašich daňových přiznání protože za vás bude komunikovat s finančními úřady …

NSG Morison - Novotný, Šíma & partneři, s.r.o.

Firma se zabývá poskytováním daňového poradenství a poradenství v oblasti podnikání a řízení, práva, auditů, účetnictví a poskytuje podnikový a personální servis. Tým NSG Morison tvoří partneři, daňoví poradci, auditoři, advokáti, koncipienti, finanční ...

Škampa a spol., s.r.o.

Škampa a spol., s.r.o.

Audit & daňové poradenství: Specializujeme se zejména: - Daň z příjmu právnických i fyzických osob - Daň z přidané hodnoty - Účetní poradenství - Zastupování klientů v daňovém řízení - Audity Služby advokátní kanceláře: - Právní …