Vymáhání pohledávek

JUDr. Marek Kříž Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního. Dále nabízím sepisování všech druhů smluv a žalob, zastupování před státními orgány a soudy všech stupňů, ověřování podpisů, zajišťování úschovy peněžních ...

Ing. Lubomír Brychta

Vymáhání pohledávek a závazků. Nabídka detektivních služeb.

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.

Poskytujeme řešení v oblasti pojištění souvisejícího s obchodní činností. Zajišťujeme pojištění pohledávek, vymáhání pohledávek a prevenci rizik.

Ing. Milan Beneš

Vymáhání pohledávek věřitelů od jejich dlužníků mimosoudním způsobem.

INKASO CB, s.r.o.

Zajištění mimosoudního vymáhání pohledávek.

Hosín 176 +

Dynamic Solvent , s.r.o.

Vymáhání a odkup pohledávek v ČR i zahraničí, spolupráce s exekutorem.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Artur Collina

Vymáhání, odkup a správa pohledávek. Nabídka rozhodčího řízení a exekucí.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

B. D. A. Security, s.r.o.

Zabýváme se ochrannými a detektivními službami, ochranou majetku, osob a vymáháním pohledávek.

Liquida ČR, s.r.o.

Zajištění upomínkového servisu, inkasa, správy a vymáhání pohledávek. Poskytování právního poradenství.

Drawin, s.r.o.

Nabídka správy, mimosoudního inkasa a kapitalizace pohledávek. Provoz detektivní a zpravodajské kanceláře.

Credit Management, a.s.

Zajišťujeme komplexní služby při správě a vymáhání pohledávek (mimosoud, soud, exekuce). Pořádáme zajímavé semináře a školení pro jednotlivce i firmy. Poskytujeme služby a poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i dodavatele.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Advokátní kancelář - Bureš Maglia

Advokátní kancelář. Poskytujeme komplexní advokátní služby se zaměřením na obchodní, občanské, smluvní a správní právo. Zastupování v soudních sporech, sjednávání smluvních podmínek, pracovní právo. Právní pomoc při vymáhání pohledávek.

B. D. SAFE, s.r.o.

B. D. SAFE, s.r.o.

Činností firmy je vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou z obchodního sektoru tak soukromého. Provádíme odkup pohledávek, prověřování obchodních partnerů a jejich bonity. Další informace o službách firmy získáte na našich webových stránkách.

MONDETA, s.r.o.

Prodej prvkú automatizační zabezpečovaci a kamerové techniky

Jevišovice 97 +
JUDr. ZIMA Josef, právní a inkasní kancelář

JUDr. ZIMA Josef, právní a inkasní kancelář

Pokud se rozhodnete řešit dluhy svých dlužníků cestou mimosoudního inkasa pohledávek ( mimosoudního vymáhání pohledávek) za využití služeb naší kanceláře, stačí již pouze domluvit se na obsahu a podpisu mandátní smlouvy a plné moci.

SHELDON, a.s.

Zabýváme se vymáháním pohledávek.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Vo & Be, spol. s r.o.

Nabídka vymáhání a odkupu pohledávek, poskytování detektivních a informačních služeb a odebírání předmětů leasingu.

Pohledávky & Poradenství, s.r.o.

Společnost se zabývá vymáháním pohledávek, poskytováním kompletního servisu ve věcech ekonomického poradenství a krizového managementu.

Mgr. Milan Pěcha

Provádíme vymáhání pohledávek a právní poradenství.

JUDr. Jaromír Malý, advokát

JUDr. Jaromír Malý, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné, pracovní a trestní právo, řešení pohledávek, vypořádání majetku a převody vlastnictví nemovitostí.

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

Kresta, s.r.o.

Specializujeme se na odkup majetku z konkurzních podstat a podniků v likvidaci.

VYMÁHÁNÍ, SPRÁVA POHLEDÁVEK - S.R.P. 21

Již od roku 2000 jsme pomohli desítkám firem a občanů s jejich pohledávkami.. Respektujeme obchodní zájmy klienta – věřitele. Pracujeme důsledně a diskrétně. Též správa pohledávek - podstatou je zajistit Vaše pohledávky tehdy, než se stanou nedobytnými, to se …

DEBT COLLECTORS s.r.o.

Specializují se na odkup pohledávek od finančních institucí, na oblasti úvěrů, půjček, leasingů, vymáhání neplacení nájemného. Zajišťují vystěhovávání nebytových i bytových prostor, dopravu a stěhování, náhradní ubytování, spolupráce a konzultace, exekuce a …

Inkasní a bezpečnostní agentura

Zabýváme se inkasními službami, vymáháním a odkupem pohledávek, odebráním předmětů leasingu, vyhledáváním osob a ochranou osob a majetku.

JUDr. Karel Urban - soudní exekutor

JUDr. Karel Urban - soudní exekutor

Provádíme exekuci ukládající zaplacení peněžité částky, realizuje dražby a aukce movitých věcí, nemovitostí, sepisuje exekutorské zápisy se svolením k exekuci a o osvědčení děje a stavu věci. Dále poskytuje právní pomoc v souvislosti s exekucí.

IREJ, s.r.o.

IREJ, s.r.o.

Vyhledávání a hlídání insolvencí. Sledování dlužníků. Provozování insolvenčního rejstříku.

Vymahatelské firmy, vymáhání pohledávek a dluhů

Prověřené kvalitní vymahatelské a inkasní společnosti na vymáhání pohledávek a vymáhání dluhů, směnek, odkup pohledávek a exekuce. Výběr kvalitních vymahačů, právníků a exekutorů. Seznam kvalitních služeb.

KOMAKO CREDIT SERVIS s.r.o.

Firma zajišťující vymáhání dluhů a odkup pohledávek. Jsme specialistou v oboru a přesvědčíme Vás o tom. Zajišťujeme vymáhání dluhů především v městech Teplice, Chomutov, Most a Litvínov.

S.B.S Services s.r.o.

S.B.S Services s.r.o.

Agentura nabízí ostrahu objektů, recepční službu, shopping guard, ostrahu akcí, osobní ochranu, detektivní činnost, bezpečnostní audit, audit požární ochrany, audit bezpečnosti práce, průmyslový kamerový systém, domácí kamerový systém, exekuce a pohledávky.

HYNST Advisory, s.r.o.

Společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Cash Recovery, s.r.o.

Specializujeme se na efektivní a rychlé inkaso pohledávek z obchodního styku (B2B) bez vstupních poplatků. V oblasti soudního inkasa spolupracujeme s JUDr. Danou Kučerovou.

AMM holding, a.s.

Zajišťujeme vymáhání pohledávek, právní servis, zajištění staveb a jejich financování, pomoc při insolvenčním řízení včetně likvidace firem.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Creditreform, s.r.o.

Zprostředkováváme inkaso od dlužníků a poskytujeme hospodářské informace o firmách.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

PROCESINVEST, a.s.

PROCESINVEST, a.s.

Hradíme náklady spojené s vedením soudních sporů, s nárokem od 500tis. Kč v ČR i v zahraničí, soudní poplatky, odměny advokátů, znalecké posudky aj. Financování není půjčka, nárok na odměnu vzniká po úspěšném ukončení sporu a je stanoven jako část výnosu. ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

C.G. GROUP, a.s.

C.G. GROUP, a.s.

Nabídka služeb v oblasti boje s platební nekázní a servisu od poradenských služeb až po převzetí firmy v rámci krizového řízení.

SKS - Dobříš, spol. s r.o.

Provoz realitní kanceláře. Zprostředkování prodeje, pronájmu a výkupu nemovitostí.

VD AMOS, družstvo

Zabýváme se nákupem a prodejem pohledávek, vymáháním pohledávek na mandátní smlouvu, jejich odkupem od likvidátorů a insolvenčních správců.

RENDITA REALIS CZ, a.s.

Zajištění odkupu a správy pohledávek. Nabídka zprostředkování koupě a pronájmu nemovitostí a poradenství v oblasti účetnictví a daní.

TiV, spol. s r.o.

TiV, spol. s r.o.

Vymáhání a správa pohledávek mimosoudním inkasem.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

SLAVIA INVEST, a.s.

Nabídka služeb v oblasti vyhledání věřitelů, zpracování a podání návrhu na prohlášení konkurzu, přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

O.I.D.S, spol. s r.o.

Nabídka vymáhání pohledávek a dluhů, insolvence a exekuce. Poskytování poradenství v oblasti dlužníků, neplatičů a věřitelů.