Chemické laboratoře

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Firma, velkoobchod, výroba Služby pro firmy Laboratoře Chemické laboratoře


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - www.informconsultaqua.cz

Zajištění kvality vodního zdroje a vodovodního řádu, zabezpečení mikrobiologické a chemické kvality vody. Úpravy pitné vody se zaměřením na snížení obsahu dusičnanů, železa, manganu, vápníku a radioaktivity. Nabízíme chemický a mikrobiologický rozbor vody. ...

Příbram - Příbram II, Fibichova 35 (Aqua Centrum) + pobočka - +420 318 635 184

Fisher Scientific, spol. s r.o. - www.thermofisher.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:00)

Činnost firmy je zaměřena na dodávky nejrůznějšího vybavení laboratoří, přístrojů, nábytku, laboratorních chemikálií, ochranných pomůcek, laboratorního skla a plastů + ostatního drobného spotřebního materiálu. Provozujeme vlastní e-shop. Dodáváme pouze ...

Pardubice - Polabiny, Kosmonautů 324 - +420 466 798 230 , +420 466 798 230

VODA CZ SERVICE s.r.o. - www.vodaczservice.com/ ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:30)

Nabízíme komplexní služby v oblasti provozu vodovodů a kanalizací: provoz vodovodů a kanalizací, servisní činnost vodohospodářských zařízení, vzorkování pitných a odpadních vod, odběry a analýzy vzorků (akreditovaná laboratoř), zkušební provoz ČOV, ...

Hořenice 45 + pobočka - +420 601 578 526, +420 800 150 155

CZ testing institute s.r.o. - www.cztesting.cz

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické ...

Nový Jičín, Sokolovská 637/31 - +420 730 542 611 , +420 558 640 626

MVDr. Šotola s.r.o. - www.mvdrsotola.eu

Provoz laboratoře pro vyšetřování potravin, laboratorní diagnostická činnost, certifikace potravin a potravinářských výrobků, inspekční činnost v oblasti hygieny potravin, služby pro výrobce, dovozce a distributory kosmetických výrobků, chemických ...

Kroměříž, Havlíčkova 3041/127 - +420 603 882 871 , +420 573 330 281

ALS Czech Republic, s.r.o. - alsglobal.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

ALS Czech Republic, s.r.o. jsou moderní analytické laboratoře aktreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a rozborů v různých složkách životního ...

Praha - Vysočany, Na Harfě 336/9 + pobočky (11) - +420 724 707 516 , +420 226 226 228

ENVIREX, spol. s r.o. - www.envirex.cz/

Mezi námi nabízené služby patří: studny, hledání vody, vrtné práce pro tepelná čerpadla, radon, likvidace odpadů, geologické práce, sanační práce, laboratorní analýzy.

Nové Město na Moravě, Petrovická 861 + pobočka - +420 603 223 505 , +420 566 616 737

TÜV NORD Czech, s.r.o. - www.tuv-nord.com/cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:30)

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Praha 9 - Libeň, Českomoravská 2420/15 + pobočky (10) - +420 296 587 201, +420 296 587 202

ADVERA s.r.o. - www.advera.cz

Realizace studní a vrtů pro tepelná čerpadla. Provádění hydrogeologických a geologických průzkumů, čerpacích zkoušek a rozborů vody.

Liberec - Janův Důl, Husitská 133/49 - +420 602 344 150

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice - www.biogen.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách. Naše služby: Sekvenace Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí ...

Praha 4 - Chodov, Ke Sv. Izidoru 2293/4a - +420 602 665 384 , +420 241 401 693

DEKONTA, a.s. - www.dekonta.cz

Odstranění nebezpečného odpadu, dekontaminace lokalit (dekontaminace zemin, dekontaminace podzemní vody, sanace půdního vzduchu), sanace kontaminovaných lokalit, ekologická havarijní služba, vrtné práce (komplexní služby v oblastech geologie a hydrogeologie), …

Praha 5 - Stodůlky, Volutová 2523/14 + pobočky (7) - +420 235 522 252 , +420 602 686 622

Monitoring, s.r.o. - www.moni.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:30)

Poskytujeme komplexní služby v oblasti analytiky životního prostředí. Provádíme analýzy a odběry vzorků vod, zemin, kalů, sedimentů a odpadů pro externí zadavatele zabývající se problematikou kontaminace životního prostředí, sanacemi, odpadovým hospodářstvím, …

Praha 8 - Libeň, Novákových 439/6 - +420 266 316 272

INECO průmyslová ekologie s.r.o. - www.ineco.cz

Provádíme autorizované měření emisí, imisí, rozbory vod. Měření škodlivin v pracovním a životním prostředí, zkušební laboratoř. Provádíme měření hluku v životním a pracovním prostředí. Měření vibrací a stavební akustika. Odborné posudky, rozptylové studie, ...

Dvůr Králové nad Labem, Luční 3055 - +420 499 622 255, +420 499 692 653

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. - www.cmsch.cz

Předmětem podnikaní společnosti je provozování zemědělské výroby, laboratorní činnost v oboru biologických analýz a poradenská činnost v zemědělství, pořádání školících akcí, pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných služeb než základních, …

Praha 7, U topíren 860/2 + pobočka - +420 257 896 444

Technické služby ochrany ovzduší - www.teso.cz/

Provádíme měření emisí, imisí, pachových látek a pracovního prostředí. Kalibrace a ověřování emisních měřicích systémů. Výroba, dodávky a servis měřicích přístrojů. Rozptylové studie, posudky EIA. Ověřování emisí skleníkových plynů dle zákona.

Praha 6 - Liboc, Jenečská 146/44 - +420 220 560 200

RMI, s.r.o. - www.rmi.cz

Dodáváme vědecké, analytické a testovací přístroje, včetně zařízení pro úpravu vzorků a širokého sortimentu spotřebního materiálu.

Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 116 - +420 466 921 404

RNDr. Jan Šarek, Ph.D. – Betulinines - www.betulinines.cz - www.be2la.cz

Chemická skupina, která se zabývá: prodejem vysoce čistých triterpenoidních substancí, zakázkovými syntézami organických sloučenin, extrakcemi rostlinných materiálů, zahušťováním extraktů a izolací přírodních látek, finální krystalizací R & D ...

Stříbrná Skalice, Sázavská 323 - +420 605 543 117, +420 606 234 503

Prolab Prostějov, v.o.s. - www.volweb.cz/prolabpv ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:30)

Provádění chemických a mikrobiologických rozborů pitné vody, odpadních a povrchových vod, odpadů, zemin, kalů, rostlin, potravin, nápojů a krmiv.

Kralice na Hané, Kralický Háj 322 - +420 582 382 229

SmVaK - inženýring, s.r.o. - laborator.webz.cz

Provádění komplexní analýzy vod a zajištění odběru vzorků.

Havířov - Šumbark, nám. T. G. Masaryka 796/10 + pobočky (6) - +420 596 312 360

Jana Svobodová

Provádíme rozbory pitné vody.

Příbor, 9. května 1184 - +420 556 719 560

Chemická laboratoř Salayová - www.chls.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:00)

Chemické a mikrobiologické rozbory potravin, vod, půd, alkoholických a nealkoholických nápojů.

Velké Bílovice, Hřbitovní 1149 - +420 603 897 398 , +420 519 346 785

MEPHACENTRUM, a.s. - Lékárna AMPHORA Mariánské hory - www.mephacentrum.cz - www.mephacentrum.cz/cs/marianske-hory ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:30)

Akciová společnost MephaCentrum, a.s., je nestátní zdravotnická organizace, která od roku 1998 zajišťuje zdravotní péči v širokém spektru zdravotnických specializací tzv. „pod jednou střechou“. V této činnosti navazuje na tradici bývalé Městské polikliniky ...

Ostrava, Slavníkovců 231/7 + pobočky (20) - +420 596 622 157, +420 596 973 111

CHEMAGAZÍN s.r.o. - www.chemagazin.cz - www.laborexpo.cz

Vydávání časopisu o chemických výrobcích, technologiích, výzkumu a vývoji, laboratorním vybavení a ekologii. Organizace výstavy laboratorních přístrojů a vybavení.

Pardubice - Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625 + pobočka - +420 466 411 800

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - www.bioanalytika.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:00)

Akreditovaná chemická analytická laboratoř poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí: odběry, rozbory a analýzy všech typů vod, odběry a rozbory odpadů, zemin a jiných pevných materiálů, měření, odběry a rozbory plynných ...

Chrudim - Chrudim III, Píšťovy 820 + pobočka - +420 724 578 594 , +420 469 681 495

Agrolab, spol. s r.o.

Firma provádí rozbory krmiv, půdy a rostlin pro výživu.

Troubsko, Zahradní 400/1 - +420 547 357 054

VZ lab s. r. o. - www.vzlab.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:30)

Zajišťujeme rozbory vod pitných, povrchových, odpadních a technologických, rozbory zemin, odpadů, kalů a půdního vzduchu; vše dle platné legislativy. Široká nabídka rozborů vod pro firmy, soukromé osoby a drobné podnikatele. Laboratoř je akreditována ...

Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16 - +420 266 779 115

CHEMSTAR Czech Republic, s. r. o. - www.chemstar.cz/

V oblasti chemie a ekologie nabízíme: školení pracovníků v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, dohled při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, zpracování bezpečnostních listů chemických látek a ...

Plzeň - Bolevec, Krašovská 1724/6 - +420 777 860 102 , +420 377 549 183

ATYPO spol. s r.o. - www.atypo-sro.cz

Zaměřujeme se na servis především v těchto oblastech: prodej farmaceutických a kosmetických substancí, prodej intermediátů, chemických specialit, terciální aminy, zakázkové syntézy, vývoj syntéz ve spolupráci s pracovníky vysokoškolských ...

Praha 10 - Vršovice, Kubánské námě. 1391/11 + pobočka - +420 272 048 989

Vodní zdroje GLS Praha, a.s. - www.rozbory.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Poskytování laboratorních služeb se zaměřením na rozbory vody či zemin.

Praha - Vinohrady, Jana Masaryka 257/26 + pobočka - +420 222 517 026, +420 257 921 914

GEMATEST, spol. s r.o. - www.gematest.cz

Akreditované laboratoře pro geotechniku a chemické analýzy.Provádíme analýzy a vzorkování vod, výluhů, odpadů, zemin, půd, stanovení zlata a stopových prvků ve vlasech. Geotechnické laboratorní a polní zkoušky, penetrační sondování, hutnící zkoušky.

Černošice, Dr. Janského 954 - +420 251 642 154

LABTECH - www.labtech.eu ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:00)

Akreditované chemické, fyzikální, mikrobiologické rozbory a analýzy, měření hluku a vibrací. Rozbor pitné, odpadní, bazénové, povrchové vody, analýzy odpadů, zemin, kalů, sedimentů, potravin, olejů, silikátů, nátěrových hmot a přísad do betonů. Přístroje a ...

Brno - Štýřice, Polní 340/23 + pobočky (3) - +420 511 110 711

Macco Organiques, s.r.o. - www.macco.cz/cz

Výroba základních chemických látek.

Bruntál, Zahradní 1938/46c - +420 555 530 312

Labora Týn nad Vltavou, v.o.s. - www.labora-prirucka.estranky.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:30)

Nabídka služeb biochemické laboratoře.

Týn nad Vltavou, Sakařova 755 - +420 385 731 212, +420 385 732 964

R. a G. KOSER, s.r.o.

Chemické rozbory půdy a vody.

Nekoř 305 - +420 465 625 309

Zdeněk Lommer - lola.kdyne.net ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Poskytování vodohospodářských služeb, laboratorních analýz ve vlastní akreditované laboratoři, technických a technologických prací a poradenství.

Kdyně, Lesní 41 - +420 723 117 846 , +420 379 731 022

RNDr. Jaromír Pospíšil - www.doktorvoda.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Provádíme měření, analýzy a kontroly vody, mikrobiologické testy a testování účinnosti stávajících a návrhy nových domácích úpraven vody.

Mikulov, Na Hradbách 1455/34 + pobočka - +420 739 320 133

Milan Spal ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:30)

Provádíme akreditované vzorkování a analýzy pitných, surových, povrchových a odpadních vod.

Rakovník - Rakovník II, U Koupaliště 2506 - +420 723 479 406 , +420 313 518 630

Jan Lhotka - www.vodatest.eu

Provádíme testování, měření, analýzy a kontroly vody.

Velká nad Veličkou 868 - +420 721 707 820

LABservis, s.r.o. - www.labservis.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:30)

Provádíme odběry a analýzy vod, zemin, odpadů a kalů.

Strančice, Svojšovice 40 (2. patro) - +420 739 097 331 , +420 323 606 691

MeDiLa spol. s r.o. - www.medila.cz

Provozujeme síť certifikovaných nestátních zdravotnických zařízení – klinických laboratoří. Zajišťujeme komplexní (celostní) pohled na laboratorní diagnostiku spojený s konzultační a interpretační podporou u všech nálezů resp. diagnóz, které to vyžadují, ...

Pardubice - Bílé Předměstí, Štrossova 239 (areál „Veteriny“) + pobočky (4) - +420 466 310 965, +420 466 330 360

PM lab, s.r.o. - www.volny.cz/pavel.mikulas

Provádíme rozbory potravin, surovin, potravinových doplňků, kosmetiky, vod a stěrů.

Brno - Horní Heršpice, Sokolova 438/1b - +420 602 502 447

Jindřich Mudruňka - www.cistastudanka.cz

Nabízím rozbory vody, poradenství v dané oblasti a konzultace ohledně konduktivity, obsahu dusičnanů, dusitanů, chloru, pH a dalších hodnot.

Nová Paka, Lípová 994 - +420 602 633 737

Lithea, s.r.o.

Provádíme chemické rozbory materiálů, odpadů, vod, potravin, rud, minerálů a hornin. Nabízíme světelnou mikroskopii a identifikaci azbestu.

Brno - Sadová, Kociánka 5/13 - +420 737 559 766 , +420 530 333 334

KRATOLIA Trade, a.s.

Nabízíme výrobu chemických látek a ropných produktů.

Ústí nad Labem, Žukovova 59/34 - +420 730 515 826

QP Testing - www.qptesting.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Provádíme chemické analýzy, NDT a DT zkoušky, metalografii, 3D měření, rozbor trhlin a poškození materiálů. Zajišťujeme zkoušku technické čistoty dle ISO 16232/VDA 19 a kontrolu kvality výrobku. Poskytujeme třídící služby.

Plzeň - Skvrňany, Vejprnická 1048/53 - +420 377 333 010, +420 773 333 822

Vodohospodářské služby ČR s.r.o. - www.vo-da.cz - www.vo-da.cz/rozbor-vody/ ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Provádíme rozbory vody (včetně základní mikrobiologie) odpadních a průmyslových vod, rozbory studniční vody, pitné vody apod. Zahrnuje krácené (např. pro účely kolaudace) i úplné rozbory, akreditované odběry pro komerčně provozované zdroje a osoby povinné k …

Praha 10 - Hostivař, Chudenická 1059/30 + pobočky (10) - +420 721 321 802 , +420 211 221 872

AgroDigest, s.r.o. - www.agrodigest.cz

Hodnocení krmiv pro přežvýkavce se zaměřením na stanovení stravitelnosti živin a výpočet energetické a proteinové hodnoty. Zajišťujeme organický rozbor a hodnocení siláží. Provádíme měření pH, stanovení kyselosti vodního výluhu, stanovení obsahu TMK, alkoholů …

Pohořelice, Vídeňská 699 - +420 603 352 127, +420 724 806 880

Nanometals Novák - nanometals.eu

Pod značkou NanometalsTM se zaměřujeme na výzkum, vývoj, výrobu a prodej kovových i nekovových nanomateriálů a dále na vývoj a prodej zboží, jehož užitná hodnota je zvýšena nanomateriály. Náš výzkum, vývoj a výroba jsou zaměřeny převážně na roztoky kovových …

Olomouc - Povel, Heyrovského 412/2 - +420 773 498 770

Swagelok Česká Republika - www.czech.swagelok.com ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Jsme Vaším dodavatelem a partnerem pro fluidní systémy a výhradním dovozcem vysoce kvalitních produktů společnosti Swagelok. Naším dlouhodobým cílem je porozumět Vašim individuálním potřebám a požadavkům a v maximální míře jim vyhovět.

Plzeň - Křimice, Chebská 545/13 - +420 377 311 150

Strana:  | 1 | 2 | | »»