Auditoři

Ing. Milan Pavlacký

Provádění účetních a auditorských činností.

Účetnická a auditorská činnost - Ing. Ivana Ulrychová

Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství.

LUCA AUDIT s. r. o.

Nabídka daňového poradenství a účetnických služeb. Auditorské služby, oceňování podniků.

MG Credit, s.r.o.

MG Credit, s.r.o.

Účetní a auditorská kancelář ing. Miroslava Hladíka. MG Credit, s.r.o., je auditorskou a daňovou kanceláří, která již téměř 20 let svým klientům nabízí vysokou odbornost, spolehlivost, odpovědnost, preciznost a ochranu v účetně - daňových otázkách. Snažíme …

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

MK - AS - ÚČETNÍ SLUŽBY

MK - AS - ÚČETNÍ SLUŽBY

Poskytování služeb v oblasti účetního a daňového servisu, též mzdové a personální poradenství, auditorské služby atd. Vzhledem ke zkušenostem ze spolupráce se zahraničními partnery je tato společnost schopna zajišťovat účetní služby nejenom pro malé a ...

NSG Morison - Novotný, Šíma & partneři, s.r.o.

Firma se zabývá poskytováním daňového poradenství a poradenství v oblasti podnikání a řízení, práva, auditů, účetnictví a poskytuje podnikový a personální servis. Tým NSG Morison tvoří partneři, daňoví poradci, auditoři, advokáti, koncipienti, finanční ...

Proco CZ, s.r.o.

Zajišťování ekonomických, daňových a právních služeb, služeb v oblasti řízení a využívání lidských zdrojů.

ZAVŘENO (Otevírá Po 00:00)

Hospodářská a účetnická společnost Schmitt & Schmitt

Vedení účetnictví, mzdové agendy, daňové a finanční poradenství, auditorská činnost.

Škampa a spol., s.r.o.

Škampa a spol., s.r.o.

Audit & daňové poradenství: Specializujeme se zejména: - Daň z příjmu právnických i fyzických osob - Daň z přidané hodnoty - Účetní poradenství - Zastupování klientů v daňovém řízení - Audity Služby advokátní kanceláře: - Právní …

TAXPOINT, s.r.o.

TAXPOINT, s.r.o.

Společnost TaxPoint, s.r.o. poradenská společnost, orientovaná zejména na daňové poradenství, poradenství v oblasti mezinárodního zdaňování a transfer pricingu.Daňové poradenství a účetnictví. Ekonomické a finanční poradenství. Interní audit. -Daňové ...

Ing. Pavel Knotek

Zabýváme se poskytováním poradenských a servisních služeb spojených s dodávkou ekonomického i systémového software. Zajišťujeme dodávky výpočetní a kancelářské techniky a spotřebního materiálu spolu s běžným technickým servisem. Naší hlavní obchodní ...

Infoaudit, s.r.o.

Komplexní soubor služeb souvisejících s procesem zadávání veřejných zakázek včetně elektronického podávání formulářů.

Ing. Vladimír Moulis

Pomoc se zpracováním veškerých daňových přiznání, s řešením vašich daňových problémů, s optimalizací vašich daňových povinností.

PKM Audit Consulting, s.r.o.

Daňové poradenství. Dotace. Fúze. Znalecké a daňové služby.

Ekologické poradenství - Ing. Iveta Vilímková

Poskytování poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství a ovzduší.

Maestro, spol. s r.o.

Provádím účetní a auditorské činnosti a jejich revize, daňové poradenství.

Komora logistických auditorů

KLA - Komora logistických auditorů sdružuje auditory logistiky v České republice. Logističtí auditoři optimalizují logistické procesy, což vede k nižším nákladům a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Komora pořádá každoroční setkání členů.

Finaudit Třinec, s.r.o.

Provozujeme auditorskou činnost a finanční, účetní a daňové poradenství.

AT - audit, s.r.o.

Nabídka vypracování účetní závěrky včetně auditorského výroku, zabezpečení auditu konsolidované účetní závěrky.

Ing. Ludmila Pospíšilová

Nabídka účetní a auditorské činnosti, revizí a daňového poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Ing. Zdeňka Pobořilová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Provádění auditorských a účetních služeb.

Eva Háková

Nabídka služeb účetních poradců, vedení účetnictví.

Malšice 340+

HZ Ostrava, s.r.o.

Nabídka účetnických, auditorských a daňových služeb.

Zlata Kocmánková

Nabídka auditorských služeb, účetního a finančního poradenství.

AJ Audit Šumperk, s.r.o.

Zákonný i nepovinný audit účetních závěrek podnikatelských subjektů, nabídka účetního a daňového poradenství, vypracování bilančních analýz.

Ing. Jaroslav Špeta

Nabídka auditorské činnosti, daňového poradenství či vedení účetnictví.

IB.Group in the Czech Republic

Nabízíme daňové a právní poradenství, poradenství v oblasti řízení, jakož i vedení účetnictví a mzdové agendy, finanční outsourcingové činnosti, jako je vytváření a audit roční účetní závěrky. Kanceláře jsou v Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku, na Ukrajině, ...

Lenka Procházková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Ing. Hana Pumprová

Provádění auditů, nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.

AUDIRE, s.r.o.

Nabídka poradenských služeb v oblastech financí, účetnictví, daní a procesních auditů.

Ing. Jiří Hofrichtr

Nabízíme auditorské a ekonomické poradenství pro podnikatele, neziskové a příspěvkové organizace, obce a města.

Baker Tilly Czech Republic Audit, s.r.o.

Baker Tilly Czech Republic Audit, s.r.o.

Nabízíme české statutární audity, audity účetních závěrek dle IFRS a jiných standardů, konsolidace, auditorské a poradenské služby v oblasti fúzí a akvizic. Dále provádíme interní audity, finanční due diligence a audity grantů z Evropské unie.

Ing. Pavel Holub - PTP

Projektování energeticky úsporných systémů vytápění, větrání a klimatizace pro rodinné domy, bytové domy, občanskou výstavbu a průmysl. Chlazení serverů.

E - Audit, spol. s r.o.

Nabídka daňového, účetního a ekonomického poradenství. Ověřování auditů a čerpání prostředků z EU.

Ing. Yvona Pavlovská - Fialová

Poskytování auditorských služeb a daňového poradenství.

PwC Česká republika

PwC Česká republika

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

Bred Consulting, s.r.o.

Nabídka kompletního řešení a vedení účetní, daňové, mzdové a personální problematiky fyzickým i právnickým osobám. Zastupování na úřadech. Personální agentura.

Ing. Pavel Richter, Ph.D.

Provádíme měření radonu a stanovení radonového indexu pozemku společně s návrhem protiradonové izolace. Provádíme měření radonu v budovách před kolaudací. Zajišťujeme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, energetických auditů, výpočty tepelných ...

PLUM INVESTMENT, s.r.o.

Společnost PLUM INVESTMENT s.r.o. se nezabývá půjčkami či jinými dlouhodobými finančními podporami. Aktivně finančně podporuje projekty na dobu nezbytně nutnou k finanční či majetkové konsolidaci. Pomůžeme vám vyřešit finanční krizi, zastoupíme vás při ...

ZAVŘENO (Otevírá 13:00)

S.B.S Services s.r.o.

S.B.S Services s.r.o.

Agentura nabízí ostrahu objektů, recepční službu, shopping guard, ostrahu akcí, osobní ochranu, detektivní činnost, bezpečnostní audit, audit požární ochrany, audit bezpečnosti práce, průmyslový kamerový systém, domácí kamerový systém, exekuce a pohledávky.