Projektování pro průmysl

AZ Elektrostav, a.s.

Realizace stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení.

Ing. Jaroslava Lampertová & partner - realitní kancelář

Realitní kancelář Nabízíme kompletní realitní služby a poradenství v oboru nemovitostí, včetně souvisejících služeb, spolupracujeme s advokátními kancelářemi, notáři, firmami zabývajícími se celkovou rekonstrukcí nemovitostí. Zajišťujeme znalecké ...

PROCLIMA-SVAMP - VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE

Výrobní sortiment firmy je zaměřen na výrobu a dodávky kompletních zduchotechnických zařízení. Současně vyrábí a dodává jednotlivé výrobky jako jsou transportní ventilátory s příslušenstvím, odlučovače, odsavače a filtry s příslušenstvím, klimatizační ...

ELMEP

Komplexní dodávky a služby, inženýring v oblasti automatizace a řízení průmyslových procesů. Analyzátory a chromatografy, analyzační domky, detekce plynů, měření a regulace, řídící a informační systémy, kamerové systémy, EPS a EZS, výroba rozvaděčů.

Jaromír Nohel

Firmware pro průmyslové měřící přístroje

INSTAL PROJEKT s.r.o.

Tato centrální adresa sdružuje v oblasti projektová činnost ve stavebnictví,tři podnikatelské subjekty oboru technika prostředí staveb, specializované pro obory: elektro (slaboproud a silnoproud) ústřední vytápění a rozvody plynu zdravotně technické ...

PWB hb s.r.o.

Společnost PWB hb s.r.o. se specializuje na přípravu, řízení a komplexní zajištění projektů v oblasti : vnitřního řízení a organizování procesů v podnicích komplexního projektové řízení investiční výstavby inženýrské činnosti ve ...

MAPTECH s.r.o.

Hlavní naší výrobní náplní jsou strojní technologie pro výrobce betonářského zboží, výroba ocelových konstrukcí a kovoobráběčské práce. Mísírny betonových směsí, doprava kameniva a zásobníky Formovací technika pro výrobu betonářského zboží Výroba ...

SANIproject, s.r.o.

SANIproject zajišťuje zpracování projektové dokumentace ke všem typům staveb, všech stupňů s důrazem na kvalitu, důslednou koordinaci a provázanost všech částí projektů dle nejnovějších poznatků stavební technologie. Od projektování po projednání dokumentace …

Hofmann Czech, s.r.o.

Hofmann Czech, s.r.o.

Výroba plastových prototypů, modelů a silikonových forem.

LENAM s.r.o.

Poskytujeme komplexní služby průmyslovým podnikům. Nabízíme podporu vývoje výrobku, zvýšení výkonu a funkce strojů a zlepšení technologických procesů.

Vývojový ústav traktorů, a.s.

Zajištění komplexního systémového vývoje, laboratorních a provozních zkoušek traktorů a motorů, homologací a legislativních zabezpečení.

MODŘANY Power, a.s.

Modřanská potrubní, a.s. je největším českým výrobcem spojovacího potrubí pro energetiku a jediným českým výrobcem potrubí primárního okruhu jaderných elektráren. Nabízíme jak kompletní dodávky spojovacího potrubí na klíč zahrnující projekty, výpočty, výrobu, …

VOLKE MLADÁ BOLESLAV, spol. s r.o.

Nabídka konstrukčních a vývojových prací v automobilovém odvětví strojírenského průmyslu.

Dalovice 52+

INUA, s.r.o.

Studio poskytující služby v oblastech produktového a grafického designu.

Jaroslav Verner

Nabídka strojírenské konstrukce a nástrojů.

Project Controls, s.r.o.

Výroba ovládacích a řídicích lanek. Spojování a montáž malých součástek pomocí IMA technologie. Zhotovení prototypu dle přání zákazníka.

Luděk Fábera - keramik-modelář

Výroba sádrových modelů sanitární keramiky dle dodaných výkresů.

Ing. Jan Škoda

Poskytování služeb v oblasti konstrukce strojů.

Product design

Product design

Průmyslový design. Zpracování projektu od skic k přípravě forem. Návrhy průmyslových výrobků v oblasti produktového designu. Poradenství v oblasti design produktů. Tvarování výrobků od designu strojů ke spotřebičům denního použití.

Fabec, s.r.o.

Projekce technologických zařízení v oblasti potrvinářství. Poradenství v oblasti potravinářství, realizace rozvojových studií.

PIK - Projekční a inženýská kancelář

PIK - Projekční a inženýská kancelář

Projektování a inženýring dopravních, pozemních, inženýrských a technologických staveb.

Ing. Jiří Holakovský

Konstrukční činnost v oblasti jednoúčelových strojů. Úpravy, modernizace, vývoj a výroba strojů a zařízení. Úpravy, návrhy a realizace interiérů.

Brzy otevírá (16:00)

MZP Magdalena Zpěváková – Projekce

Komplexní projekční činnost včetně inzenýrské činnosti a autorského dozoru, projednání a zajištění vyjádření dotčených správců podzemních sítí potřebných ke stavebnímu povolení, jednání s administrativou a vyřízení stavebního povolení, geodetické práce …

KTC Drevoprojekt, s.r.o.

Nabídka projektové, inženýrské a konzultační činnosti především v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a přidružených oborů.

THERMOPLUS, s.r.o.

Na základě odborných znalostí a zkušeností nabízíme: inženýrskou a projekční činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vedení, dohled a dozory ve výstavbě – odborný dozor, autorský dozor, technický dozor, služby správcům, provozovatelům a …

Mechanical Design, spol. s r.o.

Mechanical Design, spol. s r.o.

Vývoj a konstrukce strojních částí a skupin pro automobilový průmysl, dopravní techniku a všeobecné strojírenství.

KOVO TRADE Letovice, s.r.o.

Tvorba výkresových dokumentací strojů a zařízení. Návrh a konstrukce ručních či poloautomatických přípravků pro montáž, výrobu a kontrolní operace.

Petr Uttendorfský

Návrh a vypracování technických návrhů ve strojírenství.

RPS Ostrava, a.s.

RPS Ostrava, a.s.

Projektová činnost v investiční výstavbě v oblasti úpraven uhlí, kamenolomů, řešení skladování a dopravy sypkých hmot, doprava a skladování biomasy. Zhotovování studií, dokumentace pro územní řízení a stav. povolení, realizaci staveb, engineering.

Jan Sukup - SJ.CAD

Projektová a konstrukční činnost ve strojírenství.

GAMATEC, s.r.o.

Nabízíme vývoj, konstrukční práce a vypracování dokumentací v oblasti strojírenství.

ČKD GROUP, a.s.

Nabídka komplexních investičních celků, technologických uzlů a kusových dodávek a komponent pro oblast energetiky obnovitelných zdrojů.

Bronislav Horehleď

Provádíme konstrukce jednoúčelových strojů různých typů včetně projektové dokumentace.

Ing. Milan Brzek

Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů, montážních, přídavných a pomocných zařízení ve strojírenství, elektrotechnice a spotřebním průmyslu.

Jan Vokřap

Nabízím zpracování výrobní dokumentace v CAD systému z oblasti strojírenství.

Miroslav Trojan

Tvorba konstrukčních návrhů jednoduchých strojů, zařízení, přípravků a nástrojů včetně zpracování technických výkresů v CAD.

Ondřej Kejzlar

Nabízíme konstrukce přípravků, nástrojů a zařízení. Provádíme tvorbu výrobních dokumentací, statických i pohyblivých 3D vizualizací.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Robert Pettinger

Vytváříme CAD konstrukce a technologicko-konstrukční výkresy ve strojírenství. Kreslíme 2D a 3D technické dokumentace. Vyrábíme strojní součásti.

Ing. Vladimír Ambros

Nabídka konstrukčních prací v oblastech strojírenství, manipulační a automatizační techniky, mobilních prostředků a speciálních zařízení.

Vision Consulting Automotive, s.r.o.

Zajišťujeme konstrukce a výpočty ve strojírenství, nelineární dynamiku MKP, biomechaniku či analýzu dopravních nehod. Poskytujeme konzultace.

VP Pro, s.r.o.

Nabídka projekčních a konstrukčních prací ve strojírenství, vypracování technické dokumentace či kompletních dodávek strojních dílů a celků.

Ing. Emil Martínek

Nabídka konstrukčních prací ve strojírenství.