Odhady a posudky v oboru ekonomika

Zdeněk Vašíček - REVAZ

Soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí, provozuji realitní kancelář - zprostředkování prodeje, koupě, pronájmu nemovitostí. Certifikovaný odhadce v oblasti působení QEN - expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

AUTOMAKRO HardSoft, spol. s r.o.

Nabídka služeb soudního znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojírenství.

Luděk Vorel

Nabídka služeb soudního znalce v oboru osobních a nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, motocyklů, obráběcích, tiskařských a zemědělských strojů.

Ing. Vlastimil Trávník - odhady a znalecké posudky, soudní znalectví

Soudní znalectví v rozsahu poradenství, zpracování znaleckých posudků, oceňování, odborné expertízy, odhad ceny. Ing. Vlastimil Trávník, soudní znalec a odhadce v oboru ekonomika v oblastech: informační systémy, počítače a elektronika, software a databáze, ...

Ing. Jan Bydžovský

Nabídka služeb soudního znalce pro obory elektrotechnika a elektronika. Provádění revizí elektrických zařízení s napětím do 1000 V.

Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s.

Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s.

Oceňování všech typů majetku. Zastoupení ve všech regionech ČR. Ocenění mají jednotný metodický přístup a formu zpracování.

Ing. Miroslav Žahourek - Znalecká Kancelář Žahourek, s. r. o.

Zajišťování soudního znalectví pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Jan Zdražil

Soudní znalec v oboru Ekonomika, odvětví Investice, Racionalizace, Řízení, plánování a organizace ekonomiky, Dodavatelskoodběratelské vztahy. Ekonomické poradenství se zaměřením na strategické, finanční a krizové řízení, poradenství a posudky v oblasti ...

Ing. Miriam Lukášová

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence pro fyzické i právnické subjekty, včetně zpracování DPH či daňových přiznání. Poskytuji účetní poradenství. Jsem soudní znalec v oboru ekonomika, účetní evidence.

Kouba Pavel

Provádím projekce pozemních staveb, stavební dozor, koordinátor BOZP. Dále nabízím průkazy energetické náročnosti budov PENB, jsem soudní znalec v oborech ekonomika, rozpočtování, pozemní stavby.

Ing. Milan Kouba

Provádění znaleckých posudků movitého i nemovitého majetku.

Ing. Miroslav Ševčík

Provádíme oceňování podniků i nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Ing. Pavel Kvita

Nabídka soudního znalce v oboru oceňování podniků.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Ing. František Hýbner

Ekonomické a organizační poradenství Zpracuji či zajistím studie o elektrotechnickém průmyslu, o výrobních inovacích a o struktuře výrobní základny zpracovatelského průmyslu včetně ecodesignu (koncepční řešení výrob a životního cyklu výrobků) a v ...

YBN CONSULT - Znalecký ústav, s.r.o.

Poskytování oceňování nemovitostí, podniků a jejich pohledávek, nehmotného, movitého a finančního majetku. Nabídka poradenských činností.

EXPOZICE, spol. s r.o.

Zpracování znaleckých posudků v oboru oceňování majetku, nemovitostí a věcných břemen.

Zdeněk Hrabal, M.B.A.

Nabídka služeb soudního znalce, oceňování podniků, ekonomického a právního poradenství.

Ing. Vladimír Kestřánek

Znalecké posudky a tržní odhady všech druhů majetku, práv a služeb se zvláštním zaměřením na oceňování podniků a podílů v obchodních společnostech.

BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o.

Zpracováváme znalecké posudky v oblasti ekonomiky se specializací na oceňování pro účely daní z příjmů. Vypracováváme posudky pro stanovení výše ekologických škod. Provádíme oceňování podniků, hmotného a nehmotného majetku a squeeze-outu. Poskytujeme daňové, …

Ing. Lenka Išová

Stanovení hodnoty a ceny podniků a společností, aktiv a duševního vlastnictví.

Vilém Wagner

Nabídka znaleckých posudků a odhadů pro občany i státní organizace.

Ing. Vladimír Kulil

Oceňování nemovitostí, movitých věcí i podniky v ČR i zahraničí. Nabídka poradenství a inženýrských i realitních služeb. Řešení krizových situací v podniku a při investiční výstavbě s právní podporou, audit účetnictví, kalkulaci staveb, zvyšování bonity a ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Ing. Pavel Trčka

Provádíme znalecké činnosti se specializací na oceňování majetku podniků i nehmotné majetku. Nabízíme finanční a ekonomické poradenství.

Ing. Pavel Halamíček, Phd.

Nabídka služeb znalce a odhadce. Oceňování podniků.

Ing. Jaromír Šafařík

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ekonomika, cen a odhadů nemovitostí, oceňování majetku pro věci nemovité, vyhotovování znaleckých posudků.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Bc. Arnošt Špaček

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, oceňování a odhadů použitého zboží.

Ing. Vlastimil Zajíček

Zpracování znaleckých posudků o ocenění podniků, cenných papírů a nehmotného majetku nebo posudků pro fúze, přeměny i další operace s podnikem.

Ing. Pavlína Kybeková

Nabídka služeb znalce v oboru ekonomika se specializací oceňování podniků. Poskytování ekonomického poradenství. Vedení účetnictví a daňové evidence.

Ing. Jindřich Stražický

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, cen a odhadů se specializací na výrobní stroje či zařízení a systémy.

Bc. Miroslav Strnad

Nabídka oceňování podniků, finanční analýzy a porovnávání s průměrem oboru, hodnocení investic či zakládání společností.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Znalecký ústav ECOJUR, spol. s r.o.

Poskytujeme znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, oceňování a zařízení podniků.

Ing. Zdeněk Kumsta

Nabídka služeb znalce v oblasti ekonomiky. Provádění stanovení ztrát a ušlého zisku, hodnocení investičních projektů a ekonomických analýz.

Ing. Rostislav Hromada - Znalec

Služby v oblasti oceňování nehmotných aktiv, podniků, jejich částí a cenných papírů, pohledávek, nemovitostí na tržní bázi a nepeněžních vkladů.

Irena Burianová

Nabídka oceňování nemovitostí, podniků a movitých věcí.

RNDr. Jan Štýbr

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika a těžba. Zaměřuji se na oceňování ložisek nerostných surovin a báňských podniků, geologii či těžbu nerostů.

Ing. Karel Abraham

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a stavebnictví. Specializuji se na oceňování nemovitostí, podniků a staveb.

Ing. Petr Přívozník

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen podniků, technologických zařízení, strojů, energií, médií, nepeněžitých vkladů a hmotného majetku.

Bleha & partneři

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování podniků.

Ing. Bohumila Lužová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování podniků.

Ing. Pavel Malimánek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování podniků, strojů a zařízení.

ADONE - znalecký ústav, s.r.o.

Provoz znalecké kanceláře se zaměřením na ekonomiku, strojírenství a dopravu. Nabídka oceňování majetku podniků, motorových vozidel, věcí movitých, nemovitostí, strojírenských technologií a systémů. Zpracovávání znaleckých posudků v oblasti autoopravárenství. …

Ing. Ladislav Čech

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí a podniků.

JUDr. Vratislav Dočkalík

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a stavebnictví. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí, movitostí a podniků. Zabývám se pozemními stavbami.

Ing. Petr Václavek

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen nemovitostí, podniků, nepeněžitých vkladů a nehmotného majetku.