Znalci a odhadci věcí movitých

Ing. Petr Kroupar

Vypracujeme znalecké posudky v oboru ekonomie, všeobecného strojírenství a dopravy a dopravních nehod. Odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, technologických celků, stanovení výše škod a majetkové újmy. Stanovení příčin poruch a havárií.

Autoodhady.cz

Oceňování vozidel - odhady, i poškozených nebo s mechanickou závadou, vč. zbytků po totálních škodách. Výpočet tzv. skutečných škod po poškození vozů, včetně zhodnocení, případně znehodnocení opravou. Pomoc při havárii - nehodě vozidla.

Jan Hrubeš

Provádění znaleckých posudků v oblasti motorových vozidel, poradenská činnost organizačního a ekonomického poradce v oblasti obchodu a dopravy.

Dr. Ing. Petr Cmunt

Soudní znalec v oboru doprava a ekonomika. Analýza příčin dopravní nehody. Počítačová simulace nehodového děje. Stanovení ceny motorových vozidel, strojů a zařízení.

Ing. Roman Vlček

Vypracovávání posudků motorových vozidel, strojů, zařízení a movitých věcí.

Jiří Sperger - Autodat

Provádění znalecké činnosti v oboru ekonomika a strojírenství, ceny a odhady, konstrukce motorových vozidel, technicko-ekonomické spory, likvidace škodních a pojisných událostí, technické poradenství, řešení dopravních nehod aj.

Ing. Vlastimil Trávník - odhady a znalecké posudky, soudní znalectví

Soudní znalectví v rozsahu poradenství, zpracování znaleckých posudků, oceňování, odborné expertízy, odhad ceny. Ing. Vlastimil Trávník, soudní znalec a odhadce v oboru ekonomika v oblastech: informační systémy, počítače a elektronika, software a databáze, ...

Ing. Radka Andělová

Oceňování majetku pro věci movité i nemovité, vedení účetnictví, daňové poradenství a daňové evidence.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Provádíme tržní oceňování nemovitostí a movitého majetku, odborná vyjádření pro dědické řízení či znalecké posudky o ceně motorových vozidel.

OTEVŘENO (Zavírá 14:30)

Václav Florián

Poskytování služeb v oblasti odhadů motorových vozidel.

Ing. Milan Kouba

Provádění znaleckých posudků movitého i nemovitého majetku.

ANTIUM AURUM NUMISMATIKA

Numismatika. Zlaté a stříbrné mince a medaile, investiční zlato a stříbro, slitky, cihly, zlaté a stříbrné investiční mince, vše vhodné i jako hodnotný a originální dárek. Výkup zlata a stříbra ve všech formách za hotové. Výkup mincí, medailí, bankovek a ...

Brzy zavírá (13:00)

Česká dražební a realitní společnost s.r.o.

Komplexní služby v oblasti zpeněžení movitého i nemovitého majetku a procesů s tím souvisejících: dražby dobrovolné a nedobrovolné, dražby elektronické, prodej majetku prostřednictvím elektronické aukce, zpeněžování majetku konkursní ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Mgr. Vítězslav Čapek

Nabízíme služby soudního znalce v oblasti cen všech hudebních nástrojů.

Turnov, Skálova 88 +

Ing. Petr Kryšpín

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti strojírenství. Poskytování odborného poradenství.

Ing. Zdeněk Jelínek

Nabídka znaleckých posudků na výpočetní, kancelářskou, lékařskou a laboratorní techniku.

Ing. Miroslav Vaško

Nabídka služeb soudního znalce se specializací na stroje a strojní zařízení. Poskytování poradenství v oblasti jakosti, organizace a techniky řízení.

Radek Šlapák

Nabídka znaleckých posudků a odhadů cen se specializací na oceňování motorových vozidel.

Vlastislav Hnida

Nabízíme odhady motorových vozidel a speciálních strojů.

Ing. Jaroslav Znamenáček

Oceňování motorových vozidel a výpočty škod, zajištění poradenské i zprostředkovatelské činnosti v havarijním a povinně smluvním pojištění.

Bc. Milan Procházka

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ceny a odhadů movitých věcí.

INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o.

Vypracování znaleckých posudků, oceňování a expertní práce v oborech ekonomika, stavebnictví, strojírenství, hutnictví a výpočetní technika.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Libor Peprný

Ceny a odhady se specializací pro oceňování vozidel, strojů a zařízení zemědělské a manipulační techniky.

Jiří Zelenka

Poskytování služeb znalce pro stanovení obvyklých cen motorových vozidel. Stanovení výše škod v důsledku poškození vozidel.

Josef Novák

Provádění znaleckých odhadů cen motorových vozidel.

Ivan Klvač - Soudní znalec

Nabízí znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny, nájemné a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské, výpočetní a kancelářské techniky, vybavení domácností, spotřební elektroniky, nábytku. Strojírenství specializace autoopravárenství.

Ing. Jiří Hlosta

Oceňování movitého majetku, vybavení domácností, firem a dílen.

Ing. Ivo Vořechovský

Poskytování znaleckých posudků, odhadů a ocenění věcí movitých.

JUDr. Josef Vochozka

Nabídka oceňování movitých věcí, vybavení bytových i nebytových prostor, kanceláří včetně technického vybavení.

JUDr. Bohuslav Petr

Nabídka znalecké a poradenské činnosti v oboru oceňování movitého majetku.

Ing. Miloš Kučera

Soudní znalec v oboru ekonomika - nabídka odhadů motorových vozidel, zemních strojů, zařízení dílen a kanceláří.

Ing. Petr Žalman

Zpracuji znalecký posudek na motorová vozidla, osobní, nákladní, motocykly a přívěsy. Ocením strojní zařízení, vybavení kanceláří, garáží, dílen i jiné věci movité, včetně zařízení domácností. Pro dědická a soudní řízení, vklad majetku do firmy, atp.

Jiří Prchal

Nabízíme služby v oblasti soudního znalectví, oceňování movitého majetku, odhady motorových vozidel.

Josef Tesař

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ekonomika, zoologické preparáty a myslivecké trofeje evropské i cizokrajné zvěře.

Ing. Rostislav Novosád

Nabízíme tvorbu cenových odhadů motorových vozidel, strojů, technologií a zařízení.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ing. Vladimír Kulil

Oceňování nemovitostí, movitých věcí i podniky v ČR i zahraničí. Nabídka poradenství a inženýrských i realitních služeb. Řešení krizových situací v podniku a při investiční výstavbě s právní podporou, audit účetnictví, kalkulaci staveb, zvyšování bonity a ...

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Ing. Pavel Chejnovský

Provádíme oceňování nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá 17:00)

Ing. Petr Jánský, CSc.

Nabídka služeb soudního znalce a odhadce se zaměřením na ekonomiku a dopravu.

Ing. Jan Uhlíř

Provádění odhadů cen motorových vozidel, strojů, zařízení a věcí movitých.

Ing. Ladislava Lišková

Poskytování služeb soudního znalce v oboru analýzy dopravních nehod a odhadů motorových vozidel.

Tomáš Skandera

Oceňování motorových vozidel a movitého majetku pro firmy, instituce, státní orgány, policie, soudy, pro soukromé i úřední účely. Oceňuji pozůstalosti, dary, nepeněžité vklady. Při předmanželských smlouvách je dobré znát hodnotu Vašeho majetku.

Ing. Bronislav Janda

Nabídka služeb soudního znalce, vyhotovení znaleckého posudku a odhadu, stanovení ceny motorového vozidla a výše škody při havárii.

David Dvořák

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti cen a odhadů motorových vozidel. Zprostředkování pojištění.

Václav Vančura

Nabídka služeb soudního znalce v oboru filatelie a numismatiky. Výkup a prodej mincí, medailí, řádů i vyznamenání.