Auditoři

ContAudit, s.r.o.

Poskytujeme auditorské činnosti, činnost účetních, organizačních a ekonomických poradců a vedení účetnictví.

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Nabídka auditorských služeb, daňového poradenství, vedení účetnictví a mezd. Poskytování komplexních služeb pro podnikatelskou a neziskovou sféru.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

D.E.O.K., spol. s r.o.

Nabídka auditorských služeb a vedení účetnictví. Poskytování daňového, účetního, ekonomického a organizačního poradenství.

ÚČTOSERVIS BRNO, spol. s r. o.

Provádění účetního auditu a přeměn společností. Podkytování poradenství. Vedení účetnictví, zpracování mezd a daní.

A.D.U. spol. s r.o.

A.D.U. spol. s r.o.

Nabízíme auditorskou činnost, daňové poradenství včetně zastupování u fin. úřadu, vedení účetnictví společností a mzdové evidence, účetní poradenství, zpracování přehledů a konzultace v němčině. Provádíme kontrolu a odborný dohled nad účetnictvím.

AUDITEX s.r.o.

Nabídka služeb auditora, komplexní vedení účetnictví, s tím související zpracování daňové agendy (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitosti), zpracování mezd a dále provádíme přezkoumání hospodaření obcí. Působíme v Turnově a ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

RAVO-AUDIT, s.r.o.

Provoz auditorské společnosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po nonstop)

A.M.B. Audit - Praha, spol. s r.o.

Poskytování auditorských a poradenských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

BVM Audit, s.r.o.

Nabídka auditorských služeb, účetního, daňové a ekonomické poradenství, znaleckých posudků z oboru účetní evidence a daní.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Ing. Blanka Horáková

Nabídka auditorských, účetních a poradenských služeb.

Ing. Ludmila Stáhalová

Nabídka služeb v oblasti auditu, daní a vedení účetnictví.

Mazars, s.r.o.

Nabídka auditorských, účetních, daňových a poradenských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mazars Consulting, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti auditorských ověření účetních uzávěrek, provádění meziauditů.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mazars Audit, s.r.o.

Nabídka služeb mezinárodní auditorské a poradenské společnosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Ing. Jana Krafčíková

Poskytujeme auditorské služby. Nabízíme ekonomické a účetní poradenství.

ADEUS, s.r.o.

Nabídka auditorských služeb a vedení účetnictví. Poskytování daňového, ekonomického a organizačního poradenství.

Ing. Johana Otrubová

Ing. Johana Otrubová

Děláme audit obchodních společností, neziskových organizací, obcí a přijatých dotací. Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence.

AUDIT NOVA, s.r.o.

Nabízíme auditorské služby a účetní a daňové poradenství.

Ing. Eva Tylčová

Nabídka účetních a auditorských služeb.

ev. č. 1178 Ing. Jiří Kuba

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Plan Control, s.r.o.

Poskytování auditorských služeb. Nabídka vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Ing. Gita Štolfová

Soudní znalec v oboru ekonomika nabízí auditorské služby, účetní a daňové poradenství pro územně samosprávné celky, neziskové a obchodní organizace.

Jan Dvořák

Zaměřujeme se na auditování procesů v nákupních odděleních a získávání materiálů potřebných pro audit.

AUDIT AZ, s.r.o.

Provádíme oceňování majetku. Pořádáme kurzy a školení. Nabízíme vedení účetnictví a daňové poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

FPP Consulting, spol. s r.o.

Společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb. Služby: vedení účetnictví, ekonomické poradenství a daňové poradenství.

Jaroslav Štíbr

Nabízím účetnické a auditorské služby.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Ing. Jiří Měchura

Poskytování auditorských, účetních a daňových služeb. Nabídka finančních analýz.

AD AUDIT, s.r.o.

Nabídka auditorských služeb a daňového poradenství.

AUDIT TOPOL, s.r.o.

Poskytování účetního auditu včetně konsolidace pro obchodní společnosti, obce i příspěvkové organizace.

Ing. Jiří Pípal

Provádění auditů u subjektů kolektivního investování.

Rudolf Malý

Vzdělávání a poradenství v oblasti logistiky. Provádění logistických auditů.

MC TAXAD s.r.o.

Nabízené služby: zpracování přiznání k daním z příjmů právnických i fyzických osob, možnost odložení termínu pro podání daňového přiznání, zpracování přiznání k dani z nemovitostí, dani silniční, poradenství v oblasti ostatních daní, ...

Věra Družbíková

Zabývám se poradenskou činností v potravinářství, zpracováním odborných studií a posudků i vzděláváním. Působím jako auditor v oblasti ISO, OHSAS.

OTEVŘENO (nonstop)

Ing. Tomáš OtepkaLužnice

Nabídka služeb dopravního a bezpečnostního auditora.

Lužnice 149+
Interim Management-Vladimír Prinke

Interim Management-Vladimír Prinke

Interim management pro oblast podniková strategie, strategický controlling, analýza trhů, rozvoj distribučních kanálů, otvírání trhů, projektové řízení, řízení změn a procesů, produktový management, tvorba KPI a řízení podnikového výkonu podle cílů.

ZAVŘENO (Otevírá Ne 08:00)

ZH Bohemia Audit, s.r.o.

Poskytování auditorských služeb, provádění přezkumu hospodaření a audity projektů spolufinancovaných EU.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)