Chov a lov lesní zvěře

Ing. Stanislav Valenta

Nabídka odstřelu zvěře v oboře s možností ubytování. Prodej živé zvěře.

Pavel Friedberger

Chov daňků a prodej masa ke kuchyňskému zpracování.

Agrowald Rožmberk s.r.o.

Společnost nabízí zájemcům poplatkový lov mufloní, dančí, srnčí, jelení a černé zvěře v honitbě Přízeř a v několika navazujících oborních chovech. Mimo individuální lovy nabízí také naháňky na spárkatou zvěř. Ojedinělý je chov bizona amerického. Vlastníkům …

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

MP LESY, spol. s r.o.

Provozuje vlastní lesní honitbu o výměře 4500 ha a oboru s daňčí zvěří o výměře 120 ha. Hlavními druhy chovanými v honitbě je srnčí a černá zvěř.

Lesy města Písku s.r.o.

Naší ústřední činností je lesnictví a hospodářská správa lesa, k tomu patří i vzdělávací činnost. Nabízíme lov zvěře černé, vysoké, mufloní a srnčí. Provozujeme infocentrum pro veřejnost a rovněž nabízíme služby sportovní a lovecké střelnice.

Václav Šoul

Zabýváme se chovem dobytka, nákupem a prodejem hospodářských zvířat. Chováme také jeleny sika a daňky.

Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, o. s.

Myslivecké sdružení provozuje oboru s dančí, mufloní, jelení a černou zvěří. Plocha obory je 64 ha. Dále je zde ubytovna s kapacitou 50 míst, pořádáme letní dětský tábor s rybářským oddílem. Jsou zde rybníky a možnost lovu zvěře a ryb. Služby: Wi-Fi, ...