Advokáti a notáři

Mgr. Jan Poláček, advokát

Mgr. Jan Poláček, advokát

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve …

Ing. Kateřina Bělková – zapsaná mediátorka, zapsaná rodinná mediátorka

Mediátorka, koučka a lektorka. Absolvovala jsem specializační kurzy a výcviky mediace, psychoterapie, psychoanalýzy a koučinku. Složila jsem státní zkoušky z mediace a rodinné mediace a jsem zapsanou mediátorkou a zapsanou rodinnou mediátorkou. Jsem ...

Stavební firma BLÁHA M.28

Stavební firma BLÁHA M.28

Výstavba rodinných, rekreačních a bytových domů na klíč, rekonstrukce všech staveb, zednické a stavební práce, zateplování, zámkové a kamenné dlažby. Zajistíme Vám i právní služby v oblasti stavebnictví. A pokud už bydlení máte a hledáte místo, kde budete …

Mgr. Jan Basl, advokát

Poskytneme Vám profesionální komplexní právní služby ve všech oblastech Vašeho podnikání. Advokátní kancelář poskytuje služby především v následujících oblastech: právo obchodních společností, právo nemovitostí, fúze a akvizice, soudní spory a ...

Sdružení rozhodců, a.s.

Sdružení rozhodců, a.s.

Sdružení rozhodců se zabývá organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu procesu, pomáhá věřitelům proti dlužníkům. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodnutí, které má účinky pravomocného soudního rozsudku.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Pravo-finance.cz

Vymáhání pohledávek právní cestou, insolvenční řízení, oddlužení a osobní bankrot, zakládání společností na klíč, právní poradna.

Beck-online.cz

Provozujeme online právní informační systém, který svým uživatelům zpřístupňuje denně aktualizované právní předpisy, judikaturu a knihy a časopisy nakladatelství C. H. Beck, které jsou s legislativou důsledně provázány. Představuje tak rozsáhlou elektronickou …

JUDr. Milan Prokeš, advokát

Advokátní služby především v oboru práva občanského, obchodního, směnečného a trestního, právní poradenství.

Městská část Praha 5

Vykonává právní poradenství všem odborům ÚMČ, zajištění externí právní pomoci, spolupracuje s externími prvními kancelářemi. Provádí právní výklad při jednání ZMČ a kontrolu všech smluv před jejich předložení ke schválení RMČ a ZMČ.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o.

Všestranná a profesionální právní pomoc s důrazem na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní, pracovní a rodinné právo. Jsme právními zástupci několika realitních společností, přičemž naše advokátní kancelář tak patří k předním specialistům v …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Conbiz s.r.o.

Poradenská společnost poskytuje služby firmám, investorům a podnikatelům usilujícím o rozvoj obchodních aktivit na českém a izraelském trhu. Studie proveditelnosti, průzkum trhu. Asistence při registraci firmy, založení bankovního účtu, ...

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Komplexní právní služby na vysoké profesionální úrovni. Cílem advokátní kanceláře je nalézt nejvhodnější právní řešení šité na míru potřebám klientů, poskytovat právní služby české i zahraniční klientele, a to téměř ve všech oblastech platného českého práva s …

Šťovíček Jan, JUDr., Ph.D., advokát

Petr se věnuje především občanskému právu (právu nemovitostí) a související civilní sporné agendě. V těchto oblastech se řadí mezi přední odborníky v České republice.

bpv Braun Partners s.r.o.

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na právo obchodních společností, fúze a akvizice, právo nemovitostí i daňové poradenství.

Mgr. Dagmar Bicková, advokátka

Široká nabídka právních služeb advokátní kanceláře je přizpůsobena individuálním potřebám klientů, a to jak ve formě jednorázového právního poradenství či zastoupení před soudy a jinými orgány až po komplexní právní služby ve všech právních věcech ...

Keroles Ezzat Bashier

Advokátní kancelář se specializací na egyptské a mezinárodní veřejné i soukromé právo. Zahrnuje služby v anglickém a arabském jazyce, investiční poradenství, rodinné, trestní a firemní právo, koupě a prodej nemovitosti v Egyptě, podnikání v Egyptě, informace …

Vaše nároky.cz, SE

Zajišťujeme získání finanční odškodnění, na které má občan nárok v případě, že se stal obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí a státu – vše pro Vás bez nákladů, stresu a administrativy s tím spojených.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Advokátní kancelář JUDr. Ireny Hučkové

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

Mgr. Marian Pavlov

Mgr. Marian Pavlov

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA a s Českou …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Beáta Burianová

Poskytujeme právní poradenství se zaměřením na obchodní právo.

Mgr. Iva Javorská, LL.M., advokátka

Mgr. Iva Javorská, LL.M. je advokátkou s bezmála 20 lety praxe v oblasti obchodních transakcí a duševního vlastnictví. Kromě obchodních transakcí v posledních letech Iva Javorská zúročuje své zkušenosti též ve vyjednávání smluv a řešení sporů v otázkách ...

JUDr. Ivo Krtička, advokát

Služby advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, obchodního a pracovního práva, rozhodčí řízení.

Brzy otevírá (v 10:00)

Mgr. Jaroslav Vašek, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného, trestního a insolvenčního práva.

JUDr. Kateřina Pavlíková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti insolvenčního, obchodního, pracovního, stavebního a zemědělského práva.

JUDr. Ing. Daniel Srnec

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, pracovní a insolvenční právo. Sepisování dokumentů a právních podání.

proFem - Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Poskytování právní pomoci obětem domácího násilí.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

JUDr. Hana Benešová

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního práva a převodů nemovistí.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Advokátní kancelář Gartšík, Gruber, Jašek a spol.

Kupní smlouvy k nemovitostem včetně advokátní úschovy, nájem bytů a prostor sloužících k podnikání, služby developerům, smlouvy o výstavbě, SVJ, bytová družstva. Zakládání společností, převod obchodního podílu, valné hromady, koupě závodu, volby a odvolání …

Cunningham Roger, LL.M., advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva českého i německého, přičemž zastoupení naší kanceláří je možné před soudy obou států, zkušenosti máme i s řízením před soudy rozhodčími.

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti obchodního práva, telekomunikací, outsourcingu a ochrany osobních údajů.

Mgr. Magdalena Vosátková,MBA

Nabídka notářských služeb. Úpravy majetkoprávních vztahů, sepisování závětí, předmanželských smluv, kupních smluv, zakládání společností.

JUDr. Martin Aleš

Zakládání obchodních společností a změny v obchodních společnostech (společenské právo). Obchodní právo se zaměřením na německé právo. Smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor. Smlouvy o převodu bytů. Obhajoba v trestních věcech. Vymáhání ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Advokátní kancelář - JUDr. Michal Elzer

Advokátní kancelář - JUDr. Michal Elzer

Nabídka služeb advokáta v oblasti vymáhání pohledávek, obchodním, občanském, pracovním, trestním, rodinném, správním právu na celém území ČR. Naše služby nabízíme i v jazyce anglickém, německém, italském. Nová pobočka. Ověřování podpisů.

Mgr. Lenka Houzarová, advokátka

Poskytuji služby advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, bytové a obchodní právo včetně obchodních společností, družstev, rozvodů a společného jmění manželů. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. …

Mgr. Daniel Hrbáč

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního, trestního a pozemkového práva.

JUDr. Petr Poledník

Nabízíme právní služby v oblasti generální praxe. Specializujeme se na trestní právo. Poskytujeme právní poradenství v českém, ruském a německém jazyce.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Advokátní kancelář – JUDr. Marie Pařížské

Poskytuji právní služby. Zabývám se občanským právem, právem k nemovitosti, rodinným právem a obchodním právem.

Mgr. Jan Horký

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a insolvenční právo.

Advokátní kancelář Jasanská & Co.

Právní služby a poradenství se zaměřením na mediální právo (výkon autorských práv, ochranné známky, nastavení pravidel spotřebitelských soutěží, ochrana osobnosti), pracovní právo (pracovní smlouvy, dohody, zaměstnanecké benefity), obchodní právo (výběr ...

Kopecký Martin, prof. JUDr. CSc., advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na obchodní a správní právo.

JUDr. František Schulmann, advokát

Nabídka služeb z oblasti obchodního, občanského a trestního práva a v oblasti práva k duševnímu vlastnictví.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš

Advokátní kancelář se zaměřuje na obchodní, občanské, trestní, rodinné a sportovní právo, škody na zdraví. Kancelář zastupují zkušení advokáti, kteří působili v renomovaných právnických firmách. Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a znalci. Díky tomu …

JUDr. Taťana Kopková, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na občanské, obchodní a rodinné právo.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Zdeněk Blažek

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní a správní právo.

Mgr. Jarmila Zítková

Poskytuji notářské služby. Nabízím sepsání závěti a projednání dědictví. Zajišťuji úpravy majetkových manželských vztahů a ochranu majetkových práv klienta. Specializuji se také na převody majetku a založení obchodní společnosti.

Mgr. Martina Váchová

Nabídka komplexních služeb v oblasti práva.

JUDr. Hana Hrubešová, advokát

Nabídka sepisování smluv o převodech nemovitostí a dohod o majetkových vypořádáních.