Vodárenství

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Nabízíme dodávky pitné vody a zajištění čištění odpadních vod, vodohospodářské služby.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zabýváme se úpravou a rozvodem pitné a užitkové vody, sběrem a zpracováním odpadů.

VaK Bruntál a.s.

Zabezpečení plynulé dodávky kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod včetně dalších souvisejících odborných činností prováděných na úseku vodního hospodářství.

Brzy otevírá (08:00)

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Provozování a výstavba vodovodů a kanalizací. Provádíme laboratorní rozbory pitné a odpadní vody, opravy a prodej vodoměrů.

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Nabídka služeb v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS a. s.) působí již 16 let na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury a je vlastníkem vodohospodářského majetku 459 …

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Zabýváme se výrobou a dodávkou pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod.

Ing. Jiří Veselý

Zabýváme se výrobou opravných objímek na spojování vodovodního potrubí. Provádíme i lehkou zámečnickou činnost-kovovýroba.

Ing. Miroslav Balaj - MIBAS

Správa a údržba vodovodů a kanalizací.

Václav Rohlíček

Provádění vodoinstalatérských prací. Nabídka správy, revizí, oprav, čištění a údržby kanalizací.

Technické služby Žacléř, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti tepelného hospodářství, vodovodů a kanalizací. Provádění zemních prací.

OTEVŘENO (Zavírá 14:30)

Martin Beneš

Videoinspekce a čištění kanalizace.

Vodovod Hamr

Úprava a rozvod pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod.

Otakar Munzar - stavební servis

Čištění kanalizací, trubních systémů, uličních vpustí, jímek a septiků. Zajištění bezvýkopových oprav kanalizací a jímek.

Doubravice 80+

Městské vodovody a kanalizace

Výroba pitné vody a likvidace odpadních vod. Nabídka stavební činnosti v oblasti vodárenství.

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Provoz vodovodů a kanalizací. Nabídka rozborů vody.

Vodovody DK, spol. s r.o.

Projektování a výstavba vodovodů a kanalizací, zemní a montážní práce. Opravy a ověřování vodoměrů.

Aleš Burda

Firma zajišťuje rozvody vody a lokalizaci úniků vody.

Vodovod Pomoraví

Zabýváme se úpravou a rozvodem pitné a užitkové vody.

Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojemsko

Poskytování zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno

Sdružení provozovatelů čistírny odpadních vod Velké Březno.

Rostislav Kašpárek

Montáže ustředního vytápění, vody ,provádění instalatérských prací.

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Jsme firma provádějící generální dodávky vodohospodářských a pozemních staveb. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou dodávky investičních celků čistíren odpadních vod a úpraven vod a provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu.

AQUATERM, s.r.o.

AQUATERM, s.r.o.

Výroba kotlů a technologických zařízení na úpravu vod. Dodávky, opravy, návrhy a montáže kotelen a úpraven vody.

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.

Provoz úpraven vody – zásobování pitnou vodou. Provoz čistíren odpadních vod – čištění vod.

AQUACONSULT, spol. s r.o.

Provoz vodovodů a kanalizací. Projekce v oboru technologie vody. Výstavba vodohospodářských zařízení.

AYIN, s.r.o.

Zabezpečení plynulého zásobování města Nejdek teplem a pitnou vodou.

Jaroslav Fiala

Nabídka montáží rozvodů vody, kanalizace, plynu a topení.

Artex JM – centrum koupelen

Artex JM – centrum koupelen

koupelny, obklady, dlažby, vany, sprchové kouty, nábytek, umyvadla, doplňky, sanitární keramiku, vodovodní baterie, radiátory, kotle, podlahoviny, realizace koupelen a rekonstrukce bytových jader. Velkoobchod vodo topo, plyn.

Ing. Vladimír Klička

Projektové a inženýrské práce ve stavebnictví. Veřejné vodovody, úpravny vody, kanalizace čištění odpadních vod, související vodohospodářské objekty.

Ing. Stanislav Vacík

Nabízím úpravu vody pro domácnosti, rekonstrukce a servis úpraven vody, řízení technologií či programování PLC.

Teplosvět - Servis v.o.s.

Provádíme servis plynových kotlů a plynových spotřebičů. Nabízíme služby v oblasti plynových přípojek, topení a vody.

VODOVODY, spol. s r.o.

Provozování, údržba a výstavba vodovodních a kanalizačních sítí.

RAVOS, s.r.o.

Výroba a dodávka pitné vody, odvod a likvidace odpadních vod, výstavba vodohospodářských zařízení.

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

OTEVŘENO (Zavírá 14:00)

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly včetně kategorizace a posudku stavu objektů. Nabídka projekce a speciálního měření.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)