Lesnictví

Zdeněk Kaplan

Zdeněk Kaplan

Kácení rizikových stromů s použitím horolezecké techniky. Nabídka rizikové a kalamitní těžby dřeva po ČR

DEBLICE - lesy, s.r.o.

DEBLICE - lesy, s.r.o.

Výroba a prodej palivového a krbového dříví. Zajištění lesní odborné správy a prací v lesnictví.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Ing. František Černý

Ing. František Černý

Nabídka poradenské činnosti pro vlastníky lesů. Zpracování lesních hospodářských plánů, osnov . Oceňování lesního majetku.

Lesní Projekty, a.s.

Zpracovávání lesních hospodářských plánů a osnov. Zalesňovací projekty a oceňování lesů. Poradenská činnost v lesnictví. Tvorba a tisk tematických map.

SILVA ČK, s.r.o.

Zajišťování lesnických služeb včetně pěstební a těžební činnosti, odvozu dřeva, odborného poradenství a odhadů lesa.

Jaruška Maňásková, s. r. o.

Jaruška Maňásková, s. r. o.

Těžba a přibližování dřeva sortimentní metodou. Přeprava strojů a mechanismů po ČR.

Luděk Kučera

Lesnictví, tvorba dřeva a služby v myslivosti. Velkoobchod se dřevem, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb - poradenská činnost v lesním hospodářství, zahradnické úpravy.

KORYŤÁK, s.r.o.

Těžba, přibližování, nákup a prodej dřeva.

Ing. Jan Růžička

Obhospodařování lesních porostů. Prodej, nákup a těžba dřeva. Pěstování lesa. Provozování pily a lesní dopravy.

Jiří Dohnal

Nabídka služeb v lesnictví. Provádění rizikového kácení, těžby dřeva, mulčování a štěpení.

EKOLES HAJŠMAN KAREL, spol. s r.o.

Provádění lesnických prací a ekologické likvidace zarostlých porostů. Nákup a prodej dřeva.

Václav Beneš

Zabýváme se pěstováním a prodejem vánočních stromků.

BELLAMA, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti zemědělské a lesnické výroby a myslivosti.

LOKOV, spol. s r.o.

Těžba a prodej dřeva. Pěstování lesa.

Martin Filgas

Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, lesní dopravy. Příprava a dodání palivového dřeva dle potřeby. Výroba klecí a krmelců.

Loketské městské lesy, s.r.o.

Správa a údržba lesních porostů města Loket.

Lesy města Mohelnice, s.r.o.

Provádění těžby dřeva a lesnické výroby.

Miroslav Tomek-Autodoprava

Nabízím práce pro lesnictví a myslivost, těžbu, manipulaci a přibližování dřeva. Provádím sečení, sušení, lisování sena a slámy na kulaté balíky.

Lesy Vlašim, s.r.o.

Výkup, těžba a prodej dřeva, lesních dřevin, speciálního nářadí a chemických přípravků.

Jaroslav Hanus

Nabídka odborné správy lesů, lesnickotechnických služeb, těžebních a pěstebních prací.

Vojen Rašovský

Odborný lesní hospodář - Těžba, přibližování, výkup a prodej dřeva, výroba paliva, pěstební a těžební práce.

Pavel Novák

Provádění lesnických prací.

František Král - Kapinos

Pěstování lesa a zajištění jeho těžby. Výkup, prodej a odvoz dřeva. Provoz chovatelské stanice jagdteriérů.

Josef Barbořák

Těžba dřeva, poskytování služeb v myslivosti.

Ing. Zdeněk Ulrich

Nabídka služeb a poradenství v oblasti lesnictví.

František Vitásek

Nabídka těžby a přibližování dřeva pomocí lesní techniky, rizikového kácení a práce s motorovou pilou. Pergoly z masivu.

Michal Jakubec

Nabídka mysliveckých služeb a služeb zoologického preparátora.

Petr Benedikt

Nabídka služeb v oblasti těžby a přibližování dřeva.

Lukáš Kaprálek

Těžba, přibližování a prodej dřeva. Prořezávání a kácení rizikových stromů. Zimní údržba komunikací.

Petr Vančura

Nabídka přibližování a vyvážení dřeva za pomoci koní.

Statek Lesolg, s.r.o.

Statek Lesolg, s.r.o.

Mezi hlavní komodity v zemědělství patří brambory, obilí, mrkev, řepka. Dále máme farmový chov daňků a chov prasat. Chovatelé koní mají možnost si u nás ustájit koně. Lesnictví a lesnické služby: těžba výsadba po těžbě, ochrana porostu přibližování ...

Rozsochatec 7+

Cypro - hospodaření v lesích, s.r.o.

Provádění lesnických prací, těžba a prodej dřeva.

BALLEDOS, s.r.o.

Nabídka lesnických služeb. Těžba dřeva.

Ing. Petr Víteček

Nabídka poradenské činnosti v lesnictví a zásobování spotřebním materiálem. Sázení, ožínání, výchova a těžba porostů, chemické ošetřování kultur.

Ing. Martin Pop

Nabízím služby v oblasti arboristiky a lesnictví. Provádím rizikové kácení stromů, ořezy korun, těžbu lesních porostů a práce s křovinořezem.

Josef Trávníček

Pěstování lesa a těžba dřeva.

Hamry 50+

Jiří Rozsypal

Nabídka těžby, nákupu, prodeje a dopravy dřeva, výsadby a údržby zeleně a poradenské činnosti v této oblasti.

Českomoravské lesy, s.r.o.

Těžba a prodej dřeva. Zalesňování. Pěstování sazenic lesních dřevin.

Radek Klabouch

Těžba dřeva harwvestorovou technologií. Vyvážení dřeva vyvážecí soupravou.