Dotační poradenství

TNT Consulting, s.r.o.

Společnost nabízí komplexní služby a poradenství v oblasti získávání dotací z Evropské Unie a v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení.

Europ, a.s.

Nabízíme zpracování projektové dokumentace, asistenci při sestavování rozpočtu projektu a zpracování žádosti o dotaci.

PROMEA, s.r.o.

Nabízíme komplexní služby při zpracování žádostí o dotace, studiích proveditelnosti, administraci projektů a realizaci výběrového řízení.

TOP Green CZ, s.r.o.

Nabízíme zabezpečení veškerých kroků spojených s revitalizací bytového fondu. Doporučujeme i vhodný způsob financování s podporou dotačních titulů.

DH Consulting, s.r.o.

Nabídka poradenství v oblasti čerpání strukturálních fondů EU.

TNT Consulting, s.r.o.

TNT Consulting, s.r.o.

Komplexní zpracování projektů financovaných z dotací z EU. Nabízíme projekty pro obce, firmy, živnostníky. Dotace pro zemědělce. Dotace na kotle a zateplení pro firmy. Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Výběrová a zadávací řízení, veřejné zakázky.

Wisdoma s.r.o.

Nabízíme odbornou pomoc při získání financování Vašeho projektu. Pomůžeme Vám od prvotní definice záměru až po jeho úspěšnou realizaci.

DOMOVO, s.r.o.

DOMOVO, s.r.o.

Jsme poradenská společnost specializující se na oblast podpory výstavby a rekonstrukce nájemních bytů a bytových domů, ale i na další dotační, úvěrové a záruční programy Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení.

Ecowatt-EU, a.s.

Poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti dotací z evropských fondů či úspor energií, projekce a inženýringu i provozu tepelných zařízení.

ENVIPOL, s.r.o.

Zajišťujeme dotace ze státních a evropských fondů.

Typeco, spol. s r.o.

Poskytujeme finanční i projektové poradenství na dotace EU pro klienty ze všech krajů na celém území ČR.

Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Nabízíme dotační poradenství. Provádíme komplexní zpracování žádostí. Zajišťujeme kurzy v oblasti vzdělávání a analýzy a studie.

Ing. Radka Zelenková

Dotační poradenství - zpracování žádostí o dotace z krajských, státních i evropských zdrojů. Organizace veřejných zakázek a řízení projektů.

Subsidia, s.r.o.

Poskytujeme komplexní dotační služby, bezplatný monitoring dotačních titulů, zpracování dotačních žádostí a administrativní správu projektů.

DOTin s.r.o.

Odborní poradci Vám pomůžou zajistit kompletní vyřízení financování Vašich dotačních i nedotačních záměrů. Nabízíme poradenství a kompletní servis v oblasti dotací. Na co lze financování získat: nákup strojů, technologií a dalších zařízení, nová ...

Regio Consulting, s.r.o.

Nabízíme služby v rámci čerpání finančních prostředků z evropských a národních zdrojů. Připravujeme projektové dokumentace.

Pavel Pospíšil

Nabízíme poradenství a komplexní řízení projektu pro získání dotace z EU pro podnikatele, obce a města, neziskové organizace i zemědělce.

Mgr. Luboš Janák

Nabídka poradenství v oblasti evropských dotací, dotací z národních i méně známých zdrojů. Zajistím komplexní administraci a vedení projektů.

SAFIREA

Zajišťujeme zpracování žádostí o dotaci z EU a poskytujeme služby související s realizací veřejných zakázek.

Východočeská rozvojová, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti dotačního poradenství. Komplexní servis při získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Dotace z EU.

Solar Plexus, s.r.o.

Poskytujeme přípravu projektu pro dotace.

Evalion, s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v průběhu celého životního cyklu EU projektů včetně rámcových programů (FP7, Horizon 2020).

Euroregion Labe

Prohlubování vzájemné důvěry a podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR a Saska v oblastech životního prostředí, kultury, zdravotnictví. Poskytování informací o daném regionu a dotacích.

STIOB, s.r.o.

Společnost nabízí služby v oblasti získávání a administrování jednotlivých operačních programů fondů Evropské unie, národních dotačních programů, projektování staveb, inženýring při přípravě a realizaci staveb, stavební činnost. Vypracování projektů a žádostí …

Ing. Miroslava Věchtová

Zabýváme se získáváním dotací z fondů EU především pro obce, zemědělce, vinaře, podnikatele a subjekty v cestovním ruchu. Nabízíme kompletní servis.

FULL PROJECT, s.r.o.

Nabízíme projektové a inženýrské služby včetně realizací. Zaměřujeme se na lázeňské objekty, zdravotnická zařízení, školky, obchodní i nebytové prostory či rodinné domy. Poskytujeme dotační poradenství v programu Nová Zelená úsporám.

LK Advisory

Poskytujeme komplexní zpracování a řízení projektů financovaných z fondů EU. Navrhneme vhodný dotační titul, zpracujeme kompletní žádost o dotace z EU, zajistíme organizaci výběrového řízení a zajistíme management dotace z EU. Vysoká úspěšnost.

PROJEKTY BUDOV

Zabýváme se projekční činností, zpracováváme projekty rodinných domů, bytových domů a projekty baťovských domků, pasivních i nízkoenergetických domů. Zhotovujeme průkazy energetické náročnosti budov (PENB). Poskytujeme stavební, autorské a technické dozory. …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Průkazy domů - Mgr. Jana Roubalíková, Ph.D.

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov, projektovou dokumentaci rodinných, bytových domů (pasivních i nízkoenergetických) či veřejných budov a to jak novostaveb, stavebních úprav, přístaveb i zateplení. Vyřizujeme dotace typu Zelená úsporám. ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

RBD reality

Správa a údržba nemovitostí, účetní agenda SVJ či SBD, pojištění, zajištění revizí a rekonstrukcí, odhady a znalecké posudky, energetické štítky a audity, komplexní služby v oblasti realit, jejich nákupu, prodeje, správy, údržby a financování.

BIOTREND MORAVA s.r.o.

Specializujeme se na získávání dotací na rekultivace a sanace starých ekologických zátěží pro města, obce, neziskové organizace, soukromé osoby a společnosti. Poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a ochranu životního prostředí.

Ing. David Zubík

Projekt, odborný posudek a zpracování žádosti o dotaci Nová zelená úsporám. Vytvoření energetického auditu i průkazů energetické náročnosti budov. Poradenství a kompletní zpracování žádostí o dotace z EU. Projekty technického zařízení budov. Stavební ...

OTEVŘENO (nonstop)

Alena Švecová

Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky. Psokytuji poradenství v oblasti dotací EU.

JD dotace

Poradenství v oblasti čerpání dotací z EU a národních zdrojů pro obce, města, podnikatele, zemědělce, včelaře, neziskové organizace, školská zařízení a iné. Poradenství a zadávání veřejných zakázek; tvorba strategických rozvojových dokumentů, rozborů území, …

IWWAL consulting, s.r.o.

Nabízíme odborné právní a dotační poradenství pro fyzické i právnické osoby, obce či neziskové organizace. Dále se zabýváme organizací a přípravami veřejných zakázek.

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o.p.s.

Zabýváme se organizací konferencí, seminářů, školení, odborných kurzů a lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkovských oblastí. Organizujeme odborná setkání mezi regiony. Věnujeme se publikační, osvětové a konzultační činnosti i poradenství v ...

Wobau cz s.r.o.

Wobau cz s.r.o.

Sehraný tým architektů, projektantů, energetických specialistů a stavařů. Díky tomu vám poskytujeme komplexní služby od návrhu přes projekci až po kompletní realizaci stavby. Ke každému klientovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně. Komplexní služby – …

Back - Office s.r.o.

Účetnictví a daně. Kompletní administrativa. Ekonomické a organizační poradenství. Dotace a veřejné zakázky. Kontroly, revize a přezkoumání stavu. Zajišťuji sestavování žádostí, obstarávání styku s úřady, standardní právní úkony, jazykové a textové korektury …

Ayming Česká republika s.r.o.

Poskytujeme odborné technické poradenství v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Nabízíme služby v oblasti business performance consultingu, čili optimalizovaného řízení nákladů. Zaměřujeme se hlavně na služby v oblasti financování výzkumu a vývoje …

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

Poskytování poradenství pro dotace, strukturální fondy EU a programy Phare a Sapard. Zabýváme se problematikou fúzí a akvizic.