Dotační poradenství

REDEA Žamberk s.r.o.

Dotace EU, národní a ostatní dotace, poradenství pro města a obce, management a poradenství rozvoje regionu, poradenství v oblasti cestovního ruchu.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

HK-DŘESTAV s. r. o.

Nabízíme výstavbu kvalitních montovaných domů a nízkoenergetických domů na klíč. Vyřídíme žádost na dotaci od projektu Zelená úsporám.

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Jsme občanské sdružení, které sdružuje 41 obcí, 27 podnikatelů a neziskových subjektů ze znojemského regionu. Poskytujeme komplexní služby v dotační oblasti, pomáháme rozvíjet region. Realizujeme strategický plán Leader.

ISVH, s.r.o.

Realizace projektu a získání dotací z fondů v oblasti krajinného inženýrství a vodního hospodářství.

Novi Solutions, s.r.o.

Nabízíme zpracování žádostí o dotace, strategie udržitelného rozvoje a marketingu, PR pro obce a města, integrované projekty či pořádání seminářů. Zaměřujeme se na procesní management, strategii řízení lidských zdrojů, tvorbu organizačních struktur a řádů a …

BUSINESS INNOVATION s.r.o.

Komplexní služby při zprostředkování, přípravě a realizaci projektů pro čerpání dotací z fondů a úvěrů EU a státního rozpočtu ČR.

Ing. Jiří Štěrba

Ing. Jiří Štěrba

Zabýváme se především projekční činností v oblasti energetiky staveb. Zpracováváme průkaz enb (průkaz energetické náročnosti budovy) a související projektovou dokumentaci. Nabízíme projekty ETICS (kontaktních zateplovacích systémů), střech a jednoduchých …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Ing. Libor Fiala

Ing. Libor Fiala

Poskytuji služby soudního znalce na základě jmenování Krajského soudu v Plzni v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady. Specializuji se na oceňování lesních pozemků a porostů, ceny pozemků (lesních, zemědělských i ostatních, kromě stavebních), trvalých ...

ALNIO Group s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti dotací, veřejných zakázek a manažerského řízení projektů. Naše služby jsou vždy komplexní. Pracujeme pro veřejnou i soukromou sféru. Mezi naše klienty patří obce, města, drobní živnostníci i velké korporace. Jsme tu pro Vás již od …

INp servis s .r.o.

INp servis s .r.o.

Dotační poradenství. Organizace výběrových řízení

GRANT ADVISOR, spol. s r. o.

Komplexní podpora a servis v oblasti dotací prostřednictvím publikačních i poradenských služeb. Dotační poradenství – dotace, granty, zvýhodněné půjčky nejen ze strukturálních fondů, komunitárních programů EU a iniciativ Společenství, ale i další podpůrné ...

Smarthome, s.r.o.

Smarthome, s.r.o.

Firma se věnuje třem hlavním oblastem: komplexní administrativní, obchodní, finanční a dotační servis pro firmy, komplexní hypoteční servis pro občany, komplexní hypoteční servis pro stavební firmy, realitní kanceláře a developery.

IRBOS s.r.o.

Zajištění stavebních prací se zaměřením na regenerace panelových domů, přípravu a realizaci staveb, poradenství, stavebního dozoru a projekční činnosti. Poradenství v oblasti státních a evropských dotací.

Čestice 115 +

Pavel Dušek

Poskytujeme právní a mandatorní servis v oblasti revitalizace bytových domů. Nabízíme procesní i administrativní úkony včetně vyřízení dotací.

Profesionálové, a.s.

Profesionálové, a.s.

Poradíme vám s vhodnou formou financování, prověříme možnost čerpání dotací, zpracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a dotčené úřady a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele stavby, kterého při realizaci ohlídáme jako technický ...

PAMA, a.s.

Nosným programem je prodej sklolaminátových střešních krytin, prosvětlovacích krytin, polykarbonátů, polyuretanových tepelných izolací a sendvičových panelů. U všech nabízených produktů je firma výhradním, nebo přímým dovozcem pro ČR. Zajišťujeme i montáž ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

C.S.C. spol. s r.o.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Koordinace a řízení přípravy a realizace projektů. Majetkoprávní příprava pro investory. Výkon funkce TDI. Kompletní projektová činnost pro přípravu a realizaci staveb všech druhů. Dotační management a ...

LETIDA, s.r.o.

Nabízíme úplný servis pro výstavbu rodinných domů. Projektování, osazení a měření radonu. Zajištění stavebního povolení, výběrových řízení či dotací.

STAVOS Engineering s.r.o.

Projekty rodinných a bytových domů: setkání s investorem nad vizí projektu, zpracování cenové kalkulace na projekt včetně zajištění povolení stavby, studie domu, projektová dokumentace, vyřízení stavebního povolení, autorský dozor při realizaci ...

Ing. Lukáš Hrádek

Nabízím pro obce zpracování Generelů a Záměrů bezbariérových tras do "Programu mobility" včetně navazujících dotačních projektů. Zajistím koordinaci přípravy a realizace dopravních investičních akcí a navazující dotační činnost u příspěvků ze SFDI.

Enima s.r.o.

Jsme poradenská společnost poskytující služby v následujících oblastech: provozování cestovní agentury, realitní činnost, ekologické poradenství a konzultace, zpracování projektů financovaných z fondů EU.

Usporyenergie.eu

Nechte si zdarma vypracovat výpočet návratnosti a finanční analýzu investice do modernizace osvětlení vašeho komerčního objektu. Společnost ESYST vám pomůže s celým procesem zajištění modernizace a zvýhodněného financování. Program se týká pořízení, ...

AndromaticStar s.r.o.

Přepravujeme žádosti o dotace EU a komplexní řízení projektů. Nabízíme konzultace pro firmy, obce a neziskové organizace a vzdělávání dospělých. V neposlední řadě nabízíme možnost pronájmu školících prostor za výhodné ceny.

Profi škola s.r.o.

Služby/produkty společnosti jsou realizovány ve třech rozvojových osách. První dvě osy jsou zaměřeny na podporu zákazníků prostřednictvím dotací (prvotně Evropské sociální a investiční fondy – ESIF) a činnost má sekvenční charakter (opakující se projektové ...

SAUFERT s.r.o.

SAUFERT s.r.o.

Postavíme dům. Nainstalujeme topení i chladící systémy. Pravidelně se vám postaráme o kontrolu spalinových cest i plynových kotlů. Zajistime dotace pro ziskaní tdroju vytapeni.

H & B REAL, a.s.

Realitní kancelář, dotace a fondy EU, zelená úsporám, oceňování majetku, projekční ateliér, správa nemovitostí.

Lucie Krejčí

Poskytuji dotační poradenství, vyřízení a přípravu žádostí o dotace. Dále zajišťuji přípravu a administrace výběrových řízení. Provádím i řízení a správu projektů.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Stavební kancelář KMZ, s.r.o.

Stavební kancelář KMZ, s.r.o.

Zajišťujeme vypracování projektové dokumentace nutné k povolení a realizaci stavby. Zaměřujeme se na realizace staveb na klíč nebo po etapách. Vyřizujeme zelenou úsporám a dotace z fondu životního prostředí na zatepleni veřejných budov. Zhotovujeme také ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o.

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti veřejné podpory. Pro firmy zajistíme bezplatnou konzultaci investičních plánů, zjistíme vhodné dotační tituly, zpracujeme dotační žádost, postaráme si o veškerou administrativu spojenou se schváleným dotačním projektem a ...

Ing. David Plíštil Ph.D.

Poradenství v oblasti dotací z EU. Poskytujeme zpracování projektové žádosti o dotace, ekonomické a technické poradenství, dozory při realizaci, ekonomické analýzy, zpracování finančních analýz, zadávacích dokumentací, posudků a studií, monitorovacích zpráv a …

AZ zakázka s.r.o.

Nabízíme administraci zadávacích řízení v zastoupení zadavatele dle režimu § 151 zákona č. 137/2006 Sb. s možností využití elektronické aukce. Poskytujeme také konzultace a poradenství v oblasti veřejných zakázek z fondů EU. Připravujeme nabídky do ...

Business Benefit, s.r.o.

Vyhledáme pro Vás vhodný dotační titul z evropských či státních fondů a zajistíme kompletní administraci dotací včetně projektového řízení a účetnictví.

IVF, Insulation consulting, s.r.o.

Zabýváme se vyřízením dotace nová zelená úsporám, zateplováním fasád. Provádíme dotace nová zelená úsporám, zateplení rodinného domu, zateplení domů, vyřizujeme rychle dotace na zateplení.

EGRANT, s.r.o.

Poskytujeme dotační poradenství. Zajišťujeme komplexní služby při získávání finančních prostředků z národních i evropských fondů. Specializujeme se na projekty investičního charakteru.

Klimaland s.r.o.

Klimaland s.r.o.

Klimatizace – nabízíme řešení do bytů, rodinných domků, kanceláří, ale i hotelů a větších komplexů. Dle potřeby dodáváme i kompletní řešení vzduchotechniky. Pravidelný servis. Tepelná čerpadla jsou velmi účinnou alternativou vytápění rodinných domů, ...

Komora dotačních poradců, z.s.

Komora dotačních poradců je nezávislé sdružení odborníků specializujících se na problematiku dotačních příležitostí ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu. Důvodem vzniku sdružení byla především nejednotnost informací a neprověřená kvalita poradenských …

DOTACE & MARKETING SERVIS

Poradenská činnost v oblasti dotací a marketingu pro sportovní kluby, spolky, neziskové organizace a obce. Dotační a grantové poradenství, zpracování žádostí o dotace, administrace a vyúčtování dotací, monitoring dotačních příležitostí.

EkoDot

Naším cílem je vybrat pro vás nejvhodnější dotační titul a zajistit vám jeho bezproblémové čerpání.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Centrum evropské spolupráce s.r.o.

Pomáháme klientům získat a udržet dotace pro rozvoj jejich podnikání. Zabezpečujeme veškeré služby (poradenství, administraci, monitoring, řízení projektu), které vedou k úspěšnému získání dotace z EU. Jsme odborníci na dotace v národním, ale také ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

RADIV plus s.r.o.

Nabízíme dotační poradenství pro soukromé subjekty i podnikatele. Zajišťujeme studii proveditelnosti, zpracování žádosti, rozvojové a strategické dokumenty, realizační management či administraci. Dále se zabýváme veřejnými zakázkami a výběrovými řízeními.

CDO grants s.r.o.

Základem naší činnosti je efektivní řešení investičních projektů pro klienta. Nejlépe přitom umíme pomoci v těchto oblastech: dotace a EU fondy, právní služby, daňové optimalizace, veřejné zakázky a VŘ, stavby, projekty a nemovitosti, bankovní ...

Realizace dotací s.r.o.

Společnost se zabývá poradenstvím ve všech oblastech problematiky dotací. Pomůžeme Vám s čerpáním, administrací, celým procesem řízení projektu a vyúčtováním. Poskytneme konzultaci ohledně nejvhodnějšího řešení pro každého klienta a vybereme nejvhodnější ...

Adaelis s.r.o.

Zabýváme se dotačním inženýringem pro oblasti Zelená úsporám, Kotlíková dotace. Provádíme realizace na klíč. Nová zelená úsporám, zateplení, výměna oken, výměna topení.

DD Energo, s.r.o.

Našim základním krédem je 100% kvalita zpracovávaných dokumentů, které přinesou našim partnerům informace, podložené poctivě a řádně provedenými výpočty.

Na míru, spol. s r.o.

Hlavním předmětem naší činnosti je zpracování žádostí o dotaci, a to jak z evropských, tak i národních zdrojů. Zpracujeme analýzy a studie proveditelnosti. Projekty administrujeme jak do obdržení finančních prostředků, tak po celou dobu udržitelnosti.

Ing. Miroslav Drahoňovský

Vypracování průkazu energetické náročnosti budov PENB ("Energetický šťitek") a energetický audit ("EA"). Provádím energetická hodnocení pro program Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace, 2. kolo. Působnost okres Kolín, Čáslav, Středočeský kraj i celá ČR. Pro …

AppliCon IT, s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti ERP informačních systémů. Dále provádíme procesní optimalizace, poradenství v oblasti dotací EU.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Ing. Markéta Bartáková

Poskytuji dotační poradenství při získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, národních i krajských zdrojů. Dotační projekty administruji, koordinuji od jejich počátku, až po ukončení. Do procesu mohu vstoupit v kterékoliv fázi. Podílím se ...

CZECHIA GROUP s.r.o.

Energetické úspory pro Vás. K Vašim projektům na snížení energetických úspor zajistíme celkovou administrativu (projektovou dokumentaci, energetický posudek, výběrová řízení), zpracování a kompletaci dokumentace pro žádosti o podporu z dotačních programů.