Advokáti a notáři

JUDr. David Termer, advokátní kancelář

Poskytujeme advokátní služby a právní poradenství i v oblasti insolvenčního práva, reorganizace a oddlužení. Výkon činnosti insolvenčního správce.

Mgr. Marta Palínková, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo.

JUDr. Zdenka Čížková

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti civilního, rodinného, obchodního a trestního práva.

JUDr. Romana Lužná, advokát

Poskytujeme služby advokátní kanceláře v oblasti obchodního, občanského, rodinného, správního práva a práva nemovitostí.

JUDr. Alena Šťastná

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné a bytové právo.

JUDr. Radomil Macek, advokát

Poskytujeme služby advokátní kanceláře se specializací na majetkové právo.

JUDr. Michal Špinar

Nabídka advokátních služeb v oblasti daní, poplatků a obchodního práva.

Mgr. Ludmila Pražáková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Mgr. Ozrenka Medan Šundrica, advokátka

Poskytování služeb zahraničního advokáta v srbochorvatském jazyce.

Mgr. Vladislava Petrásková

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Josef Doubek

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva.

JUDr. Ladislav Sedlák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo.

Brzy otevírá (v 13:00)

Mgr. Renata Zemanová

Nabídka služeb samostatného advokáta v oblasti bytového a občanského práva.

JUDr. Ilona Barošová

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D., advokát

Nabídka služeb advokáta v oblasti pracovního, občanského, rodinného, bytového a obchodního práva včetně převodů nemovitostí a vymáhání pohledávek.

JUDr. Jiří Kašpar

Nabídka právních služeb v oboru občanského, pracovního, trestního, správního a rodinného práva.

JUDr. Eliška Marková, advokátka

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na dědictví a sepis kupních smluv.

JUDr. Rao Varad Uppaluri, advokát

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Antonín Janák

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské a obchodní právo.

Mgr. Narcis Tomášek, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, konkursní, trestní, občanské a správní právo.

JUDr. Richard Třeštík

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a trestní právo.