Dotační poradenství

B&H consult services s.r.o.

Poskytujeme komplexní dotační poradenství pro podnikatelské subjekty, neziskový sektor i veřejnou správu nejenom v rámci Plzeňského kraje, ale i celé ČR.

INVICE s.r.o.

Naším účelem je pomáhat institucím i podnikům v oblasti dotačního řízení, rozvíjet infrastrukturu a podporovat vzdělanou a informovanou společnost.

Severočeská hospodářská unie

Nabízíme poradenskou činnost v oblasti tvorby projektových žádostí se zaměřením na strukturální fondy EU, pořádáme konferenční akce na klíč.

Poradenské centrum Zelená úsporám

Přinášíme žadatelům o dotace komplexní projektovou, technickou a administrativní podporu. Doprovázíme investora od vypracování studie obsahující možnou výši dotace s odborným stanoviskem investičních nákladů a návratnosti projektu, energetického posudku, ...

VESTOP

VESTOP

Komplexní instalatérství voda, topení, plyn, odpady. Montáž plynových a kotlů na tuhá paliva, akumulačních nádob, solární systémy, podlahové vytápění. Kotlíková dotace a nová zelená úsporám.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Chytrá dotace, s.r.o.

Zajišťujeme dotace pro podnikatele, obce a města i pro zemědělce. Působíme po celém území České republiky. Zařizujeme vyhledání vhodného dotačního titulu, úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace, výběry dodavatelů, kontrolu dokladů při žádosti o ...

MBK Consulting, s.r.o.

Poradenství a certifikace dle norem ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17799, HACCP, ISO 22000, ISO 15189, ISO 13485, outsourcing, rozhodčí a mediační řízení, čerpání dotací z fondů EŮ.

Sieber Uchytil, s.r.o.

Nabízíme ekonomické poradenství pro strukturální fondy EU. Poskytujeme zpracování odborných příloh k žádostem o finanční pomoc z operačních programů, studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, benefit analýza či podnikatelský plán. Zajišťujeme také ...

ProFunds consulting, s.r.o.

Specializujeme se výhradně na veřejné eurodotace.

Dype

Dype

Digitální účetní kancelář. Poskytujeme datové účetnictví a související ekonomické služby: účetnictví, daně, mzdy, finance, procesy, reporting, business intelligence atd. Služby: Datové účetnictví, Daňové přiznání, Daňová optimalizace, Inventarizace, Účetní ...

Bohemia Brethren, s.r.o.

Bohemia Brethren, s.r.o.

Naše společnost je držitelem licence pro výkon činnosti Odborného lesního hospodáře. Komplexní, specializované, odborné služby poskytujeme všem vlastníkům lesa (soukromým osobám, obcím, městům a ostatním vlastníkům). Službu mouhou využít také vlastníci půdy, …

SEWACO s.r.o.

Poradenské a konzultační činnosti v oblasti vodohospodářských projektů a projektů využívajících dotací ze zahraničních programů.

IPI s.r.o.

Dotační a projektové poradenství. Organizační a ekonomické poradenství. Zpracování účetní evidence. Zpracování účetní závěrky a účetních výkazů. Pořádání rekvalifikačních kurzů, zavedení účetních programů včetně podpory uživatelů.

REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ AGENTURA - GRANTY, DOTACE

REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ AGENTURA - GRANTY, DOTACE

Nabízíme služby v oblasti regionálního rozvoje. Zabýváme se poradenstvím spojeným se získáváním finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Mezi naše hlavní činnosti patří grantové poradenství, optimalizace ...

Swiss Trade, s.r.o.

Poradenství v oblasti norem ISO a dotací z Evropské Unie. 605202920

Asistenční centrum, a.s.

Naše společnost nabízí poradenské služby pro firmy. Připravíme projekty, administrace, výběrová řízení pro dotace, granty, strukturální fondy EU, státní rozpočet v oblastech: investice, zaměstnanost, výzkum, vzdělávání, cestovní ruch, infrastruktura.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

EUROFES - finanční a ekonomický servis

Příprava a zpracování žádostí o dotace EU, studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, dotační audit, zajištění financování projektů EU, výběrová řízení. Nabídka komplexních úvěrových služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

KAVA Consulting, v.o.s.

Vypracování analýzy možnosti financování projektu. Zpracování projektových žádostí.

Mgr. Silvie Lišková

Mgr. Silvie Lišková

Poradenství o možnostech dotací ze strukturálních fondů EU a českých národních dotačních titulů, komplexní zpracování žádosti o dotaci "na klíč", administrace a řízení úspěšného projektu po získání dotace, v průběhu jeho realizace i po jeho ukončení …

Forad Consult, s.r.o.

Zabýváme se komplexním poradenstvím v rámci realizace dotačních projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie a národních programů.

CESARIA spol. s r.o.

Nabízíme organizační a ekonomické poradenství a poradenství v oblasti řízení jakosti.

Ekologické poradenství - Ing. Veronika Kašparová

Poradenské služby v oblasti životního prostředí, vodního hospodářství a provozování vodovodů a kanalizací. Prodej domovních čistíren odpadních vod, plastových jímek,septiků, zemních filtrů, lapáků tuku a ostatních plastových výrobků včetně zajištění projektu …

AZ Účetnictví Příbram, Monika Kortánová

AZ Účetnictví Příbram, Monika Kortánová

Monika Kortánová z Příbrami nabízí kompletní vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky, poradenství jak pro PO tak i pro FO, začínající podnikatele. Spolehlivost, diskrétnost jsou samozřejmostí.

Zprostředkování dotací EU. Nabídka zprostředkování finančních služeb – Stanislava Beštová

Nabídka zprostředkování finančních služeb a poradenství včetně životního i neživotního pojištění. Zprostředkování dotací EU.

Openn, s.r.o.

Openn, s.r.o.

Personálně - vzdělávací agentura. Pro klienty vyhledáváme vhodné zaměstnance na různé typy pozic, vzděláváme je a pracujeme na udržení jejich motivace a loajality a získáváme dotace na rozvoj lidských zdrojů ze Strukturálních fondů EU.

GHC regio, s.r.o.

Příprava a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Hodnocení projektů a záměrů z hlediska jejich vlivů na živ. prostředí - EIA

CCSgroup CZ, s.r.o.

CCSgroup CZ, s.r.o.

Zajišťujeme komlexní služby v oblasti IT: Služby při nasazení IT Analýza provozu IT Návrh řešení IT infrastruktury Konfigurace a uvedení IT do provozu Zaškolení obsluhy Služby následné podpory IT pohotovost pro nepřetržité provozy telefonní ...

HRAT, s.r.o.

HRAT, s.r.o.

Příprava žádostí o dotace EU, Norské fondy, dotační fondy ČR. Komplexní poradenské a konzultační služby - zpracování plánů, marketingových a ekonomických analýz, záměrů environmentální legislativy a vzdělávání fundraisingu. Oficiální infocentrum MSK.

DIANA, s.r.o.

Nabízíme služby a poradenství v oblasti získávání dotací z fondů EU.

4PEOPLE

Nabídka zpracování projektů EU, projektového řízení. Poradenství v oblasti strukturálních fondů, mezinárodních projektů, dotací a grantů pro MSP, NNO.

TRADE - CONSULT, spol. s r.o.

Nabídka finančního, ekonomického, účetního a dotačního poradenství.

euro.DOT, s.r.o.

Nabízíme poradenství a služby v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Poskytování projektových, poradenských, školících a konzultačních služeb v rámci poskytovaní finanční pomoci z fondů EU.

Bc. Pavel Chudý

Získání dotace EU pro zemědělce, starosty, podnikatele, vlastníky lesa, rybáře, vinaře a potravináře. Zpracování žádosti a projektu.

EURO-PRO servis, s.r.o.

Nabídka projektového managementu a poradenství v oblasti čerpání dotací z fondů EU se specializací na přeshraniční spolupráci.

Radek Funda - AREGUIPA - účetnictví Kolín

Radek Funda - AREGUIPA - účetnictví Kolín

Nabízíme vedení a supervize účetnictví, zpracování daňových přiznání a ekonomických rozborů, vyúčtování služeb pro BD a dotací pro neziskový sektor. V každém případě je cílem mé činnosti vyřešit výše uvedenou problematiku klientů k jejich plné spokojenosti …

Euforall o.s.

Příprava a realizace projektů financovaných z dotačních a grantových titulů Strukturálních fondů EU a EHP/Norsko.

PEBACO Brno, s.r.o.

Dodávky a servis zemědělských a chladírenských strojů a technologií. Mechanizace a služby: Chladící zařízení ULO sklady a technologie Třídící haly a zařízení Sklízecí stroje a rosiče Postřikovače Vysokozdvižné vozíky Inženýring a ...

FOODSERVIS, s.r.o.

Nabídka podnikatelského, finančního, organizačního a ekonomického poradenství.

Stavitelství Ing. Palaščák spol. s r.o.

Nabízíme možnosti zpracování všech povinných částí dokumentace a následné kompletní vyřízení dotace na klíč.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

First International Company, s.r.o.

First International Company, s.r.o.

Poskytování poradenství a konzultačních služeb v oblasti evropských rozvojových programů.

Milana Štěpánková

Získávání dotací z evropských i národních fondů.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

SELLER MORAVIA, s.r.o.

SELLER MORAVIA, s.r.o.

Inženýrsko-investorská činnost v oblasti zpracování žádostí o finanční dotace. Organizační zajištění veřejných zakázek.

Plzeňsko v Evropě, o.p.s.

Napomáháme při orientaci v problematice čerpání finančních prostředků z různých dotačních titulů.

Promaco Consulting, s.r.o.

Poskytování poradenství při projektech dotovaných z fondů Evropské unie.

ML Compet, a.s.

Pořádání výběrových řízení na veřejné zakázky a na dotační management.Poradenství v oblasti dotací EU.

LAPTUS, s.r.o.

Provoz rozvojové agentury. Nabídka vzdělávání, získávání dotací, PR, marketingu či reklamy.

TIZZI, spol. s r.o.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti grantového a realizačního poradenství pro programy a projekty Evropské unie.