Advokáti a notáři

JUDr. Luboš Pospíšil

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na konkurs a vyrovnání, likvidace, obchodní a trestní právo, společnosti, družstva, vymáhání pohledávek.

JUDr. Jan Křeček

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, bytového a pracovního práva.

Mgr. Petr Marek

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva.

Mgr. Petra Schinnenburgová

Nabídka právních služeb se specializací na české a německé právo.

Giese & Partner, v.o.s.

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Ing. Jaroslav Majovský

Samostatný advokát se zaměřením na obchodní a občanské právo, zastupování ve věcech daňových a trestních.

JUDr. Martin Köhler

JUDr. Martin Köhler

Generální praxe - poskytujeme právní služby téměř ve všech myslitelných právních odvětvích. Zastupujeme v řízení před soudy a jinými orgány, obhajujeme v trestních věcech, udělujeme právní porady, sepisujeme listiny, zpracováváme právní rozbory.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Antonín Blažek

Advokátní služby v oblasti trestního, občanského, obchodního, rodinného a správního práva. Mimosoudní i soudní vymáhání pohledávek. Rozhodčí řízení.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

JUDr. Jiří Pavlík ml.

JUDr. Jiří Pavlík ml.

Advokát poskytující právní služby zejména v oboru práva obchodního, občanského a práva nemovitosti. Služby poskytuje také z práva trestního, pracovního a rodinného, jakož i právní pomoc SVJ a bytovým družstvům. Advokátní úschovy, vymáhání pohledávek.

JUDr. Ladislav Renč - Eler

Poskytování služeb v oblasti veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., výkon činností zadavatele, právní poradenstvi.

Ing. Karel Ondrášek

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

JUDr. Jana Burleová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Olga Simková

Nabídka služeb správkyně konkurzní podstaty.

Advokátní kancelář - Bureš Maglia

Advokátní kancelář. Poskytujeme komplexní advokátní služby se zaměřením na obchodní, občanské, smluvní a správní právo. Zastupování v soudních sporech, sjednávání smluvních podmínek, pracovní právo. Právní pomoc při vymáhání pohledávek.

S-GROUND, s.r.o.

Jsme společnost, jejíž hlavní činnost spočívá v zajištění komplexní správy komerčních nemovitostí pro klienty z celé České Republiky. V oboru pracujeme více než osm roků. Zajišťujeme: Převzetí nemovitosti. Zajištění nájemců, včetně sepsání a ...

JUDr. Lenka Mičanová, advokát

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech odvětvích právního řádu České republiky.

Attila Financial s.r.o.

Attila Financial s.r.o.

Pomáháme lidem, kteří mají problém s dluhy. Příprava insolventním řízením, ušetříme Vám až desítky tisíc. Nabízíme půjčky a hypotéky a to vše bez poplatků.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Advokátní kancelář Mgr.  Aleš Novák, LL.M. & Co.

Advokátní kancelář Mgr. Aleš Novák, LL.M. & Co.

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti práva obchodního, pracovního, rodinného a nemovitostí. Právní servis poskytujeme jak pro firmy podnikatele, tak i pro soukromou klientelu.

JUDr. Radoslav Dostál - advokát

JUDr. Radoslav Dostál - advokát

Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Působíme jako rozhodci. Spolupracujeme s realitními, znaleckými a auditorskými firmami. Na trhu právních služeb máme dlouholetou tradici.

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. & JUDr. Ilona Schelleová, Dr. Ad

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. & JUDr. Ilona Schelleová, Dr. Ad

Advokátní kancelář nabízející právní služby. Zkušený právník i advokát Vám poskytne právní poradenství. Jsme specialisté na rodinné právo, rozvod, dědictví, trestní a obchodní právo, pohledávky, pracovní, správní i mezinárodní právo. Rozhodčí řízení.

JUDr. Jana Borská

JUDr. Jana Borská

Poskytujeme notářské služby a právní pomoc i v AJ a NJ: od založení až po likvidaci společností, sepis smluv (kupní, darovací, převody OP, SJM, o uznání dluhu) i dalších úkonů (závěť, vydědění) notářským zápisem. Řešíme dědictví, úschovy, ověřujeme.

JUDr. Petra Marková, advokátka

JUDr. Petra Marková, advokátka

Advokátní kancelář se specializací na nemovitosti, smlouvy, problematiku společenství vlastníků jednotek. Advokát poskytuje poradenství, sepisování smluv i zastoupení před soudy, zejména v občanskoprávních věcech.

Advokátní kancelář JUDr. Julie Janatová

Advokátní kancelář JUDr. Julie Janatová

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti rodinného, pracovního, občanského práva, dále převody nemovitostí, zastupování v soudních řízeních, vymáhání pohledávek, právní poradenství, včetně sepisování veškeré smluvní agendy.

Korejzová & spol., v.o.s.

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR i v zahraničí, vedeme spory v nekalé soutěži, obchodní a soutěžní právo, patenty a průmyslové vzory, patent EU a PCT, ochranné známky, ochranné známky Evropské Unie, mezinárodní ochranné známky, děláme rešerše.

Asociace pro rozhodčí řízení

Asociace pro rozhodčí řízení

Sdružujeme nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů. Vytváříme optimální podmínky pro rozvoj rozhodčího řízení. Zajišťujeme organizační, ekonomické, administrativní a technické činnosti rozhodců. Snažíme se o rozvoj a uplatňování rozhodčího řízení ve …

JUDr. Jaromír Malý, advokát

JUDr. Jaromír Malý, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné, pracovní a trestní právo, řešení pohledávek, vypořádání majetku a převody vlastnictví nemovitostí.

Mgr. Tomáš Rašovský, advokát

Mgr. Tomáš Rašovský, advokát

Poskytujeme komplexní, kvalifikované právní služby na úrovni. Právo korporátní a obchodních společností, kompletní smluvní agenda v oblasti závazkových vztahů. Pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, rodinné právo a správa pohledávek.

Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil & partneři, v.o.s.

Nabídka veškerých služeb advokátní kanceláře v oblastech obchodního, občanského, finančního, rodinného a trestního práva a hospodářské soutěže.

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Mgr. Dagmar Maršíková – advokátka

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve všech oblastech práva, zejména právo obchodní (zakládání obchodních společností, převody obchodních podílů, akcií), občanské, trestní, pracovní, řešení problematiky ochranných známek a průmyslových vzorů.

Advokátní kancelář Andrea Kincová

Advokátní kancelář Andrea Kincová

Naše advokátní kancelář se zabývá řešením právních problémů klientů z oblastí práva rodinného, občanského, obchodního, trestního i správního. Jednou z našich specializací jsou nemovitosti a bytové právo, poradíme vám.

Mgr. Eva Grabarczyková, advokát

Mgr. Eva Grabarczyková, advokát

Nezávislý právník. Advokátní kancelář poskytuje právní služby zahrnující obchodní, finanční, pracovní a občanské právo, převody nemovitostí. Právní poradenství, zastoupení u soudů, sepis smluv, zakládání obchodních společností. Mluvíme AJ a NJ.

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

Mgr. Aleš Dostál

Mgr. Aleš Dostál

Nabídka služeb advokátní kanceláře, generální praxe (občanské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní právo).

Mgr. Markéta Kryslová

Mgr. Markéta Kryslová

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní zastoupení se specializací na občanské, obchodní, energetické, správní právo a právní pomoc obcím a krajům (municipální právo). Právní pomoc on-line. Právní audit.

Dagmar Raupachová

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Trestní občanské rozvodové právo.

Náhrada škody při dopravní nehodě, úrazu

NahradaSkody.cz pomáhá poškozeným a pozůstalým při vymáhání oprávněných nároků na náhradu škody na zdraví i majetku. Nabízí pomoc, podporu a právní servis včetně jednání s pojišťovnami i při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti.

NETUŠIL & associates advokátní kancelář, s.r.o.

NETUŠIL & associates advokátní kancelář, s.r.o.

Poskytujeme komplexní právní služby zejména v následujících odvětvích a oblastech práva České republiky a s tím souvisejících oblastí práva Evropské Unie a práva mezinárodního: obchodní právo závazkové a korporátní, insolvenční právo, správní ...

Mgr. Lucie Peterková

Advokátní kancelář poskytující právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního a správního práva.

Advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Hanus

Poskytuji právní služby spočívající zejména v právním poradenství, sepisování listin a elektronických podání, zpracovávání právních rozborů, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány a další formy právní pomoci.