Překlady němčiny

PhDr. Věra Chmelíková

Výuka německého a českého jazyka pro cizince s možností docházky do firmy. Nabídka překladatelských služeb.

Mgr. Milan Sokol

Nabízím výuku, překlady a tlumočení německého jazyka včetně obchodní němčiny.

Ing. Anna Marcinková

Zabývám se výukou jazyků a překladatelstvím. Poskytuji kurzy práce s výpočetní technikou či ručních prací.

ARFA, s.r.o.

Nabízíme výuku, překlady a tlumočení němčiny.

Jana Bílková

Profesionální tlumočení z/do jazyků: italština, španělština a němčina včetně kombinací. Možnost výjezdu do zahraničí.

MUDr. Zuzana Sedláčková

Výroba a prodej státních vlajek a praporů. Nabídka překladů a tlumočení.

Cvrkal překlady, s.r.o.

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb ve většině světových jazyků.

Překlady z němčiny

Hledáte někoho, kdo přeloží vaše německé texty? Chcete rychlý a kvalitní překlad z němčiny za přijatelné ceny? Pak Vám s tím rádi pomůžeme. Nabízíme vám překlady všech německých textů.

Simona Karoláková

Nabízím překladatelské a tlumočnické služby ve všech světových jazycích.

Virtuální kancelář SPECTRUM

Virtuální kancelář SPECTRUM

Poskytnutí sídla společnosti, pronájem kanceláří, administrativní služby, právní poradenství, daňové poradenství, soudně ověřené překlady.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Martin Illek - překlad španělština a portugalština, tlumočení, korektury

Překlad a tlumočení pro španělský a portugalský jazyk v rámci vlastní agentury, která poskytuje služby také pro jazyky angličtina, francouzština a němčina. Korektury, transkripce, technické služby CAT/DTP, soudní překlady a tlumočení, doprovod.

AHEAD Language Agency s. r. o.

AHEAD Language Agency s. r. o.

Výuka angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, portugalštiny a řečtiny. Kurzy pro dospělé i pro děti od 3 let. Rodičům nabízíme hlídání dětí ve speciální dětské místnosti během výuky. Výuka v malých skupinkách, individuální nebo …

Ing. Libor Tkáč

Ing. Libor Tkáč je autorizovaný inženýr. Provádí inženýrskou, projektovou činnost a dozory ve stavebnictví, činnost koordinátora BOZP na staveništi a překlady stavební dokumentace do němčiny.

Jazyková škola Honzík

Zajišťujeme výuku cizích jazyků. Pořádáme jazykové kurzy pro veřejnost, firemní výuku a individuální kurzy. Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb.

Překladatelská a cestovní agentura - PhDr. Helena Nechlebová, CSc.

Překladatelská a cestovní agentura v Českých Budějovicích. Překlady do a z německého a anglického jazyka Tlumočení do a z německého a anglického jazyka Ověřování překladů soudním tlumočníkem Služby cestovního ruchu pro zahraniční skupiny

Jana Neumannová – překladatelské služby, výuka němčiny

Překladatelské služby z českého do německého a z německého do českého jazyka. Soukromá výuka německého jazyka. Firemní jazykové kurzy němčiny. Doučování a konverzace v němčině pro začátečníky a pokročilé. Příprava na jazykové zkoušky.

Alster překlady

Překlady všeobecných i odborných textů z a do anglického jazyka a 16 dalších jazyků (arabština, bosenština, čínština, dánština, francouzština, holandština, chorvatština, iItalština, japonština, maďarština, němčina, norština, polština, ruština, slovenština, ...

Technické překlady z/do němčiny

Zabýváme se technickými překlady z němčiny do češtiny a obráceně. Používáme CAT nástroje jako Trados, SDLX, Across či MemoQ k zachování jednotné terminologie. Rovněž zajišťujeme překlady do slovenštiny rodilými mluvčími.

Daně 13 s.r.o.

Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, ekonomické a daňové poradenství. Překladatelská a tlumočnická činnost v německém a ruském jazyce. Zakládání společností s ručením omezeným, služby pro začínající podnikatele.

PhDr. Helena Slavíčková

Soudní znalkyně a tlumočnice jazyka německého a anglického. Překlady úředních a právních dokumentů: smlouvy všeho druhu, rozsudky, vysvědčení, diplomy, výuční listy, lékařské zprávy, matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), ...

Jazyková škola LOVELY LANGUAGE SCHOOL

Jazyková škola LOVELY LANGUAGE SCHOOL

Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, polštiny a francouštiny vedené českými lektory i rodilými mluvčími. Dále pořádáme kurzy češtiny pro cizince. Výuka zaměřená na mluvený projev v malých skupinách. Příprava na Cambridgeské ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Light Point, s.r.o.

Light Point, s.r.o.

Široká nabídka jazykových kurzů – od studentských, přes firemní a veřejné kurzy, až po jazykové kurzy pro nejmenší. Dvojjazyčné pomaturitní studium. Tradice, zkušenosti a rodilí mluvčí. Profesionální tlumočení a překlady pro firmy i jednotlivce kdekoliv v …

Ing. Mgr. Jiří Habersberger

Soudní tlumočník a překladatel pro německý a anglický jazyk. Překlady dokumentů se soudním ověřením, tlumočení pro oblast práva, ekonomiky, obchodu aj. Zakládající člen Komory soudních tlumočníků, přes 30 let praxe tlumočení, špičkové reference.

FAL Services s.r.o.

Nabízíme komplexní tvorbu www stránek, e-shopů, webových vizitek, banerů, databázových systémů, SEO optimalizace, web designu a internetového marketingu, registraci domén a webhostingu. Dále nabízíme grafické práce, tvorbu log, přípravu propagačních ...

Mgr. Marie Valdová, soudní tlumočnice jazyka německého

Vyhotovím překlady dokumentů do/z německého jazyka včetně soudního ověření, zpracování překladů v Tradosu. Tlumočnické služby a výuka německého jazyka.

OTEVŘENO (nonstop)

Mgr. Eva Adamcová

Zajišťuje průvodcovské a překladatelské služby v německém jazyce.

Mgr. Jan Lucák

Nabízíme překladatelské služby v německém a ruském jazyce a také ověřování překladů. Dále zajišťujeme služby průvodce v německém a anglickém jazyce.

Martin Vrátník

Soudní tlumočník pro jazyk německý. Nabízím překladů a tlumočení se specializací na technickou, právnickou, IT, zbrojařskou a včelařskou terminologii.

OTEVŘENO (nonstop)

Ing. Ivan Jelič

Nabídka překladů technických textů z německého do českého jazyka.

Lidmila Müller

Nabízím překlady a tlumočení z a do německého jazyka – firemní dokumenty, obchodní korespondence, nabídky, smlouvy, technická dokumentace, specifikace, návody, odborné články, bezpečnostní pokyny, informace a další. Překlady podléhají korektuře rodilým ...

JUST.Go - Languages s.r.o.

Jazyková agentúra s vyučovacími programami zameranými na štúdium španielčiny, angličtiny v MIami Beach a Columbii.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Kamila Klásková

Nabídka překladů německého jazyka se specializací na právní a obchodní texty.

Marie Kočová

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby v němčině i průvodcovské služby v češtině, němčině a angličtině. Poskytujeme výuku angličtiny či němčiny.

Mgr. Radim Sochorek

Tlumočení, překlady a vypracování rešerší v němčině, holandštině a vlámštině.

Robert Bartoš

Robert Bartoš

Tvorba překladů odborných textů a nabídka tlumočnických služeb se specializací na německý a anglický jazyk. Nabídka titulkování filmů.

Ing. Josef Šubert

Nabízíme soudní překlady z němčiny včetně tlumočení.

Ing. Milan Beran

Poskytování tlumočnických služeb v německém jazyce včetně bavorského nářečí.

Martin Všetíček

Nabídka služeb v oblasti překladů i tlumočení německého jazyka.

Rudolf Rada

Tvorba překladů z a do německého jazyka se zaměřením na technické, vědecké, lékařské a právní publikace.

Mgr. Pavel Trnka

Mgr. Pavel Trnka

Zákazníkům dodáváme překlady ve velmi krátkých termínech, zpravidla do druhého dne. Překladatelská a tlumočnická kancelář se specializací na odbornou a technickou angličtinu, němčinu a maďarštinu. Překládáme technické manuály, návody, datové listy a interní …

Mag.phil. Jiří Franc

Nabídka písemných překladů a ústního tlumočení z německého jazyka včetně soudního ověření.

Petra Navrátilová

Nabídka překladatelských a tlumočnických služeb z češtiny do němčiny se zaměřením na právní, ekonomickou a marketingovou problematiku.

Ing. Hana Filipová

Nabídka překladů, tlumočení i výuky německého jazyka.

Ing. Jiří Kočica

Nabídka technických překladů německého jazyka v oboru strojírenství, elektrotechniky a potravinářského i automobilového průmyslu.

Stanislav Rejna

Tvorba překladů odborných textů z českého do německého jazyka a naopak.