Znalci a odhadci věcí movitých

Ing. Jaroslav Procházka

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zemědělských strojů a zařízení.

Ing. Roman Šiler

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Jan Psutka

Nabízím služby znalce v oborech ekonomika a kultura. Zaměřuji se na obrazy i keramiku včetně oceňování.

doc. Ing. Josef Šupák, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování movitých věcí.

Ing. Stanislav Vilímek, CSc.

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování zemních strojů.

Martin Langer

Nabízím odhady cen motorových vozidel i zemědělských strojů a posuzování jejich technického stavu.

Zdeněk Mahelka

Nabídka služeb v oblasti ekonomiky. Specializace na oceňování movitých věcí.

Mgr. Simona Cimmer

Posudky v oboru ekonomika oceňování věcí movitých a starožitností. Dále řešíme kancelářský nábytek a vybavení domácnosti, oceňování vybavení podniků a firem, stanovení výše nájmů nebytových prostor pro daňové účely, stroje a strojní zařízení, skladové zásoby, …

Jiří Voldán

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování elektrotechniky.

Jaroslav Kuběna

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Specializuji se na oceňování spotřební a zahraniční elektroniky.