Znalci a odhadci věcí movitých

Ing. Petr Žalman

Ing. Petr Žalman

Zpracuji znalecký posudek na motorová vozidla, osobní, nákladní, motocykly a přívěsy. Ocením strojní zařízení, vybavení kanceláří, garáží, dílen i jiné věci movité, včetně zařízení domácností. Pro dědická a soudní řízení, vklad majetku do firmy, atp.

Josef Tesař

Nabídka služeb soudního znalce v oboru ekonomika, zoologické preparáty a myslivecké trofeje evropské i cizokrajné zvěře.

Ing. Rostislav Novosád

Nabízíme tvorbu cenových odhadů motorových vozidel, strojů, technologií a zařízení.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Ing. Vladimír Kulil

Oceňování nemovitostí, movitých věcí i podniky v ČR i zahraničí. Nabídka poradenství a inženýrských i realitních služeb. Řešení krizových situací v podniku a při investiční výstavbě s právní podporou, audit účetnictví, kalkulaci staveb, zvyšování bonity a ...

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Ing. Pavel Chejnovský

Provádíme oceňování nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v 17:00)

Ing. Petr Jánský, CSc.

Nabídka služeb soudního znalce a odhadce se zaměřením na ekonomiku a dopravu.

Ing. Jan Uhlíř

Provádění odhadů cen motorových vozidel, strojů, zařízení a věcí movitých.

Ing. Ladislava Lišková

Poskytování služeb soudního znalce v oboru analýzy dopravních nehod a odhadů motorových vozidel.

Tomáš Skandera

Tomáš Skandera

Oceňování motorových vozidel a movitého majetku pro firmy, instituce, státní orgány, policie, soudy, pro soukromé i úřední účely. Oceňuji pozůstalosti, dary, nepeněžité vklady. Při předmanželských smlouvách je dobré znát hodnotu Vašeho majetku.

Ing. Bronislav Janda

Nabídka služeb soudního znalce, vyhotovení znaleckého posudku a odhadu, stanovení ceny motorového vozidla a výše škody při havárii.

David Dvořák

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti cen a odhadů motorových vozidel. Zprostředkování pojištění.

Václav Vančura

Nabídka služeb soudního znalce v oboru filatelie a numismatiky. Výkup a prodej mincí, medailí, řádů i vyznamenání.

Mgr. Bc. Arnošt Špaček

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, oceňování a odhadů použitého zboží.

Ing. Tomáš Kubeš

Nabídka znaleckých posudků z oboru doprava, ekonomika či strojírenství. Provádění oceňování motorových vozidel a zemědělské či manipulační techniky.

Ing. Pavel Staroba

Nabídka oceňování movitého majetku pro fyzické a právnické osoby.

Lhánice 62 +

Radomír Brunclík

Nabídka oceňování a znaleckých posudků movitých věcí.

Ing. Milan Macků

Ing. Milan Macků

Nabídka oceňování vozidel, strojů a zařízení. Dále nabízím půjčování mikrobusů a poskytuji poradenskou činnost.

Ing. Jan Prokš, PhD.

Nabízíme služby soudního znalce v oborech elektronika, elektrotechnika, kybernetika, IT a ekonomika - odhady a ceny pro výše uvedené technické obory.

OTEVŘENO (nonstop)

Martin Ševčík

Nabídka konzultací soudního znalce v oblasti spotřebitelských reklamací a zpracování znaleckých posudků kvality obuvi.

Ing. Luboš Jaroušek

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství včetně posuzování shody, technického poradenství či školení. Tvoříme návody.

Ing. Jan Mašek

Nabídka služeb odhadce v oborech dopravy a movitých věcí.

Ing. Stanislav Landa

Provádíme znalecké posudky a oceňování vozidel.

OTEVŘENO (Zavírá v 22:00)

Znalecké posudky - Ing. Jánošík

Znalecké posudky - Ing. Jánošík

Stanovuji ceny a odhady věcí movitých, výrobních strojů (hydraulické, tvářecí, obráběcí a další), vozidel, oceňování majetku firem a občanů, převod vlastnictví, vypořádání spoluvlastnictví, nepeněžité vklady, majetková újma, dražby a exekuce a další.

Miroslav Tvrdý

Provádíme odhady i znalecké posudky motorových vozidel, strojů a strojních zařízení.

Ing. Zdeněk Marel, IWE

Provádíme analýzy dopravních nehod včetně oceňování movitých věcí, vozidel a strojů. Nabízíme posuzování technického stavu vozidel.

OTEVŘENO (nonstop)

Ing. Tomáš Kratochvíl

Zpracování odborných posudků a vyjádření v oblasti oceňování vozidel, strojů a věcí movitých včetně posuzování technického stavu vozidel i strojů.

PhDr. Kateřina Dvořáková

Nabídka služeb soudního znalce v oborech školství, kultura a ekonomika. Odhady se specializací na umění a starožitnosti.

Ing. Pavel Janásek

Nabídka konzultací soudního znalce v oblasti spotřebitelských reklamací obuvi. Zpracování znaleckých posudků v oblasti kvality a jakosti obuvi.

ZAVŘENO (Otevírá v 16:00)

Ing. Jaroslav Novotný

Provozování znalecké kanceláře. Nabídka ocenění motorových vozidel, strojů a strojních zařízení i věcí movitých.

Stanislav Mach

Provádíme zpracování odborných posudků, ceny a odhady na stroje a zařízení, motorová vozidla, vybavení kanceláří, restaurací, škol.

Ing. Roman Dolák

Vyhotovení znaleckých posudků a odhadů cen movitých věcí pro fyzické i právnické osoby, soudy, policii ČR, orgány státní správy, podnikatele i občany.

DUCOM, spol. s r.o.

Nabízíme oceňování movitého majetku. Specializujeme se na vozidla, stavební stroje a zařízení.

Ing. Stanislav Mika

Nabídka soudního znalce v oboru movitých věcí.

JUDr. Jiří Bodnár

Nabízím odhady nemovitostí a věcí movitých, oddlužení dle insolvenčního zákona, školení a lektorskou činnost.

Ing. Jiří Brichta, CSc.

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování strojírenských výrobků a služeb či řízení, plánování a organizaci ekonomiky.

Ing. Jaromír Chaloupka

Nabídka služeb soudního znalce v oboru elektronika, výpočetní technika včetně přístrojové a měřící techniky.

Ing.Otakar Kružík

Nabízím služby znalce v oblasti zemědělství.

Ing. Jiří Prostřední

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování potravinářských strojů a zařízení.

František Sysel

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování obrazů, soch a restaurátorských prací.

Ing. Ferdinand Brádler

Zaměřujeme se na vypracování znaleckých posudků věcí movitých v oblasti strojírenství, motorových vozidel, historických vozidel, letadel i vrtulníků. Specializujeme se i na stavby, pozemky, porosty, stavby občanské, průmyslové a zemědělské. Provádím výpočet …

Ing. Miroslav Filégr

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování nemovitostí a movitých věcí.

Aleš Bergl

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen drahých kovů, diamantů a šperků.

Ing. Bohumír Novák

Provádím diagnostiku, oceňování motorových vozidel. Nabízím znalecké posudky v oblasti strojírenství.

Ing. Irena Metzová

Nabízíme oceňování movitého majetku, spotřební elektroniky a nábytku, výpočetní a kancelářské techniky, strojů a zařízení. Oceňujeme při převodech majetku, zakládání firem nepeněžitým vkladem, stanovení majetkové újmy, likvidaci či konkurzu firmy či vkladu ...

Vladimír Matoušek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.