Dotační poradenství

TIZZI, spol. s r.o.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti grantového a realizačního poradenství pro programy a projekty Evropské unie.

Pavel Zajac

Nabízíme dotační poradenství včetně zpracování žádostí z fondů EU. Zajišťujeme správu domů a společenství. Provozujeme realitní činnost.

Ripofim, spol. s r.o.

Zpracování projektů pro získání dotací z fondů EU i z národních zdrojů.

Ing. Veronika Málková

Zpracování žádostí, projektů a dokumentace pro národní dotace i dotace z EU. Poskytování kompletního poradenství.

Myplan.cz

Poskytování poradenství a pomoci při získání dotací z Evropských fondů a ČR. Zprostředkování hypotečních a překlenovacích úvěrů, stavebního spoření. Zkvalitnění nakládání s odpady.

REGIO projekt, s.r.o.

Zabýváme se zprostředkováním dotací, projektovým poradenstvím a rozvojem regionu.

MCN, obecně prospěšná společnost

Pomoc při čerpání dotací a nabídka poradenských služeb v oblasti udržitelného rozvoje pro města, obce a neziskové organizace.

Martin Námešný

Zajišťování dotací z EU pro podnikatele, firmy, města a obce. Zpracování žádostí a studií. Realizace výběrových řízení.

Projekty EU, s.r.o.

Zpracování a příprava projektů z EU. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie. Řízení a poradenství při využití projektů EU. Projekty EU s.r.o. je společnost zaměřená na poradenské služby v oblasti: Evropské dotace Finanční ...

Top Grant, s.r.o.

Nabízíme komplexní poradenský servis v oblasti dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

AAC&S s.r.o.

Komplexní ekonomické služby. Vedení účetnictví, daňové evidence, skladové agendy. Správa pohledávek, majetku a cash-flow. Zpracování mezd, DPH, výkazů, daňových přiznání, statistik, rozborů a podkladů. Účetní, ekonomické a organizační poradenství. Zakládání, …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Bohemia EU Planners, s.r.o.

Poskytujeme poradenství v oblasti plánování obchodní strategie a evropských fondů. Zajišťujeme vzdělávací stáže.

FM Consulting, s.r.o.

Zprostředkování dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Poskytování poradenství.

Brzy otevírá (v 09:00)

Level seven, s.r.o.

Nabízíme poradenskou činnost v oblasti dotací EU. Navrhujeme a realizujeme komunikační strategie a komplexní IT řešení na bázi moderních technologií.

ECONET OPENFUNDING, s.r.o.

Poskytujeme poradenství v oblasti grantové problematiky dotací v EU. Realizujeme výběrová řízení a projekty.

Ondřej Presperín

Specializujeme se na problematiku získávání dotací, grantů a finanční pomoci pro rozvoj firem, obcí, škol i neziskové sféry především z fondů EU.

RAMS Assets, s.r.o.

Pomáháme získávat a čerpat dotace z fondů Evropské unie. Nabízíme poradenství v oblasti nastavení vnitřních procesů firmy, marketingu a investic.

Občanské sdružení "Anthericum"

Zajišťujeme biologické průzkumy, dendrologická hodnocení, právní pomoc v oblasti životního prostředí a vyřizování dotací v životním prostředí.

Madrina, a.s.

Poskytování poradenských a konzultačních služeb se zaměřením na strukturální fondy EU.

Ing. Barbara Vítková

Nabídka optimalizované veřejné správy.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

SPENADO Consulting, s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti dotaci z Evropské unie.

Via Vysočina, s.r.o.

Poskytujeme odborné služby v oblasti dotačního poradenství se specializací na lesnictví, krajinné úpravy, životní prostředí a zemědělství.

DOMOZA projekt, s.r.o.

Nabízíme zpracování žádostí o dotace.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

PaedDr. Michaela Hradilová

Provádíme poradenství v oblasti dotací pro školy, obce a neziskové organizace. Nabízíme informační služby, zpracování žádostí a řízení projektů.

RTD Consulting

RTD Consulting

Nabízíme poradenství ve výzkumu, vývoji a inovacích; kompletní přípravu a management grantových projektů; monitoring grantových a dotačních příležitostí; konzultace a školení. Poskytujeme administrativní zajištění dotací ze strukturálních fondů EU.

KRP GROUP s.r.o.

Zajišťujeme úspory energií v objektech (především v oblasti stavebnictví, energetiky staveb, technického zařízení budov, teplárenství, životního prostředí apod.). Optimalizace provozních nákladů budov, komplexní služby a poradenství při financování projektů, …

PZ-stavservice s.r.o.

Zabýváme se kompletním stavebním servisem. Rozsah našich kvalitních služeb zahrnuje projektovou, stavební a inženýrskou činnost.

Naděje - M, o.p.s.

Tvorba a realizace projektů z fondů EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

econac, s.r.o.

Zaměřujeme se na vedení účetnictví online. Poskytujeme daňové poradenství v Praze a celé České republice. Pro umělce a neziskové organizace účtujeme granty a dotace. Rovněž se specializujeme na účtování činností dle autorského zákona. Zpracováváme také mzdy a …

PROPULS SOLAR - SOLÁRNÍ TECHNIKA SUNTIME

Výroba, prodej a montáž solárních kolektorů, panelů. Dodávky ucelených solárních systémů pro ohřev TUV, vytápění bazénů a přitápění. Využití alternativních zdrojů energie.Administrace žádostí o dotaci Zelená úsporám pro solární systémy s kolektory.

Magdalena Rezková

Nabízíme zpracování žádostí o dotace, administraci monitorovacích zpráv, realizaci výběrového řízení malého rozsahu, poradenství a konzultace.

ZAVŘENO (Otevírá v Ne nonstop)

VšeProObce - Michal Zbořil

Široká nabídka produktů pro města a obce. Především se jedná o městský mobiliář, který dodáváme na míru dle požadavků zákazníka. Zboží je možné objednat na našem e-shopu. Naši montážní technici jsou schopni realizovat zakázky a následný servis po celém ...

EUNICE CONSULTING, a.s.

Nabídka poradenství a připravy podkladů pro dotace na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie.

Komora evropských poradců o.s.

Sdružování osob poskytujících poradenské služby týkající se podnikání v EU a získávání finančních prostředků a dotací z fondů a programů EU.

Quartus, spol. s r.o.

Nabízíme poradenství pro města, obce, rozvojové a implementační agentury. Pomáháme při koncipování rozvojových aktivit a formování strategií.

Eurovision, a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti zprostředkování dotací ze strukturálních fondů EU.

Energetické poradenství, s.r.o.

Nabídka zajištění dotací na energetické úspory včetně zpracování všech povinných příloh.

PANEL ON LINE, s.r.o.

Zajišťujeme dotace z programu Zelená úsporám, Panel a IPRM, pomáháme investorům s technickou přípravou, financováním, dotacemi a technickým dozorem.

TOP Green CZ, s.r.o.

Nabízíme zabezpečení veškerých kroků spojených s revitalizací bytového fondu. Doporučujeme i vhodný způsob financování s podporou dotačních titulů.

Ing. Petr Kops

Nabídka zpracování žádostí na dotace z EU.

Valldemossa trade, s.r.o.

Poskytujeme poradenství a pomoc při získávání peněžních prostředků z EU a národních fondů. Nabízíme organizační zajištění veřejných zakázek.

Suchdol 1 +

EPRON - Consulting, s.r.o.

Poskytujeme poradenství v oblasti dotační politiky Evropské unie i České republiky.

SIGMIN, a.s.

Poskytujeme poradenství pro podnikatele v programech státní podpory podnikání a v oblasti strukturálních fondů a vzdělávání.

VeryVision, s.r.o.

Nabídka konzultačních i poradenských služeb v oblasti využití finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.