Znalci a odhadci věcí movitých

Ing. Jan Morávek

Soudní znalec v oborech odvětví ceny a odhady strojů a zařízení strojních součástí a náhradních dílů.

Josef Zdráhal

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Jiří Zemánek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování kovozpracujících strojů.

Josef Doležal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. specializuji se na oceňování starožitností a uměleckých památek.

František Kugler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Jan Celta

Provádím oceňování věcí movitých, technologií, strojů a zařízení, automobilů.

JUDr. Zdeněk Svoboda

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Vlastimil Látal

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky a strojírenství. Specializuji se na oceňování movitých věcí a motorových vozidel.

Ing. Jiří Forman

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky, dopravy a strojírenství. Specializuji se na oceňování motorových vozidel. Provádím technické posudky o příčinách silničních nehod.

Ing. Tomáš Arvai

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Miroslav Carda

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ivan Dřínek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Libor Herber

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Čeněk Hajduček

Nabízím služby znalce v oboru těžkého a všeobecného strojírenství.

Ing. Ladislav Homolka

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Pavel Holuša

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Bohumil Bartoš

Provádím znalecké posudky v oborech ekonomika a strojírenství. Zaměřuji se na odhady a ceny motorových vozidel, strojních zařízení, mov-stroje a vybavení dílen.

Karel Kasperčík

Nabízím služby znalce v oboru elektrotechniky. Zaměřuji se na oceňování zahraničního zboží.

Jiří Kohoutek

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel a autoopravárenství.

Ing. Lubomír Klapuch

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na movitosti a oceňování zboží zahraniční elektrotechniky.

Vladimír Kresta

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Zdeněk Mohyla

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Vlastimil Marčák

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Jana Palicová

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Josef Blažek

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen i technický stav motorových vozidel a opravárenství.

Petr Kliment

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Jan Janírek

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel, strojů a zařízení.

Jaroslav Pechanec

Nabízím služby znalce v oboru drahých kovů, kamenů a ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen věcí movitých v hodinářství a klenotnictví.

Alena Fröhlichová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na ceny a odhady průmyslového zboží.

Jiří Dvorský

Nabízím služby znalce. Specializuji se na ceny a odhady starožitností.

Jan Vávra

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen zemědělské mechanizace.

Karel Dočkal

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen i technický stav, motorových vozidel a autoopravárenství.

Lubomír Dopita

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen i technický stav motorových vozidel a autoopravárenství.

Antonín Fajstl

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen elektroniky a výpočetní techniky.

Přemysl Frieb

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Václav Kutner

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

PhDr. Marie Dohnalová

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Václav Uvíra

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Jiří Smékal

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Mojmír Slepička

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen historických a moderních zbraní.

Petr Sladký

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Ivan Skalka

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky a kybernetiky. Zaměřuji se na odhady cen elektroniky, výpočetní techniky a programového vybavení.

Ing. Jan Heisler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Miloš Samson

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Miloš Roba

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Josef Hrbek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zemědělských strojů.

Miloš Hroch

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování motorových vozidel.

PhDr. Pavel Pospěch

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen starožitností.

Ing. Ivo Běhan

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika, elektrotechnika a kybernetika. Zaměřuji se na výpočetní techniku a oceňování movitých věcí.

Ing. Zdeněk Janča

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.