Vymáhání pohledávek

SLAVIA INVEST, a.s.

Nabídka služeb v oblasti vyhledání věřitelů, zpracování a podání návrhu na prohlášení konkurzu, přihlášení pohledávky do konkurzu či likvidace.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

O.I.D.S, spol. s r.o.

Nabídka vymáhání pohledávek a dluhů, insolvence a exekuce. Poskytování poradenství v oblasti dlužníků, neplatičů a věřitelů.

I. C. Finance Corp., s.r.o.

I. C. Finance Corp., s.r.o.

Správa a odkup pohledávek či směnek. Poskytování poradenství.

Deredes, s.r.o.

Vymáhání pohledávek pro občany, firmy i stát po celé ČR a EU. Vymáháme pohledávky již od sta korun, provádíme i odkup.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

N.A. 2000, s.r.o.

Nabízíme mimosoudní vymáhání a preventivní právní zajištění pohledávek, informace o problematice pohledávek.

Credit One, a.s.

Nabídka správy, analýzy a vymáhání pohledávek formou mimosoudního, soudního a exekučního řízení.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Finanční skupina SMART Corporation

Finanční skupina SMART Corporation

Jsme stabilní a dynamická finanční skupina – prostřednictvím dceřiných společností nabízíme široké spektrum kvalitních finančních služeb domácnostem, podnikatelům, firmám i veřejnoprávním institucím. Nabízíme optimální a rychlé řešení svých potřeb zejména v …

SINCRA Czech, s.r.o.

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti vymáhání pohledávek a právní pomoc v oblasti obchodního a občanského práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Nezávislý rozhodčí soud ČR

Nabídka právního vymáhání pohledávek pro fyzické a právnické osoby, podniky či instituce. Poskytování právního poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 22:00)

JUDr. Vít Lebeda - advokátní kancelář

JUDr. Vít Lebeda - advokátní kancelář

Advokátní kancelář. Poskytujeme právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, smluvní, pracovní právo, vymáhaní pohledávek, exekuce. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích. Provádíme převody nemovitostí a advokátní úschovy.

REVITAL SERVIS, s.r.o.

REVITAL SERVIS, s.r.o.

Zajišťujeme vymáhání pohledávek rychlou a nekompromisní cestou. Nabízíme dynamickou prevenci v obchodní praxi. Máme (dlouhodobé) zkušenosti. Vykonatelný titul bez zdlouhavých soudních průtahů, při aplikaci zákona 216/1994 Sb. O rozhodcích.

EKP Praha s.r.o.

EKP Praha s.r.o.

Naše společnost se dvěma pobočkami po ČR se zabývá výhradně vymáháním a odkupem pohledávek, spolupracujeme s exekutorem. Plně se věnujeme pouze této problematice. Pohledávky jako jediná společnost skutečně ihned odkoupíme či na ně poskytneme zálohu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

NEXS, s.r.o.

Provádíme vymáhání pohledávek a exekuce.

Vladimír Holiš

Řešení a vymáhání pohledávek. Zajištění půjček, úvěrů, hypoték. Nabídka rozhodčího řízení, arbitráže či platebních rozkazů.

OTEVŘENO (nonstop)

PROINKASO SERVICE, s.r.o.

Zabýváme se vymáháním a odkupem pohledávek a řešením závazků.

Reform-Invest, s.r.o.

Provádíme správu a inkaso pohledávek, zajišťujeme reklamu na internetu a zprostředkování finančního poradenství.

Global Inkaso, s.r.o.

Vymáhání a správa pohledávek soudní i mimosoudní cestou pro právnické i fyzické osoby včetně poskytování právního servisu. Nabízíme bezplatné poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

JL finance, s.r.o.

Nabídka vymáhání a odkupu pohledávek. Zprostředkování mezinárodního obchodu.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

AD IN, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

F-Financial Consulting, s.r.o.

Nabízíme finanční půjčky, vymáhání a odkup pohledávek.

Sedryk Company, s.r.o.

Provádíme restrukturalizace a reorganizace společnosti, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení. Nabízíme finanční a organizační poradenství.

Cashdirect, a.s.

Nabídka služeb v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

ARGEMON INVEST s.r.o.

ARGEMON INVEST s.r.o.

Společnost zabývající se vymáháním pohledávek, jejich správou a odkupem ve všech stádiích jejich existence. Pro své klienty provádíme vymáhání pohledávek od jejich dlužníků v rámci upomínkového řízení, soudního vymáhání pohledávek včetně následné exekuce. ...

Martin Havlina

Vymáhání inkaso pohledávek. Zajišťujeme finanční služby, investiční poradenství, nabízíme pojištění.

Vondráček & partners, s.r.o.

Vymáhání a odkup pohledávek. Zprostředkování exekučního řízení. Zajištění ochrany osob a majetku.

Iron Tiger Company, a.s.

Zabýváme se vymáháním a odkupem pohledávek, detektivní činností či ochranou osob a majetku.

PERSONAL GROUP, s.r.o.

PERSONAL GROUP, s.r.o.

Inkaso pohledávek, vymáhání dluhů, ochrana osob a majetku, detektivní služby. Zaručujeme naprostou diskrétnost našich klientů a profesionální přístup. Veškeré služby provádíme na základě udělených koncesí dle nového novelizačního zákona.

CREDIT INKASO, s.r.o.

Společnost reprezentuje komplexní inkasní proces, zajišťuje mimosoudní, soudní inkaso i exekuční inkaso.

Inkasní & Exekuční kancelář, s.r.o.

Vymáhání a správa pohledávek. Provádíme fyzický kontakt s dlužníky po celé ČR a EU. Dále nabízíme právní a exekutorské služby.

OTEVŘENO (nonstop)

ABEWY EXE GROUP, s.r.o.

Správa, vymáhání a odkup pohledávek.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Vymáhací, a.s.

Nabízíme služby v oblasti vymáhání pohledávek a informací o bonitě klienta.

Jan Novotný

Soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek, právní poradenství.

OTEVŘENO (nonstop)

RUSIANA, s.r.o.

Nabízíme vymáhání pohledávek, detektivní služby, ochranu a ostrahu osob a majetku.

US business, s.r.o.

Vymáhání pohledávek, nabídka detektivnch služeb, osobní ochrany, ozbrojeného doprovodu a řešení exekucí.

Růžena Tancošová

Provádíme vymáhání pohledávek pro fyzické a právnické osoby na základě mandátní smlouvy a plné moci.

Jakub Hradec

Vymáhání pohledávek dle platných předpisů a podepsaných smluv.

MONEYBACK, spol. s r.o.

Vymáháme pohledávky a poskytujeme poradenství v oboru.

Karel Zwettler

Nabídka mimosoudního vymáhání pohledávek.

PROFIGENTA SKS, s.r.o.

Nákup a prodej pohledávek a výběr vhodných pohledávek.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

CAC CREDIT a.s.

CAC CREDIT a.s.

Jsme finančně silná a stabilní společnost, která patří mezi významné poskytovatele půjček a úvěrů na českém trhu. Klientům nabízíme neúčelové půjčky pro fyzické osoby a podnikatele, spotřebitelské úvěry v prodejnách obchodních partnerů a správu, odkup a ...