Výroba čisticí a filtrační techniky

Karel Procházka

Výroba a prodej filtračních vložek pro filtraci kapalin a vložek s aktivním uhlím ve standardních délkách.

filtertechnik.Europe CZ s.r.o.

Zabýváme se výrobou filtrů. Realizujeme protlačovací a zvlákňovací tryskové filtry, těsnění, filtrační elementy, pásy i svíčky, lícovací opěrné desky, síta pro domácnost, nástěnné či stropní osvětlení. Dále nabízíme drátěné tkanivo.

AC TECHNOLOGIES s.r.o.

Poskytujeme průmyslové odprášení, filtrace, odprašování, odsávání. Vyrábíme prachové filtry, hadicové filtry, vzduchotechniku, engineering.

BVS aqua s. r. o.

BVS aqua s. r. o.

Výroba a prodej: aktivační čistírny odpadních vod, komunální, čerpací stanice do tlakové kanalizace a pro čerpávání. Poradenství při řešení likvidace odpadních vod, vodoměrné šachty.

Klartec cz, s.r.o.

Výroba a prodej odlučovačů ropných látek, lapačů tuku, retenčních, akumulačních a vsakovacích nádrží či vodoměrných šachet.

Air Filters F, s.r.o.

Výroba vzduchových filtrů pro ventilační či klimatizační systémy a filtrů pro průmysl a stavebnictvi.

RAST Corp.CZ, s.r.o.

Výroba a prodej úklidových mikrovláken, mopů, vozíků a příslušenství.

EKOMVO, s.r.o.

Výroba, dodávky a montáže technologií a zařízení pro ekologii se specializací na komunální a průmyslové čistírny odpadních vod, aerační systémy, hygienizace.

AQUAFORM CZ, s.r.o.

Výroba a servis čistíren odpadních vod, jímek, septiků, zemních filtrů, čerpacích šachet a odlučovačů tuků či ropných látek.

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Jsme firma provádějící generální dodávky vodohospodářských a pozemních staveb. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou dodávky investičních celků čistíren odpadních vod a úpraven vod a provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu.

AQUATERM, s.r.o.

AQUATERM, s.r.o.

Výroba kotlů a technologických zařízení na úpravu vod. Dodávky, opravy, návrhy a montáže kotelen a úpraven vody.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

BMT, s.r.o.

Vyrábíme a prodáváme čistírny odpadních vod, lapače tuků, septiky a čerpací šachty. Nabízíme vodoměrné šachty, plastové nádrže a jímky.

VYROUBAL TEXTILES, s.r.o.

VYROUBAL TEXTILES, s.r.o.

Vyrábíme netkané textilie Pervin/Perlan, zpracování netkaných textilií pro průmysl a zdravotnictví, včetně potisku. Filtrace mléka a jiných kapalin v potravinářství, filtrace i chladících emulzí (Pervin/Perlan, Fiché).

Budětsko 120+

TEZAS servis a.s.

Prodáváme autobusy Karosa a náhradní díly. Poskytujeme záruční a pozáruční servis, protektorování pneu, pneuservis, certifikaci tachografů, servis transportního chlazení Thermo King. Vyrábíme mycí kartáčové linky pro autobusy a nákladní vozidla.

HIT CZ -  Filtrační sáčky s.r.o.

HIT CZ - Filtrační sáčky s.r.o.

Vyrábíme přes 250 druhů papírových a 30 druhů látkových antibakteriálních sáčků do vysavačů z netkané textilie. Dále dodáváme různý sortiment pro filtraci vzduchu a údržbu podlahových krytin.

ANAH + SK s.r.o.

Výroba plastových svařovacích drátů pro potravinářské a ostatní účely. Šachty odpadních vod, vodoměrné šachty, septiky, odsávání do galvanoven, celoplastové vany, sudy na víno. Ostatní výroba – bazénové vložky, lavice na tenisové kurty, zateplení aut, PVC ...

ASIO, spol. s r. o. – čistění a úprava vody

Specializujeme se na čištění odpadních vod a čistění vzduchu. Pro domácnosti, města, obce a průmysl vyrábíme čistírny odpadních vod (čističky odpadních vod), nádrže na vodu, jímky a další technologie a výrobky na úpravu vody nebo čištění vzduchu.

Vodohospodářská technologie Brno, s.r.o.

Technologické celky pro úpravu pitných, průmyslových a odpadních vod "na klíč" (včetně bazénů). Zahrnuje technologický postup, projekt, výrobní dokumentaci, výrobu, montáž, předání do provozu se souhlasem hygienického orgánu, záruční a pozáruční ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Milan Ertl

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY: kanalizace splaškové i dešťové, jímky, septiky, čistírny odpadních vod, vodovody, rybníky (provádění i čištění), úpravy vodotečí. ZEMNÍ PRÁCE: rozsáhlé zemní práce a veškeré terénní úpravy včetně opěrných ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Meliorace České Budějovice spol. s r.o.

Vodohospodářské stavby, speciální práce ekologické, likvidace odpadů, meliorace, zemní práce, nákladní doprava, čištění odpadních vod. Zahrnuje výstavby a údržbu vodních toků.

REVIS-LIBEREC, spol. s r.o.

Realizujeme inženýrské sítě. Zahrnuje vodovody a vodovodní přípojky, plynovody, kanalizace a kanalizační přípojky, teplovody a parovody, stavby čistíren odpadních vod a technologických objektů na kanalizačních stokách a vodovodních řadech. Dodáváme pro ...

HESKO - ekologické stavby, spol. s r.o.

Realizace inženýrských staveb a čistíren odpadních vod včetně jejich údržby a provozu.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Specializujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizačních řádů a vodohospodářských děl. Realizujeme plynovody, silniční stavby, mosty. Výrobní program zahrnuje i čistírny odpadních vod, skládky, vodohospodářská díla. Nabízíme zemní práce, betonářské práce a ...

Josef Matyásek

Veškeré stavební práce, vyrábí jímky, septiky a vodovodní šachty. Termoizolace aut.

TEROVA, s.r.o.

Výroba a prodej, septiků, žump, kanalizačních a vodoměrných šachet a pískových filtrů.

Bazény Machov

Bazény Machov

Vyrábíme výrobky z polypropylenu - bazény, sklokeramické bazény, zastřešení, septiky, jímky na vyvážení. Vodoměrné šachty, lapače ropných látek, lapače tuků a jiné. Dodáváme veškeré bazénové příslušenství, vířivé vany. Prodej, montáž, servis.

Ing. Tomáš Fuka, CSc., MBA

Návrhy čistíren odpadních vod, galvanických linek a neutralizačních stanic. Optimalizace chemických a biologických procesů.

Brzy zavírá (17:00)

LIBERA ANTIK, s.r.o.

Výroba a prodej čistíren odpadních vod.

Brzy zavírá (17:00)

STROJON, spol. s r.o.

Výroba tlakových nádob, výměníků tepla a plynových filtrů pro chemický a petrochemický průmysl.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Watek, s.r.o.

Watek, s.r.o.

Ultračistá voda – úprava vody: vyrábíme a dodáváme přístroje na úpravu vody pro laboratorní i technologické účely a celky. Zařízení na úpravu vody pro průmysl, pitné vody pro malé aglomerace a malé objekty. Dodáváme i odstředivá a dávkovací čerpadla.

BIOREAL, spol. s r.o.

Vyrábíme čistírny odpadních vod pro rodinné domy, penziony, obce i podniky. Nabízíme septiky, žumpy, přečerpávací jímky vod či bazény.

Messer EnviroTec, s.r.o.

Messer EnviroTec, s.r.o.

Provádíme vývoj, výrobu, prodej a servis zařízení pro čistotu ovzduší, odsávání a filtrační zařízení pro ochranu pracovních prostředí v kovozpracujícím průmyslu.

Huber CS, spol. s r.o.

Huber CS, spol. s r.o.

Dodáváme kvalitní technologická zařízení z nerezové oceli pro čištění a úpravu vody od celosvětově vedoucí firmy v tomto oboru s mnohaletou tradicí. Čistírny odpadních vod-projekce, dodávky, montáže.

K&K TECHNOLOGY, a.s.

Dodáváme investiční celky čistíren odpadních vod včetně jejich počítačových řídících systémů. Stavíme bioplynové elektrárny na zpracování biomasy.

Ing. František Svoboda CSc.

Řešení projektů a realizace úpraven pitné i bazénové vody. Nabídka poradenství a odborných posudků.

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Ing. Stanislav Matyšek

Ing. Stanislav Matyšek

Projekce, výroba, instalace a servis ponorných míchadel. Nabídka pomaluběžných ponorných míchadel pro ČOV.

LACON, s.r.o.

Výroba sáčků a filtrů do vysavačů.

Aqua IMPEX, spol. s r.o.

Aqua IMPEX, spol. s r.o.

Nabízíme plastové jímky, septiky, vodoměrné šachty, čerpací šachty, odlučovače, lapáky tuku, nadzemní, podzemní a průmyslové nádrže.

Power Plastics, s.r.o.

Power Plastics, s.r.o.

Kompletní řešení úpravy a filtrace vody. Filtry trubní, pískové, automatické sítové, separátory. Odstraňování Fe, Mn, systémy UV čištění, RO, EDI. Tradičně dodáváme plastové trubky, tvarovky, armatury manuální i automatické, průtokoměry, míchadla.

Jan Švancar

Výroba a montáž plastových nádrží, septiků, filtrů, bazénů a vodoměrných šachet. Dodávka a montáž ČOV.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

SeFKo, s.r.o.

Výroba, opravy a montáže vzduchových filtračních zařízení. Nabídka zámečnických prací.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Monika Sikorová

Monika Sikorová

Firma se zabývá výrobou a distribucí čističek odpadních vod.

USBF Technology - biologické čistírny odpadních vod

USBF Technology - biologické čistírny odpadních vod

Dodáváme spolehlivé, provozně nenáročné čističky vody - domovní čistička odpadních vod MICROCLAR řady AT, EUROCLAR řady DC, balené ČOV MINICLAR řady BC a komunální ČOV čistírny OXICLAR. Dodáváme plastové nádrže, jímky, vodoměrné šachty, filtraci.

Brzy zavírá (17:00)

CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.

Výroba, montáž a opravy odsávacích a filtračních zařízení.

Renata Macháčková

Vyrábíme a dodáváme septiky a jímky.

Církvice 228+

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)