Výzkum trhu

Mareco, s.r.o.

Nabízíme kompletní služby spojené se získáváním, zpracováním a vyhodnocováním informací nutných pro marketingové rozhodování.

Marketing Insight, s.r.o.

Provádíme výzkumy trhu na klíč s možností objednání pomocí automatického on-line konfigurátoru. Poskytujeme výstupy k nim včetně pokročilých analýz.

Mgr.Jana Klementová

Zaměřuji se na marketingové výzkumy včetně kvalitativního a kvantitativního. Nabízím koučování pro managery i podnikatele.

bside

bside

Hledáme nové cesty k poznání zákazníků, jejich zážitků s vaší značkou a odhalujeme možnosti trhu.

Ivona Daňková

Nabízím kompletní administrativní činnost a zprostředkování marketingového výzkumu.

ACC Larsen Group s.r.o.

Firma se zabývá průzkumem trhu, veřejného mínění a mystery shoppingem. Vybrané služby fakturujeme v režimu Náhradního plnění.