Exekutoři

JUDr. Igor Olma - soudní exekutor

Provádíme exekuční činnost. Vyřizujeme žádosti o splátkové kalendáře. Provádíme dražby movitých a nemovitých věcí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Novozámský Vít, JUDr. - soudní exekutor

Novozámský Vít, JUDr. - soudní exekutor

Provádíme nucený výkon exekučních titulů a další činnost. Provádíme dražby nemovitostí a movitých věcí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Ondřej Svoboda - soudní exekutor

Provádíme: exekuční činnost, exekutorské zápisy, dražby majetku, právní poradenství po vydání exekučního titulu. Poskytujeme dražby majetku na návrh oprávněných osob. Nabízíme poradenství v oblasti zajištění pohledávek. Zajišťujeme služby vymáhání pohledávky …

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

JUDr. Zdeněk Pánek - soudní exekutor

Nabídka exekutorských služeb a pořádání dražeb nemovitostí a movitých věcí.

Mgr. Tomáš Pospíchal - soudní exekutor

Zajišťujeme výkon exekucí a sepisování exekutorských zápisů. Pořádáme dražby movitých věcí a nemovitostí a poskytujeme právní pomoc.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Kateřina Skoupá - soudní exekutorka

Zabýváme se exekucemi na peněžité a nepeněžité plnění. Poskytujeme právní pomoc a sepisujeme exekutorské zápisy. Nabízíme úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí a pořádáme dražby na návrhy vlastníka.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Mgr. Jana Kalistová - soudní exekutorka

Vymáhání pohledávek, nedobrovolné i dobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí, exekuce nepeněžitého plnění, dražby na návrh vlastníka disponovat s věcí, konverze listin, právní pomoc po vydání exekučního titulu.