Vodárenství

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Výroba a dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Provádění inženýrských a projekčních prací v oboru vodovodů a kanalizací.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působíme zejména na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, …

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Výroba, dodávka a odvádění pitné vody, čištění odpadních vod.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Provozujeme vodovody a kanalizace či poradenství v oblasti vodohospodářství.

František Mandák

Poskytování služeb spojených s rozbory vody, poradenstvím, prodejem a montáží vodních filtrů.

Zemědělská vodohospodářská správa

Správa drobných vodních toků, nádrží a hlavních odvodňovacích zařízení.

Glasspol, spol. s r.o.

Nabízíme komplexní zásobování oblastních vodovodů a kanalizací.

Vodárenské sdružení obcí Halže

Výroba a dodávky pitné vody členům sdružení a dalším odběratelům.

VODAK Humpolec, s.r.o.

VODAK Humpolec, s.r.o.

Stěžejní činností firmy je provozování vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vody dle provozovatelských smluv. Naše portfolio umožňuje dále nabízet: provozování vodovodů, kanalizací, výstavba vodohosp.objektů, likvidace odpadů, projekční činnost.

ONDEO Services CZ, s.r.o.

Poskytování informací o vodě v přírodě a o vodohospodářství.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací, úprava vody a čistění odpadních vod, poradenství ve vodohospodářské činnosti.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací, úprava vody a čistění odpadních vod, poradenství ve vodohospodářské činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Zajišťování plynulé dodávky pitné vody. Nabídka zabezpečování, odkanalizování a čištění odpadních vod.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Zásobování obyvatel pitnou vodou. Čištění a opravy kanalizací.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování. Projektová činnost ve výstavbě.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování. Projektová činnost ve výstavbě.

REVOS Rokycany, s.r.o.

Dodáváme pitnou vodu. Odvádíme a čistíme odpadní vody. Vyvážíme septiky.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Výroba a dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.

Miroslav Soukup

Zajištění realizací a oprav rozvodů vody, topení a kanalizace. Velkoobchodní a maloobchodní prodej vodo-instalačního materiálu.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zajištění dodávky pitné vody, odvádění i čištění odpadních vod pro obyvatele i podniky a rozvoj vodohospodářských zařízení.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Provozování vodovodů, kanalizací a projektová činnost ve výstavbě.

Václav Vonásek

Výstavba vodovodů, kanalizací, ekologických staveb. Zajištění dopravy a mechanizace.

Vírský oblastní vodovod Sdružení měst, obcí a svazku obcí

Správa vodohospodářského majetku. Příprava a zabezpečení dalšího rozvoje oblastního vodovodu, zásobování pitnou vodou.

AQUA TURNOV, spol. s r.o.

Provozování a spravování vodovodů i kanalizací. Nabídka projekční, inženýrské a poradenské činnosti.

Sokolovská vodárenská, s.r.o.

Nabízíme vodárenské služby.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Vodohospodářské sdružení Turnov

Zajišťujeme komplexní provoz vodohospodářského majetku, obnovy a rozvoje vodní infrastruktury.

PEVAK Pelhřimov, družstvo

Nákup a prodej vody. Správa a údržba vodárenských zařízení.

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Provozujeme vodovody a kanalizace. Provádíme stavební i projekční práce včetně poradenství.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zabýváme se úpravou a rozvodem pitné a užitkové vody, sběrem a zpracováním odpadů.

Královéhradecká provozní, a.s.

Zajištění provozu vodárenské infrastruktury. Nabídka poradenství v oblasti pitných a odpadních vod. Provádění laboratorních rozborů.

Vodohospodářské služby RT, s.r.o.

Provozování vodovodů, kanalizací a dalších vodohospodářských zařízení. Zajištění projekčních prací vodovodních a kanalizačních přípojek a čistíren.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Městské vodovody a kanalizace Úpice

Provozování vodovodů i kanalizací pro veřejnou potřebu a bioplynové fermentační stanice.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Ladislav Skočdopole

Provádíme revize vodního hospodářství.

Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Výroba a rozvod pitné i užitkové vody.

Brzy otevírá (08:00)

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Veolia OZE, s.r.o.

Výroba a distribuce pitné vody. Odvádění a čištění odpadních vod.

Středočeské vodárny, a.s.

Výroba a dodávky pitné vody a její odvádění do kanalizace a následné čištění.

Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Zajišťujeme zásobování pitnou vodou či odvádění a čištění odpadních vod. Rozvíjíme vodárenské soustavy i kanalizace.

Mgr. Pavlína Juračáková

Nabídka poradenství v oblasti pitné vody. Přeměření kvality vody, zprostředkování analýz a realizace řešení kvality pitné vody.

ZAVŘENO (Otevírá Čt nonstop)

Vodárenská Svitavy, s.r.o.

Úprava a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.