Jazykové korektury

Jiří Němec

Provádění jazykových korektur česky psaných textů v tištěné i elektronické podobě. Nabídka gramatické, stylistické a věcné úpravy textů.

Jana Vanhees - PŘEKLADY, TLUMOČENÍ, KOREKTURY

Nabídka překladů a tlumočení španělského i anglického jazyka a korektury textů.

Alena Žitníková

Provádění jazykových, stylistických a typografických korektur v českém jazyce.

Lenka Křížová

Provádění korektury českých textů, firemních dokumentů, tiskovin a školních prací.

Mgr. Jana Válková

Nabídka komplexní jazykové korektury česky psaných textů v tištěné i elektronické podobě. Úpravy pravopisné, gramatické, stylistické a věcné.

Mgr. Dagmar Guhryová

Nabídka redakčních prací, tvorby textů, jazykových korektur, poradenské, konzultační, lektorské činnosti v oblasti českého jazyka a společenských věd.

Mgr. Eva Navrátilová

Nabídka gramatických, stylistických a obsahových korektur českých textů se zaměřením na knihy, časopisy a www stránky. Zajištění typografických úprav.

Jiří Horák

Provádíme pravopisné, morfologické, syntaktické a stylistické opravy textů. Nabízíme práci s textem na rozhraní korektury a tvorbu nových textů.

PhDr. Lenka Housková

Nabízíme jazykové korektury a překlady, tvoříme texty na webové stránky, k propagaci a články.

Ing. Jaroslav Holba

Provedeme pravopisné a gramatické korektury textů v českém i slovenském jazyce. Pomůžeme se zpracováním diplomek, seminárek či bakalářek a referátů.

Mgr. Eva Růžičková

Nabízíme služby v oblasti jazykové korektury, editace či stylizace textů a přepis textů.

Mgr. Hana Uhráková

Provádíme pravopisné, jazykové, stylistické, typografické i věcné korektury. Kontrolujeme všechny druhy textů, publikace, diplomové práce či letáky.

Petr Lehečka

Nabízíme jazykové korektury, stylistiku, gramatiku a copywriting.

Mgr. Milada Boháčková

Nabízím jazykové korektury češtiny a překlady z i do němčiny a angličtiny.

Mgr. et Mgr. Tomáš Krejčiřík

Nabízíme provedení korektury textu, psaní textu pro web, tvorbu reklamních textů, překlady z češtiny do slovenštiny a obráceně.

Jiří Simbartl

Provádíme jazykové a stylistické korektury, redakce a tvorby textů.

Lenka Karpíšková

Nabídka korektury česky psaných textů a přepisů a formátování textů.

František Prokop

Korektury a stylistické úpravy českých knih, dokumentů, www stránek, diplomových a bakalářských prací v elektronické i tištěné podobě. Psaní článků.

Petra Blahová

Připravuji textové materiály pro weby, interní časopisy, tisk a média. Texty opravuji, piluji a píši.

Mgr. Lenka Bichlerová

Provádím jazykové korektury českých textů, časopisů, knih, katalogů, brožur, letáků, bakalářských a diplomových prací a webových stránek.

Lenka Mašková

Nabízíme korektury, úpravy a psaní textů.

Mgr. Lucie Kaválková

Provádím kompletní kontrolu textu. Nabízím jazykové korektury i technickou úpravu textu.

OTEVŘENO (nonstop)

David Richter

Nabídka jazykových a stylistických korektur. Provádění formální úpravy semestrálních a diplomových prací.

RNDr. Hana Marvánová

RNDr. Hana Marvánová

Provádíme korektury bakalářských, diplomových, seminárních prací, článků do různých periodik atd. Opravujeme české texty v elektronické i tištěné podobě.

Lucie Nováková

Provádím textové korektury, gramatickou, pravopisnou a stylistickou korekturu.

Mgr. Martina Novotná Buršíková

Nabízím pravopisné a stylistické korektury, tvorbu textů, výtahy z textů, školení a semináře o českém jazyce.

Stanislav Vlk

Nabízíme jazykové korektury češtiny. Opravujeme chyby v česky psaných textech.

Nakladatelství Olomouc

Nakladatelství Olomouc

Zabýváme se především vydavatelskou a nakladatelskou činností. Nakladatelství se prvořadě orientuje na vzdělávací a odbornou literaturu z oblasti lingvistiky, biologie, chemie, filozofie a politologie. Dáváme přednost původním českým autorům a jejich tvorbě. …

Miramis, s.r.o.

Nabízíme přípravu textů, článků do tisku, reportáží, popisků výrobků či tvorbu grafické i textové podoby letáků, brožur a katalogů.

Mgr. Daniel Mikšík

Provádím jazykové korektury. Nabízím stylistické úpravy, kontroly pravopisu a věcných nepřesností, základní typografické úpravy a konzultace. Provádíme i korektury webových stránek.

Ing. Vladislav Miczka

Nabízím překlady z a do polského jazyka, zaměřuji se na technické, obchodní, ekonomické a právnické texty a soudní ověření. Dále provádím korektury textů, tlumočení simultánní a konsekutivní do polštiny. Obchodní jednání s polskými partnery.

Mgr. Silvie Niewdana

Překlady z a do polštiny včetně korektury textů.

Zita Mudráková

Nabídka překladatelských služeb. Překládám obchodní, ekonomické, právní, odborné, reklamní texty. Zaměřuji se také na manuály, brožury a jiné. Specializuji se na překlady a korektury textů z a do českého, slovenského, německého jazyka.

Mgr. Miluše Janotová

Nabídka jazykových korektur v českém jazyce.

Lukáš Papala

Provádím korektury dokumentů, textů propagačních materiálů, bakalářských a diplomových prací.

PhDr. Jana Dvořáková

Kvalitní základní, stylistické i typografické korektury českých textů pro weby, firmy, nakladatele, vydavatele, autory i studenty.

Miroslav Pošta

Nabízím překlady pro anglický a švédský jazyk. Zajišťuji korektury, školení pro překladatele. Zaměřuji se na redakční a nakladatelskou činnost a autorskou tvorbu.

PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM, s.r.o.

Nabízíme profesionální překlady a tlumočení do více než 60 jazyků. Zaměřujeme se také na soudní překlady, jazykové korektury, simultánní a konsekutivní tlumočení, lokalizace, DTP, Audio/Video, technické překlady. Naším záměrem je vypracovat Vám překlad ...

Eurotranslation, s.r.o.

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby všech evropských jazyků. Provádíme překlady a korektury běžných i odborných textů. Specializujeme se na doprovodné, soudní, konferenční a simultánní tlumočení. Zpracujeme i DTP grafické návrhy propagačních ...

Ondřej Blažek

Nabízím kurzy anglického, italského a francouzského jazyka pro veřejnost, překlady a korektury textů. Zajišťujeme individuální i skupinové kurzy.

Josefa Kleiberová

Nabízím překlady z i do francouzštiny a soukromou výuku francouzského jazyka. Zajišťuji také doučování českého jazyka či korektury textů.

Mgr. Martin Surovčák

Nabízím běžné, odborné a umělecké překlady, konsekutivní tlumočení z i do řečtiny a albánštiny. Poskytuji korektury překladů a soukromou výuku.

Mgr. Pavel Šenkapoun, Ph.D.

Jsem copywriter, kreativec a komunikační stratég. Specializuji se na špičkový copywriting a obsahový marketing pro klienty, kteří vyžadují vysokou kvalitu a jsou ochotni za ni zaplatit.

NetCore-IT

Poskytujeme vývoj webových stránek, informačních systémů a aplikací, poradenství v informačních technologiích a serverové, hostingové služby, SEO, copywriting a zpracování dat. Překlady textů do angličtiny pro webové prezentace a zapojení do projektů jako ...

Mgr. Pavla Zálešáková

Angličtina, japonština, čeština - výuka, překlady, tlumočení, korektury.

Michal Kulhanek - Translations&Consulting

Jsem rodilý mluvčí, překladatel a tlumočník polského jazyka s několikaletou praxí a nabízím služby v oblasti překladů, tlumočení a právního poradenství. Polské překlady a tlumočení do češtiny a slovenštiny a naopak. Zajišťuji také soudní překlady a tlumočení.

OTEVŘENO (nonstop)

Mgr. Petr Heřman

Provádím překlady, korektury, tlumočení - angličtina, čeština.