Fyzikální laboratoře

PRESTA s.r.o.

PRESTA s.r.o.

Specializujeme se na zkoušky zemin pro pozemní komunikace (statická zátěžová zkouška a lehká dynamika). Dále se zabýváme měřením nerovností povrchu latí, prohlídkami kanalizace kamerovým systémem a zkouškami těsnosti kanalizace vzduchem.

LABIMEX CZ s.r.o.

Dodavatel přístrojového vybavení pro laboratoře, zkušebny, výzkumná pracoviště i vysoké školy. V našem sortimentu najdete nejrůznější zkušební komory pro zkoušky korozní, kondenzační, solnou mlhou, prachové či ostřikové. Dále přístroje pro sluneční simulaci, …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

LAPO zkušební laboratoř s.r.o.

LAPO zkušební laboratoř s.r.o.

Provozování geotechnické laboratoře a zkušebny. Provádíme zkoušky hutnění zemin (rázové a statické), geotechnické zkoušky zemin, zkoušky betonu a kameniva. Služby – zkušební laboratoř nabízí v oboru mechaniky betonu, zemin a kameniva níže uvedené služby, …

DEKONTA, a.s.

Odstranění nebezpečného odpadu, dekontaminace lokalit (dekontaminace zemin, dekontaminace podzemní vody, sanace půdního vzduchu), sanace kontaminovaných lokalit, ekologická havarijní služba, vrtné práce (komplexní služby v oblastech geologie a hydrogeologie), …

ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. jsou moderní analytické laboratoře aktreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a rozborů v různých složkách životního ...

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a akreditovaného zkušebnictví: Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení – vibrační diagnostika, snižování hlučnosti, materiálové zkoušky atd. Komplexní řešení …

PREDITEST s.r.o.

Servis v oblasti nedestruktivního testování, diagnostiky a experimentálních měření na energetických, chemických, strojních a stavebních zařízeních. Zastupujeme firmy ONO SOKKI, Data Physics a RSscan. Dále se zabýváme měřením tlaku na chodidlech při statickém …

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách. Naše služby: Sekvenace Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

GEOSTAVBY s.r.o.

Zabýváme se prováděním zemních prací, demolicemi a stavebními službami. Recyklace stavebních odpadů.

DEFEKTA NDT s.r.o.

Defektoskopická kontrola: Kontrola svarových spojů: potrubí, ocelové konstrukce, koleje, tlakové nádoby. Kontrola odlitků: (železné i neželezné kovy) pro letectví, automobilový průmysl, energetiku. Revize tlakových nádob a zdvihacích ...

CZ testing institute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o.

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické ...

Przegląd Usług NDT | LBNiW - Eksperci w badaniach nieniszczących spoin

LBNiW to uznany wykonawca badań nieniszczących z solidnymi referencjami w realizacji różnorodnych inspekcji spoin na dużych projektach przemysłowych.

Technické služby ochrany ovzduší

Provádíme měření emisí, imisí, pachových látek a pracovního prostředí. Kalibrace a ověřování emisních měřicích systémů. Výroba, dodávky a servis měřicích přístrojů. Rozptylové studie, posudky EIA. Ověřování emisí skleníkových plynů dle zákona.

Vzdálená internetová laboratoř Gymnázia J. Vrchlického

Vzdálená internetová laboratoř Gymnázia J. Vrchlického

Vzdáleně řízená internetová laboratoř obsahuje reálné fyzikální experimenty, které je možné ovládat prostřednictvím svého internetového prohlížeče.

Klatovy - Klatovy II

VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.

Komplexní akreditované služby v oblasti zkoušení materiálů a kalibrací. Zaměřuje se na zjišťování kvality materiálů, polotovarů a výrobků pomocí chemických analýz, metalografického šetření, zkoušení mechanických vlastnosti včetně výroby zkušebních těles, ...

Armatury – TOPAS

Kompletní údržba, správa a oprava všech používaných průmyslových armatur, certifikovaný záruční a pozáruční servis, dodávky armatur a potrubních dílů pro investiční akce a obnovu stávajících provozů, nastavení a seřízení pojistných a redukčních ventilů …

Zbyněk Fišer - NDT

Nedestruktivní testování materiálů, svarových spojů i termoplastů, odlitků a výkovků, za účelem zjišťování necelistvostí. Certifikace pro metody: RT L3 (radiographic test.), MT L3 (magnetic test.), PT L2 (penetrant test.), VT L2 (visual test.), UTT, + ...

OTEVŘENO (nonstop)

NDT SURMAN s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je provádění nedestruktivních zkoušek materiálů jako nezávislá kontrola třetí stranou mezi výrobcem a odběratelem. Zároveň jsou jednotliví pracovníci schopni poskytovat poradenství v tomto oboru a vykonávat inspekční ...

Industrial Defectoscopy, s.r.o.

Provádíme nedestruktivní zkoušky v oblasti automobilového průmyslu, kolejových vozidel, ocelových konstrukcí a dalších.

DEFEKTOSKOPIE LIBEREC, s.r.o.

Provádíme nedestruktivní zkoušky materiálů a svarových spojů. Zajišťujeme diagnostiku stavu provozovaných zařízení a přejímky či inspekce výrobních a montážních procesů.

Petr Pospíšil - STADYN

Statika staveb, výpočty, posudky a projekty pozemních staveb. Svářečský dozor, plánování, kontroly, přejímky svařovaných konstrukcí, vypracování postupů svařování, instrukcí. Nedestruktivní (NDT) zkoušky svarů vizuální metodou (VT2dw), vypracování instrukcí i …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

PREDITEST, s.r.o.

Servis v oblasti nedestruktivního testování, diagnostiky a experimentálních měření na energetických, chemických, strojních a stavebních zařízeních.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

DEKRA CZ a.s.

Provádíme - revizní a inspekční činnost, systémové certifikace, STK, SME, nedestruktivní a mechanické zkoušení materiálů, kvalifikace a certifikace personálu, znalectví a likvidace pojistných událostí, metrologické a kalibrační služby, poradenství a ...

CZ Fermet, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti měření a zkoušení ocelářských výrobků.

GAMALUX Plzeň, spol.s r.o. -  defektoskopie

GAMALUX Plzeň, spol.s r.o. - defektoskopie

Firma provádí nedestruktivní zkoušky materiálu a výrobků - defektoskopie, zkoušky prozařováním, ultrazvukem, magnetickými a kapilárními metodami, vizuální a elektroinduktivní. Firma nabízí komplexní metody hodnocení degradace materiálu.

ATESTA - NDT servis, s.r.o.

ATESTA - NDT servis, s.r.o.

Zabýváme se ultrazvukovým, magnetickým práškovým nebo kapilárním zkoušením.

ENJOY, spol. s r.o.

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie.

Pavel Trčka - LAKMAL

Nabízíme malířské, natěračské a lakýrnické práce, pokládku podlahových krytin včetně vyrovnání podlahy stěrkou. Provádíme měření, analýzy a testování svárů nedestruktivní defektoskopií, svářečské a zámečnické práce.

Controltest, s.r.o.

Controltest, s.r.o.

Nabízíme provádění nedestruktivní kontroly materiálu metodou prozařováním RT, ultrazvukovou metodou UT, metodou magnetickou MT a kapilární PT, vizuální metodou VT, vč. metod zkoušení těsností LT.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

GAMMALUX NDT - defektoskopie

GAMMALUX NDT - defektoskopie

Nedestruktivní zkoušky materiálů. Pracoviště defektoskopie poskytuje služby akreditované zkušebny č. L 1435 pro nedestruktivní zkoušky materiálů, svarových spojů, výrobků a zařízení s působností po celé České republice v plném rozsahu zkoušek: zkouška ...

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Provádění destruktivních i nedestruktivních zkoušek materiálů. Nabídka zařízení pro chemii a petrochemii. Výroba jeřábů pro těžký průmysl.

Materiálové laboratoře Chomutov, s.r.o.

Provádění mechanických, metalografických a korozních zkoušek konstrukčních materiálů z oceli a neželezných kovů.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Radek Čupr

Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů.

Ing. Václav Jiránek, CSc.

Provoz akreditované zkušební laboratoře pro měření radioaktivity a stanovení koncentrace prvků nedestruktivními spektrálními analytickými metodami.

Sharp Vision, s.r.o.

Nabízíme revize ocelových konstrukcí, nedestruktivní zkoušení materiálů, výcvik a certifikace NDT personálu.

Karel Mrázek

Provádění rentgenových, ultrazvukových a magnetických zkoušek svarů, odlitků a výkovků.

HV Servis, s.r.o.

Provádíme nedestruktivní zkoušky materiálů a výrobků i diagnostiku tlakových zařízení.

K-technologies, s.r.o.

Dodávání výrobků a zařízení pro nedestruktivní zkoušení materiálů.

RNDr. Miroslav Jan Skopal

Provozovatel laboratoře MZDS k realizaci a dokladování metrologické způsobilosti měřicích systémů a výrobních strojů v oboru délka.

Karel Kácovský

Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svarů potrubí či tlakových nádob a konstrukcí.

OTEVŘENO (nonstop)

ECHO IMPULS, s.r.o.

Defektoskopická kontrola kolejnic, výhybek, návarů a svárů kolejnic a ostatních kovových válcových profilů.

ND Scan Services, s.r.o.

Nabídka nedestruktivní kontroly materiálů. Zajištění rentgenu, ultrazvuku, kapilárních metod, průnikového testování a vizuální inspekce.

BETOTECH, s.r.o.

Testování kvality stavebních materiálů. Zkoušení kameniva, cementu a betonů.

MCT, spol. s r.o.

Provoz zkušební laboratoře se specializací na zkoušení betonu a betonových výrobků.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Pavlínek, s.r.o.

Mechanické tahové zkoušky do 1500kN, cyklické tahové zkoušky do 250kN, magnetická defektoskopie řetězů a svárů NDT, odtrhové zkoušky magnetů a ČSN EN.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:15)