Onkologická oddělení nemocnic

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

Nestátní organizace pracující jako obecně prospěšná společnost na celém území České republiky. Patří mezi nejefektivněji pracující registry světa, jako čtvrtý na světě se stal nositelem prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně – WMDA. Nábor ...

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

MEDICON a.s.

Poliklinika je známá především jako centrum pro prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Tuto péči zde zajišťují dvě spolupracující oddělení Mammacentrum Zelený pruh a Onkocentrum Zelený pruh. Na poliklinice dále působí široká ...

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme onkologickou kliniku. Zajišťujeme komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. Nabízíme společnou metodiku při bezodkladné, dostupné navazující komplexní onkologické péči na všech stupních diagnostiky a léčby.

Interní hematologická a onkologická klinika - Fakultní nemocnice Brno

Komplexní péče o nemocné s nádorovými chorobami krvetvorné tkáně a mízních uzlin, jako jsou různé typy leukemií, lymfomů a mnohočetný myelom. Pořádáme odborné vzdělávací akce a vydáváme různé publikace a články.

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové i ambulantní lékařské péče. Součástí nemocnice je komplexní onkologické centrum. Zajišťujeme provoz chirurgického, onkologického, anestezilogicko-resuscitačního, interního, kožního, neurologického, ...

Nemocnice Kyjov

Cytostatická, hormonální a imunomodulační léčba a dlouhodobé sledování onkologicky nemocných pacientů po ukončení léčby.

Krajská zdravotní, a.s.

Onkologické oddělení zahrnuje diagnostiku, chemoterapii a konsiliární léčbu pro onkologicky nemocné z celé spádové oblasti. Je zde chemoterapeutický stacionář. Chemoterapie je zaměřena především na nádory prsu, gynekologické, gastrointestinální a urologické …

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz komplexního onkologického centra. Poskytování léčby solidních nádorů. K dispozici je ambulantní a lůžková část.

Oddělení klinické onkologie

Provozujeme oddělení klinické onkologie. Zajišťujeme komplexní péči pacientům s onkologickými onemocněními.

Radioterapeutická a onkologická klinika

Provoz lůžkového oddělení léčby nádorů. Zajištění komplexní onkologická terapie zahrnující radioterapii, chemoterapii, imunoterapii a hormonální terapii.

Ústav radiační onkologie

Zajištění komplexní nechirurgické léčby solidních nádorů dospělých. Využíváme radioterapii, chemoterapii, hormonální léčbu či bioterapii.