Vymáhání pohledávek

Mgr. KRISTÝNA SEDLÁČKOVÁ, advokátka

Mgr. KRISTÝNA SEDLÁČKOVÁ, advokátka

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní a trestní. Můžeme Vám nabídnout sepis a revize smluv, zastupování u soudu, obhajobu v trestním řízení, právní servis při převodu nemovitostí včetně …

Brzy otevírá (v 08:30)

JUSTRINON MANAGEMENT, s.r.o.

Zabýváme se odkupem a vymáháním bankovních pohledávek.

Brzy otevírá (v 08:00)

Ekonprofi, s.r.o.

Zabýváme se řešením problematických pohledávek, zejména mimosoudní dohodou, odkupem pohledávek od finančních institucí a následným řešením ve spolupráci s dlužníky, kteří jsou v dočasných problémech.

SERAF INTERNATIONAL s.r.o.

Jsme společnost, která má dlouholeté zkušenosti s komplexním řešením pohledávek. Vymáháme veškeré druhy pohledávek, ať už fyzických či právnických osob. Tyto pohledávky se nám daří úspěšně dovést do zdárného konce. Proto se po celou tuto dobu držíme na trhu.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

LALOS invest s.r.o.

Zabýváme se hlavně odkupem, správou, vymáháním a prodejem pohledávek .

eKolektor Czech, s.r.o.

Vstřícné vymáhání B2B pohledávek pomocí webové aplikace. S námi se zlepší platební disciplína všech Vašich zákazníků.

VETO HK s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti vymáhání a odkupu pohledávek. Provádíme kontroly přítomnosti nemocných v místě nahlášeného pobytu.

TP Insolvence, v.o.s.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti správy i řešení pohledávek a insolvenčního práva. Poskytujeme poradenství při likvidaci či zániku firem i uvalení exekucí.

KOVA Group a.s.

KOVA Group a.s.

Zajišťujeme veřejné dobrovolné a nedobrovolné elektronické dražby nemovitostí i věcí movitých. Dále pořádáme online aukce majetku. Specializujeme se zejména na dražby, které navrhuje insolvenční správce nebo zástavní věřitel. Dražbám se věnujeme více než 15 …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Sigma Consulting, s.r.o.

Nabízíme odkup a správu pohledávek a zastupování v insolvenčním řízení. Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost.

MACEK.LEGAL - PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS

MACEK.LEGAL - PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS

Poskytujeme právní fullservis pro Váš business se zaměřením na právo obchodních korporací, právo pro startupy, OSVČ, e-shopy a realitní kanceláře. Pomůžeme Vám se zakládáním společností, ochrannými známkami, GDPR, nemovitostmi, vymáháním pohledávek, revizí a …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

CCF Reality, s.r.o.

Správa a údržba nemovitostí. Prodej a odkup pohledávek. Zajištění likvidací závazků, mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek. Služby poskytujeme bankovním subjektům, malým i velkým firmám i fyzickým osobám. Vyplácíme a konsolidujeme závazky. Zajistíme ...

Jindřich Špicar

Zabývám se mimosoudním vymáháním pohledávek, které jsou již po splatnosti. Spolupráce probíhá na základě mandátní smlouvy.

OTEVŘENO (nonstop)

FIXFINANCE, s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti pohledávek, prevence (sledování rejstříků), vymáhání a odkup pohledávek bez poplatků předem. Možnost sledování insolvenčního, obchodního či živnostenského rejstříku a registru nespolehlivých plátců DPH. Pomáháme odbornou ...

Efrema Business, a.s.

Provádíme vymáhání pohledávek. Zajišťujeme mimosoudní, ranné, soudní a exekuční inkaso.

De Winter Group, s.r.o.

Zajištění správy pohledávek. Provádění dražeb.

Lukáš Novák

Realizace konkurzů a likvidací společností. Nákup a prodej pohledávek.

Claim partner s.r.o.

Claim partner s.r.o.

Zabýváme se správou a vymáháním pohledávek. Provádíme jejich audit a outsourcing. Zajistíme mimosoudní i soudní inkaso, terénní vymáhání. Detektivní činnost.

MGR. MARTIN CYPRIS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

MGR. MARTIN CYPRIS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Zaměřujeme se na náhrady újmy na zdraví (dopravní nehody, pracovní úrazy, lékaři), zastupování obětí trestných činů, obhajobu obviněného, rodinné právo a ochranu osobnosti. Samozřejmostí je zastupování před soudy v celé ČR.

zkrizeven.cz

Pomáháme společnostem a podnikatelům získat ty správné informace pro jejich efektivní rozhodování s využitím s využitím dostupných analytických metod a vlastní zkušenosti. Zvládneme vyvést vaši společnost z krize, řídit vaše pohledávky a pomoci vám v rozvoji …

Ruská inkasní s.r.o.

Nabízíme komplexní správu pohledávek, odkup pohledávek a vymáhání pohledávek. Působíme v ČR i v zahraničí. Pracujeme bez záloh. Konzultace zdarma, samozřejmostí je absolutní diskrétnost a mlčenlivost. Možnost zajištění zástupu profesionálními vyjednavači na …

Advokátní kancelář Čermák Legal

Advokátní kancelář Čermák Legal

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti práva nemovitostí (kupní, darovací smlouvy), obchodního práva (zakládání společností), práva rodinného (rozvodové řízení, řízení o svěření do péče a výživné) a občanského, dále také v oblasti ...

Brzy otevírá (v 08:30)

PORTATOR, s.r.o.

Zabýváme se správou a vymáháním pohledávek včetně inkasního servisu či odkupem a prodejem pohledávek. Provádíme analýzy pohledávek i určení aktuální tržní ceny. Služby: Exekuce.

Real Kredit, a.s.

Real Kredit, a.s.

Nabízí financování nemovitostí - hypoteční úvěry přes bankovní domy. Realitní činnost. Společnost REAL KREDIT, a.s. je českou společností s vlastním know-how vytvořeným mnohaletou zkušeností ve splátkovém prodeji a nabídce finančních produktů.

JUDr. Vít Novozámský

Provádíme exekuční činnost.

Brzy otevírá (v 08:00)

EOS KSI Česká republika, s.r.o.

Správa peněžního toku a pohledávek v oblasti fyzických a právnických osob. Nabízíme řešení dle individuálních potřeb klienta. Své služby nabízíme po celé Evropě a USA. Mimosoudní a soudní, zahraniční inkaso, exekuce, hospodářské informace.

Brzy otevírá (v 08:00)

Jaroslava Šafránková JUDr.

Poskytování právních služeb ve všech oborech práva se zaměřením na občanské, trestní, obchodní, správní a pracovní právo. Daňové poradenství, vymáhání pohledávek. Smlouvy, podání, zastupování i obhajoba v civilních i trestních věcech před soudy.

LogiCall Česká republika, s. r. o.

Zajistíme pro vás: správu pohledávek, aktivní komunikaci s neplatícími klienty, sledování splatností faktur, administrativní servis fakturace a hromadné zasílání poštovních, e-mailových a SMS zpráv, individuální komunikaci s dlužníkem po telefonu i ...

Mgr. Daniel Vlček – soudní exekutor

Vymáhání pohledávek, sepisování soukromých listin, úschova peněz, úschova listin, úschova cenných papírů a věcí, exekutorské zápisy, exekuce, dobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí.

CREDIT CZ, spol. s r.o.

CREDIT CZ, spol. s r.o.

Poradenská činnost. Vymáhání pohledávek a odkup pohledávek. Realitní a detektivní činnost.

Debit Finance, s.r.o.

Nákup a prodej vymáhání pohledávek..Ekonomické a organizační poradenství. Obchod a služby.

OSPEN, s.r.o.

Pohledávky - komplexní služby. Vymáhání, správa a dozor nad celým portfoliem pohledávek, prověřování bonity, kreditní limity, zajišťování pohledávek, směnečné operace. Odkupy celých souborů pohledávek. Zajištěn advokát, exekutor, úzká součinnost.

Mašek advokáti s.r.o.

Poskytujeme služby v oborech (i pouze přes internet): systematizované vymáhání pohledávek, právo společností, sepisy smluv v nemovitostech. Zajistíme Vám virtuální sídlo Vaší firmy.

JUDr. Igor Ivanko

Zajištění exekuční činnosti, exekuce pohledávek v právní moci v rámci České republiky. Nabídka úschovy věcí, cenných papírů a peněžních prostředků.

Brzy otevírá (v 08:00)

A06 Omega Servis, s.r.o.

Řešení pohledávek za právnickými a fyzickými osobami - odkup pohledávek, přímé vymáhání, mimosoudní inkasa, ekonomické zápočty a správa portfolia. Služby exekutora. Klademe důraz na osobní kontakt s dlužníkem. Působnost po celé ČR.

AVP Total Money s.r.o.

Vymáhání pohledávek obchodního i soukromého charakteru. Návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace.

Vakano, s.r.o.

Nabízíme vymáhání a odkup pohledávek, prověřování obchodních partnerů, ochranu proti průmyslové špionáži a detekci odposlechů, ochranu osob a majetku, elektronické zabezpečovací systémy.

B4B INKASSO s.r.o.

B4B INKASSO s.r.o.

Vymáhání, inkaso a management pohledávek, soudní a exekuční inkaso.

Damocles, s.r.o.

Nabízíme Vám spolupráci v oblasti řešení pohledávek. Klademe důraz na osobní jednání a přímý kontakt s dlužníkem. Specializujeme se hlavně na leasingovou problematiku.

Pavel Krbec

Inkaso pohledávek, obchod s pohledávkami, snižování závazků, likvidace společností, krizové řízení, služby spojené s pohledávkami a závazky.

Radovan Gondek – RG System

Inkaso a burza pohledávek, zápočty, postupování pohledávek, komplexní řešení pohledávek v ČR, SR a Polsku. Řešení pohledávek mimosoudní cestou. Návrhy na konkurzní řízení.

Realbohemia, a.s.

Nabízíme vymáhání a správu pohledávek, soudní a exekuční řešení pohledávek. Dále provádíme ocenění a odkup portfolií pohledávek. Poskytujeme realitní služby.

SCG servis, s.r.o.

Odkup pohledávek z konkurzních podstat, odkup DHIM a zásob, vymáhání a správa pohledávek.

Digital Promoters s. r. o.

Digital Promoters s. r. o.

Společnost Digital Promoters poskytuje všem podnikatelským i soukromým subjektům širokou nabídku produktů a služeb, a to v oblastech internetových technologií, grafiky a designu, marketingu, tiskovin a mnoha dalších. Vymáhání pohledávek.

Stanislav Tomeš-Severočeská bezpečnostní služba-T

Fyzická ostraha majetku a osob, převozy a doprovody cenností, montáž zabezpečovacího a protipožárního systému a vymáhání pohledávek.