Těžba hornin a nerostů

Bez geologie a geodezie se dnes nelze obejít

Současný svět je nekonečně složitým a komplexním prostředím. K zajištění fungování společnosti je zapotřebí obrovské spousty informací a vědomostí na obecné i individuální úrovni.
www.atlasfirem.info/novinka-143-geodezie-geologie.html

Omya CZ s.r.o.

Omya CZ s.r.o.

Těžba vápence. Jsme držitelé certifikátů: ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Vápenná 445+

PROLOMY s.r.o.

Zabýváme se těmito činnostmi: těžba hornin nedestruktivními metodami, drcení a třídění hornin, zemní a výkopové práce v těžce-rozpojitelných horninách, demolice objektů, prodej kameniva.

Rýžování zlata - splav na rýžování zlata

Rýžování zlata v ČR - Splav na rýžování zlata.

Kravaře

Ing. Dušan Vrága, MONTANA MORAVIA - báňská a znalecká kancelář

Nabízíme konzultační činnost a služby závodního lomu, bezpečnostního technika, projektanta a zpracování znaleckých posudků - vše pro povrchovou těžbu nerostných surovin, včetně sanačních a rekultivačních prací, důlních škod, ocenění těžebních práv a ložisek …

SPONGILIT PP, s.r.o.

Těžba, zpracování a prodej opuky.

Hředle 22+

KERAMOST, a.s.

Těžba a zpracování bentonitů, steliv, znělce a prodej metakaolinu. Pronájem kanceláří. Zajištění důlně měřické činnosti. Elektronické aukce. Opravy a kontrolní vážení vozidel. Archivace dokumentů.

ZAVŘENO (Otevírá St 06:00)

Slezské kamenolomy a. s.

Výroba obkladů, dlažby a pomníků z přírodního kamene. Sekání a zlacení písma.

František Žoček RWS - Red and White Stone

Nabízíme Vám následující služby a materiál: Pískovcové zdivo (haklíky, kopáky) na zahradní a obvodové zdi, na podezdívky domů a plotů, kvádrové zdivo pro stavbu mostů, pískovcové překlady, portály, ostění oken a dveří, kámen regulační, soklový, ...

KOEXPRO OSTRAVA - NÁŘADÍ, MANIPULAČNÍ, PROTIPOVODŇOVÁ TECHNIKA, DŮLNÍ PROGRAM

Vývojový, výrobní, prodejní a servisní program společnosti v oblasti nářadí, strojních zařízení a technologií určených prioritně pro uhelné hornictví a dobývání hornickým způsobem. Též výroba a prodej: speciální nářadí, stroje a manipulační technika určená …

Kalcit, s.r.o.

Těžba, zpracování a komplexní dodávky vápence.

Písek Ostrava, s.r.o.

Dobývání nevýhradních nerostů včetně jejich úpravy a zušlechťování. Odstraňování odpadů vyjma nebezpečných.

Kámen Becke Moravia, s.r.o.

Zabýváme se těžbou, zpracováním a aplikací přírodního kamene.

LINDMON, s.r.o.

LINDMON, s.r.o.

Nabídka zemních prací. Těžba hornin hydraulickými kladivy.

DIAMO, státní podnik

Organizace, která realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Provádíme sanační práce, těžbu radioaktivních nerostů, průzkumné ...

LB MINERALS, s.r.o.

Zabýváme se především těžbou, úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků.

Perfecta Progres, s.r.o.

Zabýváme se těžbou a úpravou nerostných surovin.

Ing. Bohumil Kot

Zabýváme se nákupem, prodejem a těžbou nerostů. Provádíme úpravy skla.

DR Trans EU, spol. s r.o.

Zabýváme se úpravou nerostů a těžbou rašeliny i bahna.

Bubovice 46+

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Historické rudné doly Mědník, z.s.

Starý důl pro veřejnost, k vidění jsou chodby, které jsou ve valné většině v původním stavu a jen minimálně narušeny uranovým průzkumem z 50-tých let minulého století. K prohlédnutí jsou pozůstatky ruční těžby na několika místech, figurína dítěte ve ...