Vodárenství

Vodárenská Svitavy, s.r.o.

Úprava a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.

GATTAKA, s.r.o.

Provoz vodovodů a kanalizací. Nabídka ekologických služeb.

Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., a.s.

Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., a.s.

Nabízíme výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Přebíráme odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Veškeré akcie společnosti jsou v držení statutárního města Jihlavy.

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody.

Služby obce Strašice, s.r.o.

Provoz vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Strašice 40+

Roman Růžička

Výroba plastových šachtic a jímek. Montáž a údržba vodáren.

EKO - VAK, s.r.o.

Specializujeme se na provozování vodovodů a kanalizací. Nabízíme úpravy vod, ČOV, neutralizačních stanic a ostatních vodohospodářských zařízení.

Vamberecká voda, s.r.o.

Provozujeme veřejný vodovod a kanalizaci pro město Vamberk.

ČEVAK, a.s.

Provoz úpraven vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

N - systémy, s.r.o.

Provozování vodovodů, kanalizací a čističky odpadních vod.

Brzy zavírá (15:00)

JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. - Jak na VaK

Pořádám přednášky, semináře, workshopy, analýzy a poradenství na téma vodovody a kanalizace.

MS UTILITIES & SERVICES, a.s.

Zabýváme se výrobou a distribucí energetických médií. Poskytujeme služby v oblasti odpadového a vodního hospodářství a služby akreditované laboratoře. Provádíme revize, kontroly a prohlídky technického zařízení budov, montáže, opravy a údržbu elektrických ...