Účetnictví a daně

Pavlína Benczeová

Provádíme účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, personalistiku. Zpracujeme silniční daně, DPH, daňové přiznání, statistiky. Individuální přístup, zastupování při jednání na úřadech a kontrolách. Elektronické odesílání dat. Mzdové a účetní poradenství.

Petr Josífek

Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vedení personální agendy, pomocných evidencí. Zpracování daňových přiznání, hlášení, přehledů. Ekonomické, účetní a daňovém poradenství. Zastupování před úřady. Garance služeb krytá pojištěním.

RNDr. Miroslav Kučera

Zastupování firem ve správním a daňovém řízení.

Ing. Andrea Papadopulosová

Zpracováváme účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, daňové přiznání, odklady podání daňových přiznání (člen komory daňových poradců). Vyřizujeme veškerou agendu na OSSZ, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech.

GAP Global Accounting Partners, s.r.o.

Vedení účetnictví on-line, zpracování mezd, nabídka daňového a finančního poradenství. Prodej účetního softwaru.

Askold, s.r.o.

Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, vedení mzdové agendy, ekonomického, finančního a daňového poradenství.

ZAMA s.r.o.

Vedení účetnictví, daňové evidence, personalistika a mzdy, poradenství v oboru.

CENZUS, spol. s r.o.

Nabídka vedení finančního účetnictví, mzdová a personální agenda, příprava ročních výkazů.

České daně, s.r.o.

Služby v oblastech zdanění, účetnictví a podnikového poradenství.

Quarta, s.r.o.

Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování účetních závěrek dle IAS, daní a auditů. Nabídka finanční analýzy, controllingu a zastupování na FÚ. Dále se zabýváme zpracováním mezd a dotacemi.

21 TAX

Vedení účetnictví a daňové evidence i on-line. Zpracování daní a mezd. Rekonstrukce účetnictví a daňové poradenství. Komunikace i v angličtině.

ŠEMDA - ÚČETNÍ SLUŽBY, DAŇOVÉ, FINANČNÍ PORADENSTVÍ

ŠEMDA - ÚČETNÍ SLUŽBY, DAŇOVÉ, FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Naše společnost nabízí kompletní služby v oblasti daňového a účetního poradenství, zpracování mzdové a personální agendy,zpracování veškerých daňových přiznání a účetních závěrek jak pro podnikatelské subjekty,tak i pro příspěvkové či neziskové organizace ...

Cesorg, spol. s r.o.

Nabízíme služby v oblasti ekonomického a účetního poradenství, daní, vedení účetnictví a daňové evidence.

AGREKON s.r.o.

Vedení účetnictví a daňové evidence, personalistika, agenda mezd a hmotného majetku. Prodej ekonomických systémů pro firmy. Zastupování před úřady.

EKK Servis, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblastech účetnictví, daní a konkurzů. Zajištění auditu. Zastupování klientů před úřady.

WCONT online s.r.o.

Vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství. Pořádání rekvalifikačních kurzů.

Účetní kancelář Věra Malimánková

Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování mezd a daňových přiznání. Provádění kontrol a rekonstrukcí účetnictví, mzdových auditů.

ACC FIN, s.r.o.

Zpracování účetnictví a mzdové agendy. Zajištění zastupování při jednáních na úřadech. Nabídka právního servisu, ekonomického a právního poradenství.

Romana Kšírová

Vedení účetnictví a daňová evidence firem a zpracování společného zdanění manželů.

AZcon14 Praha 8, s.r.o.

Vedení účetnictví a daňové evidence. Účtování mezd a DPH.

Matinata, s.r.o.

Matinata, s.r.o.

Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence a zpracování daňových přiznání a mezd.

Petr Kylián - Software

Zajištění komplexního zpracování mezd, účetnictví a daňových přiznání.

ABC Financo, spol. s r.o.

Vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství.

Antonín Hála H a L

Vedení a rekonstrukce účetnictví, účetní poradenství a poradenství v oblasti mezd a daní.

Jit - Fin, s.r.o.

Nabídka vedení účetnictví včetně mzdového a kompletních služeb v oblasti implementace controllingu.

Libuše Smělíková

Nabízíme kompletní služby vedení účetnictví a účetního poradenství. Zastoupení před úřady. Komunikace NJ.

Better Praha, a.s.

Provádění statutárních a forenzních auditů pro soudy, provádění archivace, zpracovávání daňových přiznání a účetnictví včetně účetního poradenství.

Účetnictví on-line, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, personalistiky a mezd. Vedení přes Internet. Zpracování daňového přiznání, poskytování daňového poradenství.

MM - Ing. Martina Mohylová

Vedení jednoduchého účetnictví a daňové evidence. Vypracování daňových přiznání. Vedení účetnictví a daně pro cizince a stálé provozovny.

Účetní kancelář Čížková, s.r.o.

Vedení účetnictví, daňových přiznání, účetní poradenství a vedení účetních. Uvedení předchozích nesrovnalostí do souladu s právními předpisy.

CAMARET, s.r.o.

Provádění činnosti podnikatelských, finančních, organizačních, ekonomických a účetních poradců. Poradenství s vedením účetnictví a daňové evidence.

Daně a audit, s.r.o.

Provádění daňového a účetního poradenství, auditů účetních závěrek podnikatelských i neziskových subjektů a vedení účetnictví.

Ing. Martina Krahulíková

Vedení účetnictví, zpracování mezd, daní z příjmů, DPH, silniční daně a daňových přiznání. Poskytování daňového poradenství.

Ilona Semerádová

Nabídka služeb v oblasti daňového poradenství, likvidátora společností, vedení účetnictví a mzdové agendy.

Ing. Hana Hubrtová

Nabízíme vedení účetní a mzdové agendy se zárukou, zastupování na úřadech, přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné, optimalizace daňového zatížení a ekonomické poradenství.

Ing. Karel Čapek

Poskytujeme vedení účetnictví, vedení daňové evidence včetně zpracování daňového přiznání. Dále nabízíme zpracování mzdové agendy.

Telefon Centrum, spol. s r.o.

Vedení účetnictví, mzdové a personální agendy. Vypracování účetních závěrek a daňových přiznání. Poskytování účetního a daňového poradenství.

Accero, s.r.o.

Poskytování daňového poradensví a vedení učetnictví, mezd, revize a rekonstrukce učetnicví, zastupování na úřadech.

Ing. Renata Tlustáková

Nabídka daňového poradenství, zpracování daňových přiznání a rekonstrukce účetnictví. Zastupování na úřadech a poskytování právního servisu.

Marie Jonášová - Jonas účetnictví

Nabídka kompletního servisu a poradenství v oblasti účetnictví a daní.

Petr Kálal

Poskytování auditorských služeb a ekonomického, daňového a organizačního poradenství.

B+B 2000, s.r.o.

Poskytování daňového poradenství. Vedení účetnictví. Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob.

B.S.E., spol. s r.o.

Nabídka vedení účetnictví pro podnikatele, bytová družstva a neziskové organizace.

Ratio Plus, s.r.o.

Nabídka vedení podvojného účetnictví, daňové evidence a mezd pro malé i velké organizace.

NOVA - servis

Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpracování daní a mezd.

Aldia, s.r.o.

Nabídka vedení daňové evidence a účetní agendy.