Energetické poradenství

Hradecká servisní s.r.o.

Provádíme termodiagnostická měření tepelných izolací objektů, přehřívání strojních součástí, zatížení a rizikových míst elektrických zařízení. Termovizní snímkování. Stavební diagnostika a lokalizace tepelných ztrát.

Horak & Group

Finanční, energetické, investiční, úvěrové, právní a daňové poradenství. Spolupráce s renomovanými partnery. Veškeré služby poskytované zdarma. Profesionální přístup, perfektně proškolený tým poradců.

EkoWATT

Nabízíme poradenství v oblasti úspory energie, energetické audity, poskytování průkazů energetické náročnosti budov, studie proveditelnosti.

RA-Watt energetická, s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti energetiky, projektovou činnost, montážní práce, monitoring výroben elektřiny či dodávky výpočetní techniky.

ENESA, a.s.

Návrh a výstavba nových energetických zařízení. Poradenství v oblasti efektivního využívání energie. Zavádění systémů energetického managementu.

Energetické štítky a audity

Firma zpracovává průkazy energetické náročnosti budov, vyhotovuje energetické audity, výpočty tepelné ztráty objektu a poskytuje poradenství.

Ing. Vladislav Kuchař

Provádíme termovizní měření úniku tepla, kontroly elektrotechnických zařízení a měření vzduchotěsnosti budov.

OTEVŘENO (nonstop)

TEDEAS, s.r.o.

Poskytování poradenství zaměřené na úspory, využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie.

ORTEP, s.r.o.

Nabídka inženýrských, poradenských a konzultačních služeb zaměřených na systémy zásobování teplem.

SEAM - energetika, spol. s r.o.

Vypracování energetických auditů a konceptů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

RAEN, spol. s r.o.

Nabídka konzultačních a poradenských služeb v oblasti energetického hospodářství.

UNIPIPE Engineering, s.r.o.

Nabídka pevnostních výpočtů potrubí a inženýrských i projekčních služeb v oblasti energetických zařízení.

EZP HORÁK, s.r.o.

Poskytujeme energetické poradenství.

EGÚ Praha Engineering, a.s.

Vývoj, realizace, poradenství i dodávky inženýrských řešení pro aplikace v energetickém sektoru, průmyslu a komunální sféře.

ENA, s.r.o.

Nabízíme poradenství, audity, ekonomické analýzy či marketingové studie v oblasti energetiky.

TERMOREGUL, společnost s ručením omezeným

Nabízíme diagnostiku otopných soustav, systémů TUV a dodávek tepla pro technické zařízení. Zpracováváme projekty kotelen, předávacích stanic ÚT a TUV.

EGU - HV Laboratory, a.s.

Nabídka inženýrských služeb i výkonů zkušebnictví pro energetiku a elektrotechnický průmysl.

RAF, s.r.o.

Nabízíme energetické poradenství. Revize a montáž tlakových, plynových zařízení a vytápění.

DEAS, s.r.o.

Poskytování specializovaných konzultačních služeb zaměřených na problematiku provozu tepelného hospodářství a zásobování teplem.

SVP COMPONENTS, s.r.o.

Zajištění energetických auditů a studií proveditelnosti. Poradenství při řízení jakosti a projektová činnost. Nabídka LED osvětlení a techniky.

oekoplan Czech Republic, s.r.o.

oekoplan Czech Republic, s.r.o.

Naše firma nabízí již od roku 1997 služby v oblastech: úspory energie, financování z úspor, Energy Performance Contracting (EPC), energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, štítek budovy. Zpracováváme posudky k programu Zelená úsporám.

VAE, a.s.

Nabídka energetického poradenství. Poskytování služeb v expertních, inženýrských a investorských činnostech.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Hana Londinová

Poskytujeme poradenství v oblasti energetiky.

NIKO, spol. s r.o.

Poskytujeme poradenství v oblasti větrné energetiky a zastupujeme výrobce větrných elektráren Vestas.

EZO holding, a.s.

Poskytování poradenství v oblasti energetiky a leasingu.

Taures, a.s.

Poskytujeme poradenství v elektroenergetice a plynárenství.

ABEGU, a.s.

Poskytování technického poradenství a služeb pro energetický průmysl.

Zdeněk Havlát

Nabízíme energetické audity a technicko-ekonomické poradenství včetně správy energetických zařízení malých firem.

Ing. Jiří Skrott

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov, energetických auditů, kontroly kotlů. Nabídka služeb v oblasti získávání dotací.

THERMEKO, spol. s r.o.

Zpracování energetických auditů, poskytování poradenství. Projektování, dodávky a montáže tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.

ViP, s.r.o.

Nabízíme poradenství v oblasti energetiky.

František Saska

František Saska

Nabídka konzultací i analýz rozvodných soustav, služeb v oblasti kompenzace jalového výkonu a regulace maxima.

EL-PROM, spol. s r.o.

Poskytování konzultací a poradenství v oblasti energetiky. Realizace projektů, dodávek a montáží elektrických systémů.

VAE Energo, s.r.o.

Provozujeme poradenskou a konzultační činnost v energetice a ekologii.

STÚ - E, s.r.o.

Nabídka poradenství a konzultační činnosti v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů energie.

STOPTERM, s.r.o.

Poskytování komplexních služeb v oblasti zateplování budov.

Ing. František Hruška

Provádění energetických auditů. Poskytování poradenství v oblasti energetiky, úspory energie, automatizace procesů, měření dat a jejich zpracování.

C.E.I.S. CZ, s.r.o.

Poradenství v oblasti energetiky, energetické a bezpečnostní audity, projekční a realizační činnost v oblasti energeticky úsporných opatření.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

EMTEST, spol. s r.o.

EMTEST, spol. s r.o.

Nabídka technologie a zařízení k ochraně životního prostředí, řídicí techniky a programového vybavení. Zajištění energetického poradenství.

Ing. Jiří Šála, CSc.

Expertní, konzultační a poradenská činnost v tepelné ochraně budov a úsporách tepla.

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů. Audity a energetické analýzy.

ECO-PROJECT-INVEST, s.r.o.

Provádění inženýrské činnosti v energetice. Poskytování poradenství.

Ing. Otakar Horn

Provádění diagnostiky zdrojů tepla. Montáže otopných soustav a rozvodů tepla.

Ing. Pavlína Pelčáková

Zabýváme kontrolou účinnosti kotlů, inspekcemi otopných soustav, projektováním vody, topení a plynu i zhotovováním energetických průkazů budov.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Ing. Dalibor Matějů

Nabídka poradenství v oblasti energetiky a optimalizace procesů.

SA1960, s.r.o.

Zabýváme se poradenskou a konzultační činností v oblasti elektrotechniky, energetiky a výpočetní techniky. Provádíme KKS lokalizaci zařízení.

EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti dimenzování zařízení distribučních sítí a jejich chránění. Nabídka dispečerského řízení, problematiky v oblasti HDO.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)