Advokáti a notáři

Mgr. Martina Váchová

Nabídka komplexních služeb v oblasti práva.

JUDr. Hana Hrubešová, advokát

Nabídka sepisování smluv o převodech nemovitostí a dohod o majetkových vypořádáních.

JUDr. Světlana Richtárová

Advokátní kancelář nabízející právní pomoc.

JUDr. Lubomír Svátek, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské a obchodní právo.

AK Mgr. ANNA KAŠPAROVÁ

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského či pracovního práva.

JUDr. Pavel Němec, advokát

JUDr. Pavel Němec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se zaměřuje převážně na obchodní a občanské právo. Zastupuje své klienty u soudu a při jednání s dalšími orgány státní správy. Jednou z nejvýznamnějších činností ...

JUDr. Jiří Kozák, advokátní kancelář

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na trestní právo a to jak na obhajoby, tak na zastupování poškozených, dále na obchodní právo a na právo směnečné. Ve spolupráci s realitní kanceláří sepisuji smlouvy o prodejích nemovitostí včetně zajištění …

JUDr. Petr Ilek

Poskytuji advokátní služby.

JUDr. Petr Kondysek

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na bytové či stavební právo. Nabízím služby soudního znalce a odhadce, se za měřením na nemovitosti.

Mgr. Daniel Kučera, advokát

Služby advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Mgr. Martina Tetzeliová, advokátka

Komplexní odborná právní pomoc vyhovující požadavkům a možnostem klienta. V rámci poskytování právních služeb vždy chráním zájmy klienta.

Mgr. Daniel Procházka – advokátní kancelář

Mgr. Daniel Procházka – advokátní kancelář

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti práva a advokacie. Jedná se zejména o právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní, správní, směnečné, insolvenční a exekuční.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

JUDr. Ludmila Bernášková, advokátka

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva.

JUDr. Hana Hučková, advokát

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

Bartoň Radim, JUDr., advokát

Právní služby zejména v odvětví obchodního práva, zakládání a změny společností, obchodní smlouvy, zastupování před soudy, rozhodci a správními úřady.

Advokátní kancelář Chocholová & Podskalská

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Poskytujeme právní služby z oblastí občanského práva, práva obchodních společností, obchodního závazkového práva, výkonu rozhodnutí a exekucí, insolvenčního práva, trestního a správního práva, práva nemovitostí, rodinného …

Advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve většině oborů platného práva České republiky, mezi něž patří zejména občanské, obchodní, pracovní, rodinné a trestní právo, včetně právního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Stanislava Hoferková, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Ing. Zlatuše Němečková, advokátka

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, bytového, správního, exekučního a rodinného práva. Provádíme vymáhání pohledávek.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

JUDr. Jiří Špaček

Advokátní kancelář – služby v oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva.

Mgr. Martin Hofman, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Patrik Petrík

Nabídka právních služeb se zaměřením na společnosti, zakládání, změny, družstva a občanské, obchodní, bytové a slovenské právo.

JUDr. Petr Oehm

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a bytového práva.

Mgr. Markéta Protivová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného a trestního práva.

Mgr. Lenka Holendová, advokátka

Komplexní právní sloužby. Právní poradenství v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

Mgr. Umar Switat, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního práva, ochrany osobnosti a cizineckého práva.

Mgr. Ivan Brambaški, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Petr Růžek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti insolvenčního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Róbert Paulovič, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. Vymáhání pohledávek, zastupování v soudním a rozhodčím řízení.

AKNP LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Nabídka advokátních služeb zejména v oblasti občanského, obchodního a finančního práva, nemovitostí, insolvencí i veřejných zakázek a rodinného práva.

Advokátní kancelář Martina Svobody, s.r.o.

Stavební právo a development. Právo nemovitostí. Obchodní a korporátní právo. Občanské právo. Pracovní právo. Soudní spory, správní a rozhodčí řízení.

JUDr. Vlastimil Vezdenko – advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti generální praxe.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Advokátní kancelář LUŠTÍK & LUŠTÍKOVÁ§ JEŽKOVÁ § MICÁKOVÁ

Komplexní, profesionální a rychlé právní služby. Vždy pracujeme v týmu, díky tomu je náš klientský servis skutečně efektivní. Jsme specialisté na insolvence. Naší zvláštní specializací je insolvenční právo – poskytujeme právní služby od finanční analýzy a ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Chudoba Oldřich, JUDr., advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti trestního, obchodního a občanského práva. Mluvíme anglickým, německým a chorvatským jazykem.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

JUDr. Ing. Zbyněk Kiesewetter, advokát

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby v právu občanském, pracovním, trestním, správním a ústavním. Poskytování právní pomoci spočívá v právních poradách klientům, sepisování právních rozborů, právních smluv, návrhů a žalob podávaných soudním ...

JUDr. Zdeněk Kadleček, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a obchodního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)