Odhady a posudky v oboru ekonomika

iDOM.zn s.r.o.

Znalecké posudky v oborech ekonomika-ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví-stavby obytné a průmyslové, tržní oceňování majetku, spec. nemovitostí, pro účely zástavy u bank či jiných finančních institucí, poradenská činnost při převodu nemovitostí a při …

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

MERCATOR CONSULTING, s.r.o.

Vypracování znaleckých posudků a nabídka poradenství a odborné ekonomické činnosti.

Ing. Lenka Tůmová

Ing. Lenka Tůmová

Vypracování znaleckých posudků a ocenění v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, a to pro účely komerční i nekomerční, jako je například: Ocenění závodů (podniků) a částí závodů. Ocenění majetku pro účely přeměn společností – fúzí, rozdělení, změn ...

Jiří Talpa

Služby znalce v oboru ekonomiky – zaměření na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Miloš Drdácký DrSc.

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí a staveb.

Ing. Eduard Svoboda

Služby znalce v oboru ekonomiky a kybernetiky – zaměření na odhady cen elektroniky a výpočetní techniky.

prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sužby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování zemědělských strojů.

Ing. Dušan Hasoň

Služby znalce v oblasti ekonomiky, dopravy a strojírenství. Specializace na oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení.

Ing. Jaromír Skokan

Služby znalce v oboru ekonomiky – zaměření na odhady cen motorových vozidel, strojů, strojních zařízení a speciálních diamantových nástrojů.

Antonín Havlíček

Služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství – specializace na oceňování motorových vozidel, strojů a movitých věcí.

Ing. Jan Sedláček

Služby znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví – odhady cen nemovitostí, obytné, vodní i inženýrské stavby.

Ing. Jiří Holuša

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování pozemků a trvalých lesních porostů.

Ing. František Chvátal

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování motorových vozidel a zemědělské techniky.

Ing. Luďka Jančarová

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Zora Jarolímová

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Josef Jelínek

Služby znalce v oblasti ekonomiky, bezpečnosti práce, elektrotechniky, strojírenství a technických oborů.

Ing. Milan Jelínek

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Jitka Kalášková

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Jiří Kamler Ph.D.

Služby znalce v oblasti ekonomiky, lesního hospodářství a zemědělství.

Jiří Kolísek

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování motorových vozidel.

Karel Konopáč

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Leoš Kozohorský

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nehmotného majetku.

Vladimír Krejčí

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování movitých věcí.

Ing. Jan Kroupa

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

JUDr. Petr Kroupa

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování nemovitostí.

Ing. Boleslav Krutiš

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování strojů, motorových vozidel, lesní, stavební a manipulační techniky.

PhDr. Karel Křivánek

Služby znalce v oblasti ekonomiky a školní kultury – specializace na oceňování výtvarného umění, skla, textilu, grafiky.

Josef Kučera

Služby znalce v oblasti ekonomiky a zemědělství – specializace na oceňování hospodářských zvířat.

Ing. Karel Ondráček, Ph.D.

Služby znalce v oblasti ekonomiky, specializace na oceňování lesních porostů a půdy.

Ing. Petr Petřík

Služby znalce v oblasti ekonomiky – oceňování motorových vozidel.

Ing. Otmar Plucha

Služby znalce v oblasti ekonomiky – specializace na oceňování motorových vozidel.

Ing. Josef Příbranský

Služby znalce v oblasti ekonomiky – oceňování trvalých porostů a pozemků.

Ing. Svatopluk Rolenc

Služby znalce v oblasti ekonomiky, nabízím cenové odhady.

JUDr. Petr Staněk

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování textilního, průmyslového, spotřebního a potravinářského zboží.

Ing. Zdeněk Tulis

Služby znalce v oblasti ekonomiky se specializací na oceňování nemovitostí.

Ing. Zbyněk Meškán, MBA - znalecké odhady

Ing. Zbyněk Meškán, MBA - znalecké odhady

Vypracování znaleckých odhadů a posudků pro : ocenění věcí nemovitých, ocenění věcí movitých, ocenění zemědělských strojů, ocenění vozidel (osobních i nákladních), ocenění výpočetní techniky a strojů.

Zdeněk Mahelka

Nabídka služeb v oblasti ekonomiky. Specializace na oceňování movitých věcí.

SM-DATA, a.s.

Nabízíme vedení účetnictví, finanční analýzy, daňové i ekonomické poradenství, finanční analýzy, oceňování podniků, akvizice a podnikové kombinace. Dodáváme informační systémy a poskytujeme outsourcing podnikových účtáren.

Ing. Vladimír Horák - znalecká kancelář

Nabízím vypracování znaleckých posudků a odhadů se zaměřením na oceňování akcií, obchodních a vypořádacích podílů v obchodních společnostech, podniků, obchodních závodů, nepeněžitých vkladů, pohledávek, know-how, ochranných známek a majetkových práv. ...

PRIVILEGE CAPITAL, s.r.o.

Mezinárodní společnost zaměřená na odkupy, prodeje firem a investiční vstupy private equity (sdružuje celosvětovou síť renomovaných investorů). Společnost je zaměřena na zvyšování hodnot společností, včetně mezinárodních expanzí a oceňování podniků.

Ing. Bohumil Ullmann, CSc.

Ověřuji výsledky hodnotové analýzy ve výrobních a jiných podnicích a funkčně nákladový přístup ve strategickém rozborování podniků a institucí.

Ing. František Večeřa

Soudni znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové.

Vlastimil Brukner

Nabízím znalecké posudky v oboru ekonomika a nemovitosti: odhady pozemků a porostů jak lesních, tak ostatní zeleně mimo les.

NOVOTA a.s.

Kompletní znalecké a oceňovací služby. Znalecký ústav v oboru ekonomika jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Oceňování podniků, cenných papírů, movitého a nemovitého majetku, nehmotného majetku, ochranných známek, know-how, goodwillu, pohledávek, ...

Oldřich Dušek

Oceňování movitostí. Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady věcí movitých.

ENI CONSULT spol. s r. o.

Znalecký ústav: Ocenění nemovitostí. Ocenění movitého majetku. Ocenění akcií a ostatních cenných papírů. Ocenění nehmotného majetku. Ocenění podniků.

Lubomír Brdíčko

Nabízím finanční plánování, služby úvěrového poradenství, investice do nemovitostí a vypracování znaleckých posudků v oboru ekonomika – odvětví peněžnictví a pojišťovnictví a oboru ekonomika – odvětví účetní evidence.

LUCA AUDIT s. r. o.

Nabídka daňového poradenství a účetnických služeb. Auditorské služby, oceňování podniků.

Ing. Jana Pavlová - statik

Jsem statik znalec oboru statika a dynamika staveb, autorizovaný inženýr - region Brno. Zpracuji znalecký posudek a posouzení objektů jako historické stavby, rodinný dům, konstrukce zdi, zakládání, stavební konstrukce. Statika a dynamika budov.